Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


1950 előtt

Utolsó frissítés 2020. 11. 20.

(Új beszerzések - Régebbi beszerzések – ElőjegyezhetőkAkciós áru)

 

A gazdasági tudósítók évkönyve 1909. A tartalomból: A beküldendő összes gazdasági tudósítások határnapjai és a bejelentett termésbecslések fel-jegyzése. A gazdasági tudósítói intézmény és a közgazdasági előadók. Útmutatás a tudósítások szerkesztéséhez (gazdasági és rovarkár tudósítás). Minták.  A mezőgazdaságról és a mezőrendőrségről szóló 1894. évi XII. tc. végrehajtása. Hasznos tudnivalók a földmivelésügyi minisztérium működéséről. A m. kir. FM-nak és Mo. mezőgazdasági intézményeinek rövid ismertetése, ügy- és személy- beosztása (benne az Erdészeti intézmények 378-398. old.). A gazdasági tudósí- tók név- és lakásjegyzéke. Rovarkár tudósítók név- és címjegyzéke. Betűsoros névjegyzékek: gazdasági tudósítók, közgazdasági előadók, rovarkár tudósítók, m. kir. FM és Mo. mezőgazdasági intézményei (közte az erdészet). Kemény tábla, a belső címlap hiányzik, 653 oldal, 11x17 cm, jó állapotú. (51-170207) - 2500 Ft helyett 2000 Ft

Ajtay Viktor: Tájékoztató az erdőgazdaságban tenyésztendő fafajok megválasztásához. OEE, 1950. (Népszava Könyvkiadó vállalat). Puha tábla, 163 oldal, 14x20 cm, jó állapot. (8, 29, 12) - 2800 Ft helyett 2500 Ft

Állami Erdőgazdasági Üzemi Központ (Erdőközpont): Erdőművelési Utasítás Erdőgazdasági Nemzeti Vállalatok, Üzemvezetőségek és védkerület-vezetők számára (48000/1949). Kemény tábla, 74 oldal, 14x20 cm, jó állapotú. (33, 14) - 2000 Ft 

Barlai Ervin: Erdőgazdaságpolitikai irányelvek. Kiadó: Magyar Állami Erdőgazdasági üzemek, hn, én (Bp., 1946). Puha tábla, 28 oldal, 15x21 cm.180131. (181127).

bedoa.erdoor.jpgBedő Albert Dr.: Erdő-őr vagy az erdészet alapvonalai kérdésekben és feleletekben. Az erdészeti műszaki segédszemélyzet, erdőbirtokosok, községi előljárók és néptanítók számára. Kiadó: Szerzői kiadás (hetedik), Bp, 1896. Korabeli kemény tábla, 329 oldal, 13.5x19.5 cm (erősen megvágott lapok), 96 fametszettel, ceruzás sor aláhúzásokkal, jó állapotú. (81)9000 Ft

Böckh Hugó Dr.: Geológia I-II. Tankönyv főiskolai hallgatók számára. Stratigrafia (zoopaleontológiai áttekintéssel). 853 ábrával és 49 táblával. Kiadó: Joerges Ágost özvegye és fia, Selmecbánya, 1909. Kemény tábla, 897 (449+448) oldal két kötetbe kötve, 16x24 cm. D295. (181205).

ERDÉSZETI LAPOK: 1941, 1942, 1943. 1-12 lapszám/évfolyam. Bekötetlen, közepes-jó állapot. (8). 6000 Ft/évf. helyett 5000 Ft/évf. 1912 (az első 4 lapszám hiányzik) (36)- 6000 Ft helyett 5000 Ft. 1914 (teljes). (36). 6000 Ft helyett 5500 Ft. Az utóbbi két évfolyam bekötetlen, de masszívan egybe van ragasztva.

ERDÉSZETI LAPOK 1901, 1-6 lapszám. (A 3. füzet hiányzik). Zöld félbőr kötésű kemény táblába kötött, 651 (-84 oldal a 3. füzet) oldal, 15x22 cm, nagyon jó állapotú. (1) - 4000 Ft

ERDÉSZETI LAPOK: 1938zö, 1940b. 1-12 lapszám/évfolyam. Kemény táblába kötött, 1147 ill. 796 oldal, 15x23 ill. 15x22 cm, remek állapotú (36) - 8000 Ft/évfolyam

Erdészeti Lapok LX. évf. 1921. 1-2, 7-8, 13-14, 19-20. füzet. (4) LXXXII. évf. 1943. 3. füzet. (12) - 500 Ft/lapszám helyett 400 Ft/lapszám.

