Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


1950 után A - É

Utolsó frissítés 2020. 11. 20.

(Új beszerzések - Régebbi beszerzések  – Előjegyezhetők – Akciós áruk)

 

 

ACTA SILVATICA and LIGNARIA HUNGARICA 2008. Vol.4. An International Journal in Forest, Wood and Environmental Sciences. Kiadó: NyME, Sopron, 2008. Angol és magyar tartalomjegyzék, 11 angol nyelvű tanulmánnyal magyar összefoglalókkal. Az első 2 lap meggyűrődött, egyébként új állapotú. Puha tábla, 138 oldal, sok ábra, táblázat, grafikon.(108)- 500 Ft

ACTA SILVATICA and LIGNARIA HUNGARICA 2009. Vol.5. An International Journal in Forest, Wood and Environmental Sciences. Kiadó: NyME, Sopron, 2009. Angol és magyar tartalomjegyzék, 17 angol nyelvű tanulmánnyal magyar összefoglalókkal. Jó állapotú. Puha tábla, 205 oldal, sok ábra, térkép, táblázat, grafikon.(108)- 500 Ft

ACTA SILVATICA and LIGNARIA HUNGARICA 2011. Vol.7. An International Journal in Forest, Wood and Environmental Sciences. Kiadó: NyME, Sopron, 2011. Angol és magyar tartalomjegyzék, 12 angol nyelvű tanulmánnyal magyar összefoglalókkal. Jó állapotú. Puha tábla, 151 oldal, sok ábra, térkép, táblázat, grafikon.(108)- 500 Ft

ACTA SILVATICA and LIGNARIA HUNGARICA 2016. Vol.12 special edition. An International Journal in Forest, Wood and Environmental Sciences. Kiadó: NyME, Sopron, 2016. Angol nyelvű. A mátrai Nyírjes Lf kísérleti terület bemutatása és az adatainak közlése. Dedikált Szőnyi L. és Mátyás Cs. által KJ számára. Puha tábla, 177 oldal, 17x24 cm, sok színes fénykép, ábra, térkép táblázat, grafikon. (57)- 1000 Ft.  

Agrártörténeti Szemle. X. évfolyam, 1968. 1-2. szám. Benne: Jablonkay Géza: Az alsóörsi közbirtokosság, a közös gazdálkodás egy régi formája (1816 - 1964). 180-203 oldalig (24 oldal). Puha borító, 17x24 cm, közepes állapot. (56) - 500 Ft 

Agricola, Georgius: 12 könyv a bányászatról és a kohászatról (DE RE METALLICA LIBRI XII.). Kiadó: Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület, Bp., én. Kemény tábla kemény karton tokban, 65 8 oldal, 16x24 cm, 292 metszet ábra, új állapotú. Az 1556-os kiadás fordítása és az ábrák is onnan vannak. Szép ajándék! (1) - 4800 Ft 

„AGRO-21” Füzetek. 1997. 16. szám. Az agrárgazdaság jövőképe. Stratégiai kutatási programok. Az agrárgazdaság minőségi dimenziói. Kiadó: Az „AGRO-21” Kutatási programiroda. Puha tábla, 112 oldal, 17x23.5 cm. Új állapotú. Témák: Az erdő- és fagazdaság minőség fejlesztése. A minőség mint értékkategória az erdőművelésben. Az erdőhasználat lehetőségei és feladatai a minőségfejlesztésben. A fagazdaság minőségi fejlesztése. A minőségbiztosítási rendszer alkalmazása az erdő- és fagazdaságban. (108)- 1300 Ft

AGROTRÖSZT: Erdészeti gépeink. Kiadó: Agrotröszt, Bp, 1970. Műanyag borító színes képpel, 113+3 oldal, 16.5x24 cm, egy-egy oldal gépleírás és fénykép. Jó állapotú. (108 1, 2.)- 1500 Ft

Alföldi Erdők Egyesület: Kutatói nap. Tudományos eredmények a gyakorlatban. Szeged, 2006. Puha tábla, 160 oldal, 17x24 cm, új állapot. 15 előa- dás vagy poszter: Erdők a globális szénforgalomban.; Az eg-ás hatása a  jövedelmezőségre és a faállomány értékére.; Erdei wellness lehetőségek a Debreceni erdőspusztákon.; Szélsőséges homoki termőhelyeken alkalmazható fafajok.; Ökológiai vízpótlás a mályvádi víztározóban.; Az Északkelet - Nagyalföld határmenti erdőtársulásai.; Nyárfajták összehasonlító faanyagjellemzői az ipari felhasználás tükrében. Erdészeti gyomkorlátozás - egyszikű irtó kísérletek.; Erdőtűz-oltó technikák fejlesztési lehetőségei.; Különböző korú nyár és akác ültetvények fájának energetikai jellemzői.; Vöröstölgyek fatermése a Nyírség eg-i tájban.; A fiatal akác faanyag anatómiai és műszaki tulajdonságai.; Cserebogár pajor elleni védekezés mellékhatása a talajfauna diverzitására.; Váltakozó áramú hidraulikus hajtások elmélete és gyakorlati alkalma- zásuk lehetőségei.; Az erdőtakaró és a talajvíz kapcsolat elemzése változó klimatikus  feltételek mellett. (18) - 1000 Ft 

almamater.sopr.jpgAlma Mater. Kiadó: EFE, Sopron, 1970. Előszó.1 oldal. (Béldi Ferenc ), I. A magyar erdészeti és faipari felsőoktatás másfél évszázada. 17 oldal. (Hiller István), II. Egyetemünk hagyományai, haladó szellemű öröksége. 40 oldal. (Tamás László). III. Az erdőmérnöki kar jelene és jövője. 5 oldal. (Herpay Imre), IV. A faipari mérnöki kar jelene és jövője. 5 oldal. (Cziráki József), V. Jobb szocialista gyakorlatot (A KISZ egyetemi szerepéről.) 11 oldal. (Németh András), VI. Képek és adatok Sopron város történetéből. 25 oldal. (Papp István). Puha tábla, 110+5 oldal, 14x20 cm, sok-sok dokumentum értékű ff fénykép és rajz  zömmel 1945 előtti időkből. A kiadvány szerkezetéből világossá válik, hogy a cél a hagyományaink megismertetése volt a hallgatósággal. Ritka kiadvány, 150 pld-ban jelent meg. Jó állapotú. (22) - 2200 Ft 

A magyar erdőgazdaság. Szerk.: Dr. Király Pál. Kiadó: FM. Erdészeti Hivatal, 1996. Puha kötés, 36 oldal, 16x23 cm, sok színes fotó, újszerű állapot. (50-1, 2, 3. 6, 108) - 400 Ft 

A magyar erdőgazdálkodás az EU csatlakozás küszöbén. (Összeállította: Ormos Balázs). Kiadó: OEE, Bp, 2003. Puha tábla, 203 oldal, 17x24 cm, új állapotú. (56, 32) - 500 Ft 

A magyar magánerdő-gazdálkodás múltja és jelene. A 20 éves jubileumi MEGOSZ nagyrendezvényen a témában elhangzott előadások gyűjteménye. (EL. 2014. 9. szám melléklete). 30 oldal, sok kép, térkép, fotó, jó állapot. (57) - 500 Ft 