Erdészeti Statisztikai Közlemények 1928-1929. Közreadja: a M. Kir. Földmívelésügyi Miniszter. II. füzet. Bp., 1931. Puha borító, 21 oldal, 15x22.5 cm, gyenge - közepes állapotú. (22) - 2000 Ft 

Erdészeti Statisztikai Közlemények 1932-1934. Közreadja: a M. Kir. Földmívelésügyi Miniszter. IV. füzet. Bp., 1935.Puha borító, 45 oldal, 15x23 cm, közepes állapotú. (22) - 2500 Ft 

Erdészeti Vegytan. Kézzel írt, majd általam nem ismert eljárással sokszorosított előadások, tankönyv gyanánt. Az első oldalon ifj. Hjarovszky Károly beírás. Az utolsó oldalon a „Vége.” beírás mellett „1888 G.G.” szignó található. Kopott kemény táblák, 192 oldal, 25x31 cm, igen jó állapotú könyv. (12) - 14500 Ft 

Erdészeti Zsebnaptár 1943. I-II. kötet. Szerk.: Mihályi Zoltán Dr. Kiadó: OEE. Egészvászon kötésű kemény tábla, 754+554 oldal, 11.5x15.5 cm, nagyon jó állapotú. Tartalom: A M. Kir. Posta díjszabása, A M. Kir. Államvasutak díjszabása,  Tudnivalók az illetékekről, Adók és járulékok, Természeti tényezők, Növénytan, Erdőművelés, Erdővédelem, Erdőbecslés és erdőérték-számítás, Erdőhasználat, Vad- és halgazdaság, Statisztika. II. kötet: Földmérés, Erdészeti szállító-berende- zések, Magasépítés, Jog, Címtár. (D30, 86+3, 87+1) - 11800 Ft

Erdészeti Zsebnaptár 1943. II. kötet. CSAK II. KÖTET! Szerk: Mihályi Zoltán Dr. Kiadó: OEE. Egészvászon kötésű kemény tábla, 554 oldal, 11.5x15.5 cm, nagyon jó állapot. Tartalomból: Földmérés, Erdészeti szállító-berendezések, Magasépítés, Jog, Címtár. (3) - 4900 Ft 

ERTI Közlemények: Az alföldi erdőtelepítések időszerű kérdései. Beszámoló az ERTI 1951. febr. 13-14. napján tartott értekezletről. Puha tábla, 55 oldal, 20x29 cm, jó állapot. (Fodor Gy, Mátyás V, Tuskó F, Koltay Gy, Bokor R. 12 előadása.). (14) - 2000 Ft

Fekete Lajos: Tölgy és tenyésztése. Kiadja az Országos Erdészeti Egyesület. Nyomatott a m. kir. Államnyomdában, Budapest, 1888. Korabeli félbőr kötésű kemény tábla, 203 oldal, 15x23 cm, 80 fametszettel, M. Kir. Állami Erdőhivatal Zilahon pecséttel és leltári számmal. Az OEE Deák Ferencz Alapítványából 100 arannyal jutalmazott pályamunka. Jó állapotú. Antikvárium.hu-190228.

Fekete Lajos - Mágocsy-Dietz Sándor: Erdészeti növénytan III. kötet: Részletes növénytan. I. rész: A virágtalan növények és a nyitvatermők. 293 oldal, 133 kép-ábra, 17x25 cm. Második átdolgozott kiadás, Sopron, 1935. 14. (181221-1).

Filarszky Nándor Dr: Növénymorphologia. A növények alaki tulajdonságai és a velök kapcsolatos életjelenségek. Kiadó: Franklin-Társulat, Bp., 1911. Puha kötés, gyenge-közepes állapot, 1026 oldal, 896 ábrával, 16x24 cm. (14) - 9800 Ft 

finkeyj.brikett.jpgFinkey József: Az ásványszenek brikettezése. Kiadó: m. kir. Bányamérnöki és Erdőmérnöki Főiskola könyvkiadó alapja, Sopron, 1930. Kemény tábla, 109+2 oldal, 17x24 cm, 80 ábra, remek állapot. (D306) - 3200 Ft 

Földváry László Dr.: Általános időszaki erdőgazdasági összeírás időszerűsége és lehetőségei. Bp., 1941. 24 oldal. Jó állapot. (8) - 2000 Ft 

Jankó Sándor: Erdei szállító berendezések I-II. I. Mesterséges pályák. II. Vízi szállító berendezések. Nyomta: Rábaközi Nyomda és Lapkiadó Vállalat, Sopron, 1920. (I. kötet). Tóth Alajos Könyvnyomdai Műintézetében, Sopron, 1920. (I. kötet). Kemény tábla, 235 + 159 oldal szöveg, + a II. kötetben 50 oldalnyi ábra, 17x25 cm (I. kötet) és 15x23 cm (II. kötet). 31. (181204).