A mezőgazdaság, az élelmiszeripar és a fagazdaság munkaprogramja: 1988-1990. Kiadó: Agrárinformációs Vállalat, Bp., 1987. Puha tábla, 60 oldal, 11x21.5 cm, jó állapot. (3-2.) - 400 Ft 

Anderlik Előd Dr. - Feimer László Dr.: Mechanika. (A statika. A szilárdságtan. A dinamika. A folyadékok mechanikájának elemei.) Kiadó: Pallas Irodalmi és Nyomdai RT. Bp, 1934. Kemény, kissé kopott tábla és gerinc, 533 oldal, 17x24.5 cm, 463 ff ábra, jó állapotú könyv. (127)- 4000 Ft

Andrési Pál (Szerk.): Életutak, történetek. 130 éves az ásotthalmi Bedő Albert Erdészeti Szakképző Iskola. Színes puha tábla, 411 oldal, 16.5x23.5 cm, sok ff fénykép, új állapotú. Fejezet címek: Szakmai tantárgyainkról. Tanárainkról, tanárainktól. Visszatekintés az elmúlt öt évre. Az iskola tanárai. Iskolánk 2001 és 2013 között végzett tanulói. Tablók, osztályképek. (53-180215.) - 2800 Ft helyett 2500 Ft 

Andrésiné Dr. Ambrus Ildikó - Andrési Pál: Az erdészmester könyve. (Mestergazda Könyvek). Szaktudás Ház Kiadó, Bp., 2007. Puha tábla, 226 oldal, 14x20 cm, 44 ábra, 9 táblázat. Új állapotú. (31) - 2000 Ft 

Apatóczky István (Szerk.): A Pilisi Parkerdő története 1969 és 2013 között. Kiadó: Pilisi Parkerdő Zrt., 2014, Visegrád. Kemény tábla, 204 oldal, 22x30 cm, rengeteg színes képpel, új állapot. (4, 24) - 2500 Ft 

apatoczky.ettunk.jpgApatóczky István: Ettünk falombot… (fogások, evések az erdész-életből). Kiadó: a Szerző, Bp., 2005. Puha tábla,106 oldal, 14.5x20.5 cm, DEDIKÁLT, új állapotú. (5)- 1000 Ft 

aponymus.megn.jpg

 

 

 

 

 

Aponymus (Apatóczky István): Meg nem jelenések könyve. Szerzői kiadás, Bp., 2016. Puha tábla, 87+1 oldal, 15x21 cm, új. (54-1, 2, 3. 1 ) - 1500 Ft helyett 1000 Ft        

A rajzolás elemei (Fénymásoló eljárások). Az Ábrázoló Tanszék összeállítása. Harmadik átdolgozott kiadás, 1953. Erdőmérnöki Főiskola, Sopron jegyzetei. Kiadó: EF Tanulmányi Osztálya, Sopron, 1954. Puha tábla, 71 oldal, 20.5x29 cm, tulajdonosi bejegyzés, készült 85 példányban, közepes-jó állapot. (31) - 1000 Ft 

Asbóth Béla (Szerk.): Erdőgazdasági termékek szabványainak gyűjteménye. 3. kiadás. Kiadó: Közgazdasági és Jogi, Bp., 1966. Kemény tábla, 918 oldal, 14x20 cm, jó állapot. (3) - 1900 Ft helyett 1500 Ft

Asbóth Béla (Szerk.): 38. Fahasználat szabványgyűjtemény. Kiadó: Szabványkiadó, Bp., 1975. Puha tábla, 182 oldal, 14x19.5 cm, új állapot. (3) - 1000 Ft helyett 800 Ft

Az erdészeti felsőoktatás 200 éve. Emlékkönyv: Selmecbánya 1808 - Sopron 2008. I-III. kötet. Kiadó: NYME, Erdőmérnöki Kar, Sopron, 2008. Díszes kemény tábla, 311+419+771, összesen 1501 oldal, 24x28.5 cm, sok ff és színes fotó és rajz. Új állapotú. (3, 23, 108-79. láda) - 14500 Ft 

AZ ERDŐ 1960-as évfolyam egybekötve. Kemény tábla, 480 oldal, 17x24 cm, igen sok ábra és ff fényképpel, közepes állapotú. (118)- 3000 Ft

AZ ERDŐ 1962-es évfolyam egybekötve. Kemény tábla, 576 oldal, 17x24 cm, igen sok ábra és ff fényképpel, közepes állapotú. (118)- 3000 Ft

Az ERDŐ 1986. júliusi számának melléklete. Szerk.: Bolla Sándor: Mgtsz-fafajpolitika Győr-Sopron megyében. 15 oldal, új állapot. (3) - 400 Ft 

Az OEE alapszabályai. Kiadó: OEE, Bp., 1972. 24 oldal, új állapot. (3) - 400 Ft 

Az OEE www.oee.hu honlapjának 2007. évi dokumentumai. Kiadó: OEE, Bp., 2008. Puha tábla, 172 oldal, 20.5x29.5 cm, nagyon sok színes fotóval, új állapotú. (57) - 1000 Ft 

Az OEE www.oee.hu honlapjának 2009. évi dokumentumai. Kiadó: OEE, Bp., 2010. Puha tábla, 284 oldal, 20.5x29.5 cm, nagyon sok színes fotóval, új állapotú. 57. (190131).

akos.aba.jpgÁkos László - Aba Iván: Erdők országa. Művelt Nép könyvkiadó, Bp, 1954. Kemény tábla, 206+1 oldal, 14.5x20.5 cm, Tarján Zoltán rajzaival,jó állapotú ex-könyvtári példány. (19)- 2800 Ft

 

Ákos László (Szerk.): Erdészeti, vadászati, faipari lexikon. Kiadó: Mg-i. Bp., 1964. Kemény tábla, 731 oldal, 21x29 cm, nagyon jó állapot. (29, 12, D301, 6, 108-79. láda) - 7900 Ft 

szikra.47k.jpgÁkos László (Szerk.): Erdészek és vadászok zsebkönyve 1959. Mezőgazdasági Kiadó, Bp., 1958. Kemény tábla, 224 oldal, 12x17 cm, számos ff fotó, igen jó állapotú. (D312) - 3500 Ft 

Állami Erdészeti Szolgálat: Módosításokkal összeszerkesztett ERDŐTERVEZÉSI ÚTMUTATÓ + Módosításokkal összeszerkesztett ERDŐTERVEZÉSI ÚTMUTATÓ KÓDJEGYZÉKE ÉS MELLÉKLETEI. Kiadó: ÁESZ, Bp., 2001. Puha tábla, 218 + 96 oldal, 14x20 cm, új állapot. (6) - 3200 Ft 