Jankó Sándor: Erdei szállító berendezések I. részhez: Ábrák. Nyomta: Rábaközi Nyomda és Lapkiadó Vállalat, Sopron, 1920. Puha borító, 73 oldal, 17x24.5 cm. 12. (181204).

Kaán Károly: Természetvédelem és a természeti emlékek. Kiadó: Kir. Magyar természettudományi Társulat, Bp, 1932. Kemény tábla, 312+1 oldal, 18.5x26.5 cm, A Magyar Tudományos Akadémia Vitéz József díjával jutalmazott munka. Jaksics György könyvtárából, az Ő ex librisével. 110 ff fényképpel. jó állapotú könyv. (121)- 23000 Ft

kellea.szilfabet.jpgKelle Arthur (az Erdővédelmi Tanszékének vezetője): A „szilfabetegség” elsődleges okai. Kiadó: M. Kir. József Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Bánya-, Kohó- és Erdőmérnöki Kara Könyvkiadó Alapja, Sopron, 1940. Puha borító, 39 oldal, 17x24.5 cm, két oldalon 8 ff fotó, jó állapotú. (12) - 2900 Ft 

 

KÖBÖZŐTÁBLÁK:

Diener Mór: Villám-faköböző. Kiadó: Merkur Nyomda, Eger, 1940. Kemény tábla, 128 oldal, 12x9 cm, jó állapotú. Használható: 8-32 cm széles deszka, 24/45 és 24/46 mm vastag léc, 50/50, 50/75, 75/75, 75/100, 75/125, 75/150, 100/100, 100/125, 100/150, 125/125, 125/150, 150/180 mm vastag zárléc, 4x5”, 3x4”, 4x4”,3x3”, 4x6”,5x5”, 5x6”, 6x6”, 6x7” vastag faragott fa bármilyen hosszúságban a köbtartalom megállapítására. (35) - 2000 Ft 

kobozo.villam.jpg

Gálik János - Havran János: Gyors-faköböző. Kiadó: Petőfi Nyomda és könyvkiadóvállalat, Békéscsaba, 1943. Puha tábla, 108 oldal, 14.5x10 cm, jó állapotú. Tartalom: deszka 50 mm vastagságig, gömbfa 60 cm vastagságig, léc, zárléc, fűrészelt fa 10x12.5 - 22.5x20.5 cm, faragott fa, gőzölt és nyers bükkfa-desz ka 8-32 cm szélességig, 50 mm vastagságig. (D306) - 2800 Ft 

kobozo.gyors.jpg

grundner.tablak.jpgGrundner és Schwappach: Táblák álló fák és faállományok fatömegének meghatározására. Összeállították a Német Birodalom és Ausztria erdészeti kísérleti állomásainak munkálatai alapján. A IV. német kiadás nyomán magyar nyelven sajtó alá rendezte és a famagasság mérésre vonatkozó rövid útmutatással ellátta Bund Károly az OEE titkára. Kiadó: OEE, Bp., 1916. Kemény tábla, 126 oldal, 15.5x23 cm, nagyon jó állapotú. (16, 31) - 3800 Ft 

Krippel Móric: Erdőhasználattan II. (Erdészeti kitermeléstan és technológia). Nyomatott: Rábaközi Nyomda és Lapkiadó Vállalat, 1921, Sopron. Kemény tábla, 311 oldal + 60 oldal képanyag, 17x24 cm, ceruzás tulajdonosi bejegyzés és nagyon kevés aláhúzás. A gerinc alsó részén az egyik oldalon a kötés felfeslett, egyébként jó állapotú. (31) - 9900 Ft 

- - - - - - - -

KÜLÖNNYOMATOK:

 

Baditz - Varga - Vámos: Újabb festőanyagok alkalmazása a mikrobiológiában. 1950. 8 oldal. (14) - 400 Ft 

Horváth Géza Dr.: A jegenyefenyő új rovarellensége. (EL.1896.VIII.füzet). Kemény tábla, 33 oldal+2 oldal+2 kemény tábla ábrákkal (egy színes és egy ff.), 15x22 cm, jó állapotú. (12) - 2000 Ft 

Manninger G. Adolf - Fehér Dániel - Frank Melanie: Őszi vetések alá különböző műveléssel előkészített talajok biológiai vizsgálata. 1946. 28 oldal, 4 táblázat+12 ábra. (14) - 1000 Ft 