Állami Erdészeti Szolgálat: Az egyes termőhelytípus - változatokon alkalmazható célállományok. Kiadó: ÁESZ, Bp., 2005. Puha tábla, 371+3 oldal, 20x14 cm, új állapotú. (6, 83-1, 2.)- 4000 Ft 

allami.e.sz.jpg

Állami Erdészeti Szolgálat: Mo. erdőállományainak főbb adatai 1996. Témák: Célok és módszerek, Az erdőállományokat jellemző összefoglaló adatok, Termőhelyi adottságok, A faállományok jellemző adatai, Erdeink vadeltartó képessége,  Erdők és a természetvédelem, Erdeink egészségi állapota, károsítások, Az erdőállomány-gazdálkodás 1995. évi teljesítései. Kemény tábla, 240 oldal, 29.5x21.5 cm, új állapot. (41-160801, 5) - 2900 Ft 

Állami Erdészeti Szolgálat: Mo. erdőállományainak főbb adatai 2001. Leírás, mint fent. Új állapotú. (5-1, 2, 3, 4. 6) - 2900 Ft 

ÁPV Rt: Az erdőgazdasági társaságok elmúlt 10 éve. 2004. Szöveges és számszaki értékelés. 28 oldal, 21x29 cm, színes fotókkal, grafikonokkal, táblázatokkal, új állapotú. (56) - 1000 Ft 

Babos Imre: Az erdők telepítése. Mezőgazdasági Kiskönyvtár Erdészeti sorozat 4. Kiadó: Mezőgazdasági, Bp, 1951. Puha tábla, 127 oldal, 14.5x20 cm, 48 ff fényképpel, jó állapotú. (108- 77. láda)- 4000 Ft  

babos.taji.jpgBabos Imre: Magyarország táji erdőművelésének alapjai. Mezőgazdasági Kiadó, Bp., 1954. Puha tábla, 163 oldal, 32 oldalon 50 ff fotó, tulajdonosi bejegyzés, újszerű állapot. (31, 12, 14/II-83.láda) - 3000 Ft 

Babos Imre és Tsai: Erdészeti termőhelyfeltárás és térképezés. Akadémiai Kiadó, Bp., 1966. Kemény tábla, külső borító nincs, 493 oldal, 17x24.5 cm, igen jó állapotú. (6) - 7900 Ft

Balázs Dénes: Az őserdők világa. Kiadó: Móra, Bp., 1990. Színes kemény tábla, 180+3 oldal, 16.5x23.5 cm, számtalan ff és 32 oldalnyi színes fénykép. Tulajdonosi aláírás, nagyon jó állapotú. (11, 2) - 1500 Ft 

Balázs Ferenc – Dimitrievits György: A növényvédelem gépei. Kiadó: Mezőgazdasági, Bp, 1979. Kemény tábla,, nagyon rossz állapotú külső borítóval, 199 oldal, 17x24.5 cm, 159 ff fénykép és ábra, a könyvtest igen jó állapotú. (66)- 1800 Ft  

Balázs István Dr. (Szerk.): Szövetkezeti erdőgazdálkodás a társult erdőgazdálkodás formája. Kiadó: FVM Állami Erdészeti Szolgálat, Bp., én. Kemény kötés, 187 oldal, 14x20 cm, új állapot. (33) - 2000 Ft 

Balogh János: Haldokló őserdők nyomában. RTV-Minerva, Bp., 1984. Színes kemény tábla, 161+2 oldal, 16.5x24.5 cm, számos színes fényképpel és ff térképpel. Remek állapotú. (2) - 1500 Ft 

balsaye.kapuvar.jpgBalsay Endre: Fejezetek a Kapuvár környéki erdők történetéből. Kiadó: Kisalföldi Erdőgazdaság Zrt., Kapuvár, 2008. Puha tábla, 343 oldal, 17x24 cm, nagyon sok ff és néhány színes fotó, új állapot. (35) - 3500 Ft 

Baráth László Dr.: Erdészéletutak. Erdőmérnökök a Zalaerdőnél, jogelődeinél és a zalai erdészeti igazgatásban 1945-2010. Kiadó: Zalaerdő Zrt., Nagykanizsa, 2011. Színes kemény tábla, 205+2 oldal, 17x24.5 cm, új állapotú. Rövid életrajz és fénykép minden személyről. (1) - 2900 Ft helyett 2500 Ft

Bardon Alfréd Dr.: Építészeti rajz. Kiadó: É. M. Építőipari könyv- és Lapkiadó. (É.M.  Műszaki Fejlesztési Főosztály.), Bp, 1952. Puha tábla, 112+1 oldal, 14x20 cm, 127 ff ábra, közepes állapotú. (127)- 1800 Ft   

Barlai Ervin: Erdőgazdaságpolitikai irányelvek. Kiadó: M. Állami Erdőgazdasági Üzemek, hn, én. Puha könyvtári pecsétekkel teli tábla, 28 oldal, 14.5x20.5 cm, jó állapotú. (14II.)- 3500 Ft

Bartha Dénes: VÖRÖS LISTA: Mo. veszélyeztetett fa- és cserje fajai. KÉK LISTA: Mo. aktív védelemben részesülő fa- és cserjefajai. FEKETE LISTA: Mo. adventív fa- és cserjefajai. Sopron, 2000. Puha tábla, 31 oldal, 17x24 cm, jó állapot. (24) - 1500 Ft 

Bartha Dénes – Gencsi László: Vancsura Rudolf (1927-2014) élete és munkássága. Kiadó: NyME, Erdőmérnöki Kar, Sopron, 2015. Puha tábla, 30 oldal, 17x24 cm, 19 ff fényképpel, DEDIKÁLT, a hátsó belső táblán feljegyzések, az első táblán tulajdonosi névbejegyzés. (87II.) 1500 Ft.

Bartha Dénes - Mátyás Csaba: Erdei fa- és cserjefajok előfordulása Magyarországon. Kiadó: EFE, Sopron, 1995. Minden faj elterjedése ponttérképes ábrázolással. Puha tábla, 223 oldal, 16.5x23 cm, újszerű állapot. (24) - 2500 Ft 

Bartha Dénes Dr. - Vidéki Róbert (Szerk.): A Bockerek-erdő. Színes kemény tábla, 272 oldal, 17x24 cm, 100-nál is több szép színes fotó, új áll. (79) - 4000 Ft

Bartha Dénes Dr. (Szerk.): A Baktai-erdő. Színes kemény tábla, 415 oldal, 17x24 cm, 100-nál is több szép színes fotó, új állapotú. (79.) - 5000 Ft

Bartha Dénes Dr. - Oroszi Sándor Dr. (Szerk.): A határ két oldalán. Visszaemlékezés-morzsák az 56-os forradalmi eseményekről. Kiadó: NYME, Sopron, 2016. Puha tábla, 428 oldal, 16.5x23.5 cm, számos  ff. fotó és dokumentum fotó, új állapotú. (4) - 2500 Ft helyett 2000 Ft

Bartha Dr. - Csapody Dr.: Útmutató védett növényeink ismeretéhez és gyakorlati védelméhez. Oktatási segédlet. Sopron, 1992. EFE. Erdőmérnöki Kar jegyzete. Puha tábla, 70 oldal, 20x29 cm, kitűnő állapot. Ex-könyvtári példány. (67) - 1000 Ft 

img_20190524_0004.jpgBarthos Gyula: Erdészüdv, vadászüdv! Erdészettörténeti Közlemények LIV. kötet. 2002. Kemény tábla, 800 oldal+1 kétoldalas hatalmas Lőjegyzék, 17x24 cm, új állapotú. Dr. Barthos Éva (a Szerző unokája) ajándékozási bejegyzésével. ( 21) - 14900 Ft 

Bartucz Ferenc Dr.: Gemenc. Vizek, erdők, emberek. Kiadó: Forester Mérnöki Iroda, Sátoraljaújhely, 2001. Puha tábla, 164 oldal, 14.5x20.5 cm, számos ff fényképpel. 1. (181129). (87-49. láda)-2500 Ft

Bartucz Ferenc Dr.: Mesél a Szalajkapatak. Kiadó: Bartucz Ferenc Dr., Sátoraljaújhely, 2002. Színes puha tábla, 286 oldal, 14.5x21 cm, sok ff és számos színes fényképpel, a Szerző ajándékozási bejegyzésével, aláírásával. Jó állapotú. (87II.) -3800 Ft

Bauecker Alajos: A szarvasi arborétum. 2. javított kiadás. Mezőgazdasági, Bp, 1974. Színes puha tábla, 67 oldal, 17x24 cm, 11 ff fotó és 1 térkép+8 színes fénykép. Jó állapotú. (126)- 1400 Ft

Bán István: Agrofotogrammetria alkalmazása a mező- és erdőgazdaságban. Kiadó: Akadémiai, Bp., 1979. Kemény tábla külső borítóval, 230 oldal + 23 egész oldalas színes légi fotó, 17x24.5 cm, új állapotú. (5) - 3900 Ft 

Bánó István - Retkes József: A kámoni arborétum. Kiadó: Mezőgazdasági, Bp., 1965. Puha tábla külső borítóval, 215 oldal, 16.5x23.5 cm, sok ff. növény fénykép. Jó állapotú. (5) - 1500 Ft 

Bánó László-Dr.Hock Gyula-Kertész József: Szilánkok egy elbitangolt erdész életéből. Szerzői kiadás, 2019. Színes kemény tábla, 205 oldal,16x23.5 cm. Egy rendkívüli életút élvezetes stílusban elmesélve, sok-sok tanulsággal (és néhol fanyar humorral is), de mindig megbecsüléssel említve az Alma Matert. Remek és értékes olvasmány! (4- 51. láda- 190926)- 3500 Ft

bedo.terkep.jpg„BEDŐ” térkép: „A Magyar Állam összes erdőségeinek átnézeti térképe”. 12 részből áll a térkép (12 db x68x48 cm) +1 lapmutató vázlat (51x38 cm) a dosszié tartalma. A térkép teljes mérete: 272x144 cm. Kiadó: FM Erdőrendezési Szolgálat, Bp., 1996. A térképek új állapotúak, a dosszié felső széle nedvességet kapott. (19)- 7000 Ft

Beckenbach, Edwin F.: Modern matematika mérnököknek I-II. Kiadó: Műszaki, Bp, 1960. Kemény tábla, 500+456 oldal, 17x24 cm, jó állapotú. (66)- 4000 Ft

 

Bellér Péter Dr.: Talajvizsgálati módszerek. Kiadó: Soproni Egyetem Erdőmérnöki Kar Termőhelyismereti Tanszék, Sopron, 1997. Puha tábla, 118 oldal, 21x29.5 cm, exkönyvtári példány, fénymásolat, jó állapotú. (67-191111-51. láda)- 2000 Ft

Berki Imre: Az Északi-Középhegység-i kocsánytalan tölgy-pusztulás néhány okának vizsgálata. Kandidátusi értekezés tézisei. Debrecen, 1993. Puha tábla, 14 oldal, 14.5x20 cm, dedikált (Kovács Jenő részére). Újszerű állapotú. (108)- 1200 Ft

bekia.tolgy.jpg

 

Bezzegh László Dr.: Földméréstan I. Kiadó: EFE EK Jegyzetsokszorosító Részleg, Sopron, 1966. Puha tábla, 326+2 oldal, 200 példányban, 20.5x29 cm, 244 ff ábra, jó ill. jó-közepes állapotú. (66, 66)- 3000 Ft

Bezzegh László Dr.: Földméréstan II. Kiadó: EFE EK Jegyzetsokszorosító Részleg, Sopron, 1965.Puha tábla, 213+2 oldal, 200 példányban, 20.5x29 cm, 181 ff ábra, a Tartalomjegyzék utolsó oldala hiányzik, tintás aláhúzások a lapokon, jó-közepes állapotú. (66)- 2500 Ft

Bezzegh László Dr.: Erdészeti fotogrammetria. Kiadó: EFE EK Jegyzetsokszorosító Részleg, Sopron, 1967. Puha tábla, 221+2 oldal, 20.5x29 cm, 165 ff ábra, 250 példányban, tintás sor aláhúzások, jó állapotú. (66)- 2500 Ft

Béky Albert (Szerk.): A tölgy termesztése és hasznosítása. Mezőgazdasági Kiadó, Bp., 1989. Puha tábla, 234 oldal, 14x20 cm, 29 ff fotó, új állapot. (29, 31, 31, 5, 6, 22, 19, 14II.) - 1800 Ft helyett 1500 Ft

 

Bbondora.termekek.jpgondor Antal Dr.: Erdei termékek gyűjtése és feldolgozása. Kiadó:Mezőgazdasági, Bp, 1983. Puha tábla, 227+1 oldal, 14x20 cm, 47 ff ábra. Új állapotú. (19) - 2500 Ft

Bondor Antal (Szerk.): A fenyő termesztése és hasznosítása. Mezőgazdasági Kiadó, Bp., 1987. Puha tábla, 205 oldal, 14x20 cm, 19 ff fotó melléklet, új állapot. (33) - 3300 Ft

Bondor Antal Dr.: Erdészeti talajelőkészítés. Kiadó: Mezőgazdasági, Bp, 1978. Puha tábla, 184 oldal, 14x19.5 cm, 121 ábra, 34 táblázat, újszerű állapotú. (86-53. láda-190625, 66.)- 2800 Ft

Bondor Antal Dr – Radó Gábor Dr – Temesi Géza: Az erdőnevelés gépesítése. Kiadó: Mezőgazdasági, Bp, 1979. Puha tábla, 226+1 oldal, 14x19.5 cm, 110 ff ábra, új állapotú (66)- 3300 Ft  

Bondor Antal Dr.: Erdőművelés II. (Erdészeti Szakközépiskolák tankönyvei). Mg-i Kiadó, Bp., 1981. Puha tábla, 220 oldal, 14x20 cm, 63 ábra, 17 táblázatjó állapotú. 14. (190129).

Bondor Antal (Szerk.): Erdőrendezés. Mezőgazdasági Kiadó, 1986, Bp.. Puha táblás, 14x20 cm, 230 oldal, új állapot. (15, 6) - 1500 Ft

 

borhidi.jpgBorhidi Attila, Dr. (Főszerk.): Az erdőrezervátumkutatás ereddményei. Kiadó: MTA Ökológiai és Botanikai Kutatóintézet, Vácrátót. 2001. I. évf. 1. szám. Puha táblás, 15x23 cm, 52 oldal, Remek állapot. (82) - 1900 Ft 

Borhidi Attila Dr. - Horváth Ferenc: A hazai erdőrezervátum-kutatás célja, strtégiája és módszerei. TermészetBÚVÁR Kiadó, 2002.  A KvVM Természet-védelmi Hivatalának tanulmánykötetei 8. Puha tábla, 289 oldal, 14x19.5 cm. 50. (181203).