- - - -  -----

Lesenyi Ferenc: A magyar erdőgazdaság története és mai helyzete. (Összefoglaló ismertetés az 1936. évi szept. havában Budapesten tartott II. Nemzetközi Erdőgazdasági Kongresszus részére.) Kiadó: Pátria, Bp, 1936. Egészvászon kötésű kemény tábla, 70+1 oldal, XXIV egész oldalas ff fényképpel, két egész oldalas színes térképpel, jó állapotú. (86- 190625-53. láda)- 9900 Ft

Második Nemzetközi Erdőgazdasági Kongresszus, Budapest, 1936. szeptember 10-14. A VI-IX. szekció előadásai francia, német, angol vagy magyar nyelven. Puha tábla, 734 oldal, 15x23 cm, számos ff fotóval, jó állapotú. Kiadta a Kongresszus titkársága 1936-ban. (15) - 9900 Ft 

Országos Erdészeti Egyesület: Alapszabályai. Kiadó: OEE, Bp, 1905. Puha tábla, 47+1 oldal, 15.5x23 cm, jó állapotú. (57)- 2500 Ft

Palotás László Dr. (Szerk.): A fa mint építőanyag. Kiadó: A Bp-i Építőmesterek Ipartestülete, Bp., 1949. Kemény tábla, 454 oldal, 15x21 cm, nagyon sok ábra, rajz, grafikon, fotó, kiváló állapot. (35) - 2900 Ft 

Pohl János: Tangens-táblázatok. Tartalmazzák a szintkülönbségeket továbbá Táblázat a rétegek metszőpontjainak meghatározására. Kiadó: OEE („Pátria” Rt.), Bp., 1900. Puha tábla, 94 oldal, 15x23 cm, jó állapot. (16) - 2800 Ft  helyett 2500 Ft.

Rudinai Molnár István: Fatenyésztés különös tekintettel a községi faiskolákra és befásításokra. A m. kir. földmívelésügyi minister kiadványai 1911. 10. sz. Hetedik átnézeti és bővített kiadás. Pallas Rt nyomdája, Bp, 1911. 91 ábra. Tulajdonosi pecséttel: A Budapesti M. Kir. Kert. Tanintézet Növendékeinek Segítő és Önképző Egyesületének Könyvtára. Puha tábla, 370 oldal, 15x22.5 cm, jó állapotú. (D339) - 4000 Ft

tomasovszky.jpgTomasovszky Imre, Dr.: Erdészettan. Köztelek Gazdasági Könyvtár XXV. füzet. Kiadó: Pátria Rt., Bp., 1942. Puha tábla, 155 oldal, 15.5x22.5 cm, 72 ff ábra, külső borító nincs, a könyvtest állapota jó. (88) - 5000 Ft 

Trauer Ervin Dr.: Erdőgazdasági alapismeretek. Második kiadás. Kiadó: a Szerző, Bp., 1942. Puha, szakadozott tábla, 258 oldal, 14x20 cm, XVI tábla ff. fénykép + XXVI tábla szakmai ábra, újrakötést érdemlő példány. Gyenge-közepes állapotú. (5) - 2000 Ft 

Vági István: A meteorológia és éghajlattan elemei. Sopron, 1929. (Magyar állami erdész szakiskola, Esztergom könyvtára). Puha, megviselt borító, 288 oldal, 51 ábra, 16x24 cm, részben felvágatlan. Közepes állapot. (14) - 4800 Ft 

Vági István – Fehér Dániel: A talajtan elemei. Különös tekintettel a talaj biológiájára és genetikájára. Kiadó: M. Kir. Bányamérnöki és Erdőmérnöki Főiskola Könyvkiadóalapja, Sopron, 1931. Aranyozott gerincű félvászon kötésű kemény tábla (az eredeti puha tábla belekötve), XI+1+985+1 oldal, 17x25 cm, 117 ff szövegközti ábra, fénykép, 14 tábla 36 db 500-2000-szeres nagyítású mikroszkóp fénykép, a címtábla 7 cm hosszban elvált a gerinctől, egyébként jó állapotú könyv. (D363)- 9900 Ft

Vági István - Fehér Dániel: A szerves vegytan elemei különös tekintettel azoknak biológiai vonatkozásaira. Sopron, 1930. Megviselt puha kötés, 550 oldal, 18x25 cm, részben felvágatlan, közepes állapot. (14) - 4800 Ft 

 

 
 

 


Archívum

Naptár
<< Augusztus / 2022 >>


Statisztika

Most: 1
Összes: 57722
30 nap: 704
24 óra: 71