Borostyán füzetek:

          6. A természetes erdőért. (Útmutató). Szerk: Hárs Olivér és Wallon - Hárs Viktor. Kiadó: Castanea Környezetvédelmi Egyesület, Sopron, én. Puha borító, 26 oldal, 14.5x21 cm, sok színes fényképpel. Jó állapotú. (11). - 400 Ft 

         9. Egészségünkre! (Tárogató). Szerk.: Hárs Olivér - Szabó Miklós - Wallon - Hárs Viktor. Kiadó: Castanea Környezetvédelmi Egyesület, Sopron, én. Puha borító, 24 oldal, 14.5x21 cm, jó állapotú.  (11).  - 400 Ft 

- - - - - - -  -

borsosz.szolgalju.jpgBorsos Zoltán Dr.: Az erdőt szolgáljuk. Kiadva: 1988. Puha tábla, 208 oldal, 14x20 cm, újszerű állapot. (29, 3, 16, 12, 5, 11, 2, 108-1, 2.) - 2000 Ft helyett 1600 Ft

Botvay Károly Dr.: Éghajlattan. Kiadó: EFE EK Jegyzetsokszorosító Részleg, Sopron, 1965. Puha tábla, 303+2 oldal, 20.5x29 cm, 120 példány, 78 ff ábra, nagyon jó állapotú. (66)- 3000 Ft    

Bózsik Béla Pál Dr.: Tanácsok kullancsokról, betegségekről. Kiadó: Lyme Borreliosis Alapítvány, Bp., 1997. Puha borító, 64 oldal, 14x20 cm, jó állapotú. (11) - 1000 Ft 

Bright, M.: Esőerdők. Kiadó: Reader’s Digest Kft, Bp., 2011. Kemény tábla, 160 oldal, 23x28.5 cm, gyönyörű színes fotók sokasága, új. NAGYON SZÉP AJÁNDÉK ALBUM! (50) - 3800 Ft 

brundll.fuzvesz.jpgBründl Lajos - Lukács István: Fűzvessző termelés. Mg-i Kiskönyvtár, Erdészeti sorozat: 18. szám. Kiadó: Mg-i, Bp., 1952. Puha tábla, 71+1 oldal, 14x20 cm, 42 ff fénykép és rajz, jó állapotú. (17) - 1500 Ft 

Budai-hegység füzetek. Kiadó: Duna-Ipoly NP Igazgatóság és a WWF. Puha tábla, 60 oldal, 21x21 cm, sok fotóval, új állapot. - 1000 Ft/füzet 

1. füzet: Bartha D. - Gadó Gy. P. - Szabó G. - Tímár G.: Így is lehet fát vágni! Az erdőgazdálkodás jövője a budai erdőkben. Sok színes fotóval-rajzzal. Bp., 2004. (24)

 

 

- - - - - - -

 

butterfield.jpgBurnie David: A fa. A fák és az erdők lenyűgöző világa. A különböző fák felépítése életciklusa. A parányi magtól az óriásfákig. Kiadó: Park, Bp, 1990. Kemény tábla színes borítóval, 63+1 oldal, 22x28.5 cm, tele gyönyörű színes fényképekkel, újszerű állapotú. (100)- 1900 Ft

Butterfield, B. G. - Meylan, B. A. - Peszlen Ilona M.: A fatest háromdimenziós szerkezete. Kiadó: Faipari Tudományos Alapítvány, Bp., 1997. Puha tábla, 148 oldal, 21x29.5 cm, 226 fantasztikus mikrofelvétel és magyarázó szöveg a fatest szerkezetéről. Újszerű állapotú. SZÉP AJÁNDÉK! (47-180609, 100, 108-78. láda) - 4200 Ft 

Castanea Környezetvédelmi Egyesület: Sopron környékének forrásai. Kiadó: Castanea Kv. E., Sopron, 2003. Puha borító, 50 oldal, 14.5x21 cm. Számos színes fénykép a szépen foglalt forrásokról. Jó állapotú. (11). - 600 Ft 

csapody.fakescserj.jpgCsapody István - Csapody Vera - Rott Ferenc: Erdei fák és cserjék. Kiadó: OEF, Bp, 1966. Kemény tábla, 327+1 oldal, 14.5x20.5 cm, 113 színes tábla a fajok csíranövényeivel, rügy-hajtásaival, leveleivel, virágaival, tobozaival-terméseivel és magvaival, kiváló állapotú. (126)-  16000Ft

Csapody Vera Dr. - Priszter Szaniszló Dr.: Magyar növénynevek szótára. Kiadó: Mg-i, Bp, 1966. Kemény tábla, 301+3 oldal, 12x17 cm. 11. (181221-3).

cserjesa.eneke.jpgCserjés Antal: A tölgy éneke. (Egy erdőmérnök versei.) Kiadja: Cserjés Péter, 1998. Dedikált! Új állapot. (35, 5) - 500 Ft 

 

Csesznák Elemér Dr.: Erdőműveléstan I. (Erdőismerettan). Sopron, 1985. Puha tábla, 139 oldal, 20x29 cm, 33 ábra, jó állapot. (14, 118) - 2500 Ft 

Csesznák Elemér Dr.: Erdőműveléstan I. (Gyakorlatok). (Erdészeti és Faipari Egyetem Erdőmérnöki Kar). Kiadó: EFE Jegyzetsokszorosító, Sopron, 1985. Puha tábla, 60 oldal, 20.5x28.5 cm, jó állapotú. (118)- 1500 Ft

Csesznák Elemér Dr.: Erdei ökoszisztémák fejlődése. (Erdészeti és Faipari Egyetem Erdőmérnöki Kar Fatermesztési Szakmérnöki Tagozat). Kiadó: EFE Jegyzetkiadó, Sopron, 1982. Puha tábla, 173 oldal, 20.5x28.5 cm, jó állapotú. (118)- 2500 Ft

Csesznák Elemér Dr.: Az erdőnevelés racionalizálása.I. (Erdészeti és Faipari Egyetem Erdőmérnöki Kar FatermesztésiSzakmérnöki Tagozat). Kiadó: EFE Jegyzetsokszorosító Részleg, Sopron, 1983. Puha tábla, 87+2 oldal, 20.5x28.5 cm, jó állapotú. (118)- 1500 Ft

 

Csép Lajos: A selyemtermelés újrahonosítása Mo-on. Szerzői kiadás, Bp., 2015. Puha tábla, spirál kötés, 79 oldal, 15x21 cm, számozott ábrák száma: 9. Képek száma: 20. Új állapotú. (D317) - 2200 Ft 

csokagy.lepkeher.jpgCsóka György Dr.: Lepkehernyók. Agroinform Kiadóház, Bp., 1995. Kemény tábla, 151 oldal, 12x20 cm, minden fajról leírás és színes fotó. Határozó könyv, cca. 150 fajról. Új állapot. (32, 19, 6) - 2900 Ft 

Csóka György: Gubacsok. Agroinform Kiadóház, Bp., 1997. Kemény tábla, 160 oldal, 12x20 cm, minden fajról leírás és színes fotó. Határozó könyv, cca. 165 fajról. 6. (181204).

Csóka György: Levélaknák és levélaknázók. Agroinform Kiadóház, Bp., 2003. Kemény tábla, 192 oldal, 12x21.5 cm, minden fajról leírás és színes fotó. Határozó könyv, cca. 120 fajról cca. 200 fotóval. 6. (181203).

Csóka - Hirka - Koltay - Kolozs: Erdőkárok. Képes útmutató. Kiadó: ERTI-NÉBIH, Bp., 2013. Színes kemény tábla, 223 oldal, 12.5x21.5 cm, több száz színes fotó kár- és kórképekről, petékről -álcákról - imágókról - lepkékről. Új állapotú. (6, 50-1, 2, 3, 4, 5.-13. láda) - 4000 Ft 

Csontos Péter: A természetes magbank kutatásának módszerei. Kiadó: Scientia, Bp., 2001. Puha tábla, 155 oldal, 16x22.5 cm, új állapotú. (15) - 1500 Ft helyett 1000 Ft

csore.tortenete.jpgCsőre Pál: A magyar erdőgazdálkodás története. Középkor. Akadémiai Kiadó, Bp., 1980. Egészvászon kötésű kemény tábla külső borítóval, 311 oldal, 17x24 cm, a vászon kötésen világos foltok, egyébként jó állapotú. (29, 5, 17, 1) - 3900 Ft 

 

 

 

 

DALOS KÖNYVEK:

A mi nótáink. (Szerk.: Baráth Ferenc). Kiadó: Erdészeti és Faipari Egyetem, Sopron, 1973. Előszó: Dr. Bezzegh László. Puha tábla, 185 oldal, 17x24 cm, 85 nóta szövege és kottája, humoros rajzokkal, az első tábla elpiszkolódott. (6, 87II) - 2900 Ft 

A mi nótáink (Válogatás 250 év dalaiból.) Szerk.: Szemerey Tamás a. Kisfül - Gál Péter a. KVHzi. Sopron, 1990. Felelős kiadó: Dr. Winkler András az EFE rektora. Puha borító, 129 oldal, 12x17 cm, kézírásos bejegyzések, használt állapotú. (6) - 1900 Ft 

A mi nótáink. Kiadó: Nehézipari Műszaki Egyetem Gépészmérnöki Kar Valéta Bizottsága, Miskolc, 1982. Remek humoros rajzokkal illusztrálva (Bohoczki József gm.). Puha tábla, 14x20 cm, 68 oldal, 61 dal szövege és kottái (himnuszok: erdész, bányász, faiparos, kohász, gépész, szakestély dalok, selmeci és soproni nóták). (56) - 1900 Ft 

 „Én vagyok a geodéta legény…”. Dalos könyv. Kiadó: Erdészeti és Faipari Egyetem Földmérési és Földrendezői Kar, Székesfehérvár, 1981. Remek humoros rajzokkal, puha tábla, 14x20 cm, 92 oldal, 65 dal szövege és kottája Szakestélyek dalai, Nótáink, Valétáló énekek csoportosításban. (43) - 1900 Ft 

- - - - - - - -

Danszky István Dr. (Szerk.): Erdőművelés I-II. (Irányelvek, eljárások, technológiák).  I. kötet: Erdőfelújítás, erdőtelepítés, fásítás. II. kötet: Erdőnevelés, erdővédelem. Mezőgazdasági Könyvkiadó, Bp., 1972. Kemény tábla, 923+418 oldal, 17x23 cm, jó állapotú. (29, 3, 6-1, 2) - 11500 Ft 

Danszky István (Szerk.): Erdőművelés. I. CSAK AZ I. KÖTET! (16) - 5800 Ft 

Danszky István: Mo. erdőgazdasági tájainak erdőfelújítási és erdőtelepítési irányelvei és eljárásai. (Bevezető kötet+ I-IV+VI.) (33) IV.(87-46. láda)- 7900 Ft/kötet  (Bevezető kötet+I-II.+IV-VI. (14II))- 7900 Ft/kötet, (III.+IV+VI (118)- 7900 Ft/kötet 

Danszky István (Szerk.): Mo. erdőgazdasági tájainak erdőfelújítási, erdőtelepítési irányelvei és eljárásai. Bevezető kötet: Általános irányelvek. Erdő- és termőhelytípus térképezés.  I. kötete (Ny-Dt.), II. (D-Dt), III. (Kisalföld),  IV. kötete (Köz-Dt.), V. (É-Középhegys.), VI. kötete (Nagy-Alf.).+ Magyarország erdőgazdasági tájai M=1:500000 méretarányú térkép. Kiadó: OEF, Bp., 1963-1964. Kemény tábla, kissé kifakult zöld vászon-kötés, jó állapotú. (6) - 59500 Ft/7 kötet 

Danszky István (Szerk.): 15. Sátorhegység erdőgazdasági táj. Puha tábla, 16x23 cm, 76 oldal, jó állapot. (56) - 1800 Ft 

Danszky István (Szerk.): 17. Tornai Karszt erdőgazdasági táj. Puha tábla, 16x23 cm, 61 oldal, jó állapot. (56) - 1800 Ft 

Danszky István (Szerk.): 23.Gerecse-Pilis-Budai hegyek erdőgazdasági táj. Puha tábla, 17x24 cm, 90 oldal, jó állapotú. (126)- 1800 Ft

Danszky István (Szerk.): 25. Vértes erdőgazdasági táj. Puha tábla, 16x23 cm, 69 oldal, jó állapotú. (87-46.láda)- 1800 Ft

Deák György (Szerk.): 50 éves az erdészeti oktatás Szegeden. A Kiss Ferenc Erdészeti Szakközépiskola jubileumi évkönyve. Szeged, 2005. Kemény tábla, 294 oldal, 17x24 cm, sok fotóval. Új! (57) - 1800 Ft 

Debreczy Zsolt - Bíró Krisztina: Fák, bokrok. Búvár zsebkönyv. Kiváló állapot. 107 faj leírása és képi ábrázolása. (60) - 500 Ft 

debreczy.fenyok.jpgDebreczy Zsolt - Rácz István: Fenyők a Föld körül. Kiadó: Dendrológiai Alapítvány, Bp., 2000. Kemény tábla, 552 oldal, 16.5x23.5 cm, minden fajról remek színes fotók (habitus, termés). Új állapotú. (6- 1, 2, 3-181210.) - 9900 Ft 

detrichm.harom.jpg

 

 

 

 

Detrich Miklós és tsai (Szerk.): Három évtized a somogyi erdőkben 1970-2000. Kiadó: SEFAG Rt., Kaposvár, 2000. Kemény tábla, 192 oldal, 19x24 cm, nagyon sok színes fotó, új állapot. (3) - 2500 Ft 

 

Divald Adolf-Wagner Károly: Magyar-német és Német-magyar ERDÉSZETI MŰSZÓTÁR. Kiadó: EFE-MÉM, Bp, 1979. REPRINT. A könyvtest újszerű állapotú, a gerinc két  éle teljesen lekopott. (108-77. láda)- 2500 Ft

Dobó István - Zétényi Zoltán: Erdők a közjóért. A társadalom erdőtudatának javítása az erdészek közjóléti, védelmi tevékenységeinek tükrében, különös tekintettel a folyamatos erdőkép biztosítására. Az OEE Erdők a közjóért Szakosztály 40 éves jubileumi kiadványa. Kiadó: OEE, Bp., 2007. Puha tábla, 308 oldal, 14x20 cm, sok színes fotóval. Új! (24, 12, 41, 126) - 2000 Ft 

Dózsa József: Erdőműveléstan I. 1702. Erdőművelő-fakitermelő szakma számára. Tankönyvpótló jegyzet. Kiadó: MÉM Szakoktatási Felügyelőség, Bp., 1972. Puha tábla, 93 oldal, 20x29 cm, 16 ábra, jó állapot. (14) - 1500 Ft 

Dől a fa! Erdészeti munkaügyi közlemények (munkavédelem és munkaügy az erdőgazdálkodásban). 2007. 01. (Próbaszám!). Puha tábla, 32 oldal, 20x29 cm, új állapotú. (4) - 400 Ft 

Egri Sándor (Szerk.): Élen az agráriumban. Pozitív példák a magyar erdőgazdálkodásban. Kiadó: Nagyalföld, 2005, Szolnok. Puha tábla, 230 oldal, 20x28.5 cm, számtalan színes fotó, új állapot. Valamennyi erdészeti Rt legjellemzőbb tevékenysége írásban és képben, angol nyelvű összefoglalóval. (3) - 1500 Ft 

Első Országos Erdész Gyűlés 1993. febr. 24. Antall József miniszterelnök részvételével, aki megnyitotta a Gyűlést és a bevezető előadást is Ő tartotta. Puha tábla, 76 oldal, 17x24 cm, új állapotú. (56, 41, 57) - 2000 Ft 

Emlékezés Bedő Albertre 1839-1999. Emlékülés a MTA-n 1999. nov. 5. Puha tábla, 97 oldal, 14.5x20.5 cm, új állapotú. (57) - 1000 Ft 

Erdészeti balesetelhárító és egészségvédő óvórendszabályok. Kiadó: Táncsics, Bp., 1977. Puha tála, 62 oldal, 10x14 cm, jó állapot. Ex-könyvtári példány. (50 - 400 Ft 

Erdészeti cím- és terméktár. Fagosz. 2000 (3), 2004, 2010, 2013, 2014. 400 Ft/db 2015, 2016. - 600 Ft/db. Új. (50). Egységesen 200 Ft/db

Erdészeti és Faipari Egyetem: Bemutatkozás. Sopron, 1979. Puha tábla, 63 oldal, 17x24 cm, sok színes és ff fotó, jó állapot. (14) - 500 Ft

Erdészeti és Faipari Egyetem Tanrendje az 1964/65. tanévre. Kiadó: EFE Jegyzetsokszorosító Részlege, Sopron, 1964. Puha tábla, 65+3 oldal, 800 példány, 20.5x28.5 cm, jó állapotú. (66)- 1000 Ft  helyett 500 Ft

ERDÉSZETI FÜZETEK

(Bedő Albert Középiskola, Erdészeti Szakiskola és Kollégium,

Ásotthalom kiadványai 2009-2010.). (53-180215). 

img_20190525_0373.jpg

1-9. Teljes sorozat. Csak egyben vásárolható meg! Puha tábla, 23-40 oldal, 14.5x20.5 cm, új állapotú. Címek: Alföldi erdeink lágyszárú növényei I. Az alföldi erdőkben előforduló fafajok és cserjefajok I-II. Erdeink rovarvilága. Az alföldi erdők madárvilága. Az Alföld emlősállatai I-II. Erdeink gombái. Gyógynövények. - 6300 Ft 

img_20190525_0376.jpg

- - - - - - -

Erdészeti Lapok 1991-1995 (12, 15, 10, 11, 5 db). Szórvány számok. (9) - 200 Ft/lapszám helyett 150 Ft/lapszám

Erdészeti nyílt nap: „Erdészeti erőforrások a Kárpát-medencében”. A XIV. Erdők Hete nyitó rendezvénye: 2010. október 8. Kiadta: az Országgyűlés Mezőgazdasági bizottsága Erdészeti albizottsága Bp., 2011. Új. (50) - 1500 Ft 

ERDÉSZETI SZAPORÍTÓANYAG TERMÉKTANÁCS. Évkönyv/ taglista.  2000 (18, 3), 2001 (18, 3), 2002 (3), 2003 (3). Új. - 200 Ft /db helyett 100 Ft/db.

Erdészeti utak tervezési irányelvei. Kiadó: MÉM Erdészeti és Faipari Hivatal Erdészeti Főosztály, Bp., 1981. Puha tábla, 86 oldal, 17x24 cm, kiváló állapot. (35) - 1500 Ft 

 

ERDÉSZNAGYJAINK ARCKÉPCSARNOKA:

Tamássy Lajos: (4.) Moór Arthur (1923-1985) élete és munkássága. Kiadó: Soproni Egyetem Erdőmérnöki Kar, Sopron, 1998. Puha tábla, 24 oldal, 17x24 cm. 6. (181204).

Molnár Sándor: (6.) Török Béla (1894-1934) élete és munkássága. Kiadó: Soproni Egyetem, Erdőmérnöki Kar, Sopron, 1998. Puha tábla, 17+7 oldal, 17x24 cm. 6. (181204).

Halász Aladár: (16.) Modrovich Ferenc (1887-1947) élete és munkássága.  Kiadó: NYME Erdőmérnöki Kar, Sopron, 2001. Puha tábla, 75 oldal, 17x24 cm, nagyon jó állapot, (hozzátartozik egy Meghívó a Modrovich Ferenc emlékülésre és az Erdőfeltárási és Vízgazdálkodási Tanszék ajándékozási kártyája). (35-(181204), 56, 33, 11) - 1500 Ft 

Bartha Dénes Dr.: (17.) Csapody István (1930-2002) élete és munkássága. Kiadó: NYME Erdőmérnöki Kar, 2002, Sopron. Puha tábla, 34 oldal, 17x24 cm. 150423 (181204).

Winkler Gábor: Winkler Oszkár (1907-1984) élete és munkássága. 4. Kiadó: NyME, Sopron, 2002. Puha tábla, 25 oldal, 17x24 cm. (108)- 1500 Ft

Winkler András: Cziráki József (1928-1992) élete és munkássága. 3. Kiadó: NyME, Sopron, 2001. Puha tábla, 28 oldal, 17x24 cm. (108)- 1500 Ft

Gál János: Fekete Zoltán (1877-1962) élete és munkássága. 2. Kiadó: Soproni Egyetem, Sopron, 1997. Puha tábla, 19 oldal, 17x24 cm. (108)- 1500 Ft

Horváth Béla: Káldy József (1920-1983) élete és munkássága. 9. Kiadó: NYME, Sopron, 2000. Puha tábla, 26 oldal, 17x24 cm. (108)- 1500 Ft

Király Pál: Bedő Albert (1839-1918) élete és munkássága. 12. Kiadó: NyME, Sopron, 2000. Puha tábla, 37 oldal, 17x24 cm. (108)- 1500 Ft

Albert Levente: Bencze Gergely (1854-1925) élete és munkássága. 15. Kiadó: NyME, Sopron, 2000. Puha tábla, 31+6 oldal, 17x24 cm. (108)- 1500 Ft. 

Bartha - Vancsura: Nemky Ernő (1909-1986) élete és munkássága. 22. NYME, Sopron, 2009. Dedikált. Jó áll. (87-46. láda)- 1500 Ft

Koloszár József: Majer Antal (1920-1995) élete és munkássága. 23. NYME, Sopron, 2010. Újszerű állapotú. (87- 46. láda)- 1500 Ft

- - - - - - -

e.rendt.9.jpgErdőrendtartás 1769- 2009. Kiadó: Mecseki Erdészeti Zrt., Pécs, 2009. Kemény tábla, 480 oldal, 16x23 cm, sok színes fotó, új állapot. Mária Terézia 1769-es erdőrendtartásától az 1879. évi XXXI. törvénycikken át az 1935.évi IV. törvénycikkig, majd ezt követően a 2009. évi XXXVII. törvényig valamennyi erdővel foglalkozó törvényt tartalmazza a könyv. Remek gyűjtemény, erdőtörténettel foglalkozóknak nélkülözhetetlen forrásmunka. (21, 79) - 5500 Ft 

ERFARET Erdő- és Fahasznosítási Regionális Egyetemi Tudás Központ: Éves jelentés 2006. Kiadó: NyME, Sopron. Puha tábla, 48 oldal, 20x29 cm, új állapot. (14) - 400 Ft 

Erdőfelügyeleti Útmutató I. Kiadó: MÉM Erdészeti és Faipari Hivatal, Bp., 1987. Puha tábla, 135 oldal + mellékletek, 17x24 cm, új állapot. (3) - 1000 Ft 

ERDŐGAZDA AZ UNIÓ KÜSZÖBÉN. (4, 56) - 300 Ft/füzet 

  1. Csóka Péter: Az EU és a csatlakozó országok erdőgazdálkodása.
  2. Szedlák Tamás: Az erdőgazdálkodás jogi háttere az EU-ban. (+19).
  3. Mihállfy Imre - Ali Tamás: A közös és a nemzeti agrárpolitika. A mezőgazdasági területek erdősítése. (+12).
  4. Ódor József Dr.: Hogyan tovább az EU-ban? Magánerdő-gazdálkodás.

ERDŐGAZDÁK KISKÖNYVTÁRA (FM. Erdészeti Hivatal) - 500 Ft/füzet 

  1. füzet: Mit kell tudnunk az erdőgazdálkodásról? Hasznos ismeretek erdő tulajdonosok számára. Bp., 1993. Puha tábla, 43 oldal, 16x23 cm, újszerű állapot. (18, 56).
  2. füzet: Hogyan telepítsünk erdőt? Hasznos tudnivalók erdőtelepítők számára. Bp., 1993. Puha tábla, 61 oldal, 16x23 cm, újszerű állapot. (4, 56).
  3. füzet: Az erdőgazdálkodás támogatása. Hasznos ismeretek erdőtulajdonosok számára. Bp., 1994. Puha tábla, 56 oldal, 16x23 cm. Újszerű állapotú. (56, 3).
  4. füzet: Az erdőbirtokossági társulatokról. Hasznos ismeretek az erdőtulajdonosok számára. Puha borító, 89 oldal, 16x23 cm, újszerű állapot. (56, 3, 31).
  5. füzet: Üzemterv szerinti erdőgazdálkodás a magánerdőkben. Bp., 1994. Puha borító, 39 oldal, 16x23 cm, újszerű állapot. (3.)                                            - - - - - - - -

 

Erdő-környezetvédelmi kifizetések. Tájékoztató az ÚJ Magyarország Vidékfejlesztési Program erdő-környezetvédelmi támogatásáról. (87II)- 400 Ft

Erdők a világban, Európában és Magyarországon. EL. 2012. különszám 32 oldal, sok fotó, térkép, grafikon, új állapot. (57, 4) - 1200 Ft 

erdos.mintoldot.jpgErdős László Dr. - Pilissy Lajos Dr.: „Mint oldott kéve…” a balekvizsgától az aranydiplomáig. (1943-ban kezdett évfolyam.) Kiadó: OEE, 2003. Puha tábla, 277 oldal, 17x24 cm, újszerű állapot. (35, 1, 1) - 2000 Ft 

Erdővédelmi Figyelő-jelzőszolgálati Rendszer: A 2002. évi biotikus és abiotikus erdőgazdasági károk, valamint a 2003-ban várható károsítások (Szerk.: Leskó Katalin). Kiadó: Agroinform, Bp., én. Puha tábla, 111 oldal + 16 színes fotó károsítókról és kórképek, 14.5x21 cm, új állapotú. (6) - 1000 Ft helyett 500 Ft

Erdővédelmi Figyelő-jelzőszolgálati Rendszer: A 2004. évi biotikus és abiotikus erdőgazdasági károk, valamint a 2005-ben várható károsítások (Szerk.: Hirka Anikó). Kiadó: Agroinform, Bp., 2005. Puha tábla, 126 oldal + 27 színes fotó károsítókról és kórképek, 14.5x21 cm, új állapotú. (6) - 1000 Ft helyett 500 Ft

Erdővédelmi Figyelő-jelzőszolgálati Rendszer: A 2005. évi biotikus és abiotikus erdőgazdasági károk, valamint a 2006-ban várható károsítások (Szerk.: Hirka Anikó). Kiadó: Agroinform, Bp., 2006. Puha tábla, 124 oldal + 29 színes fotó károsítókról és kórképek, 14.5x21 cm, új állapotú. (15) - 1000 Ft helyett 500 Ft

Erdővédelmi Figyelő-jelzőszolgálati Rendszer: A 2007. évi biotikus és abiotikus erdőgazdasági károk, valamint a 2008-ban várható károsítások. (Szerk.: Hirka Anikó). Kiadó: Agroinform, Bp., 2008. Puha tábla, 126 oldal+31 színes fotó károsítókról és kórképek, 14.5x21 cm, új állapotú. (15) - 1000 Ft helyett 500 Ft

Európai Parlament Mezőgazdasági és Térségfejlesztési Bizottság: Az Európai Unió erdészeti stratégiája. FAGOSZ, 1997. Puha tábla, 12 oldal, 21x29 cm, új állapotú. (56) - 1000 Ft 

1996.évi LIV. törvény (Erdőtörvény) egységes szerkezetben a végrehajtására kiadott 29/1997. (IV. 30.) FM. rendelettel. Puha tábla, 97 oldal, 14.5x20.5 cm, igen jó állapotú. (6) - 1000 Ft 

1996 évi LIV. törvény az erdőről és az erdő védelméről, egységes szer- kezetben a végrehajtásáról szóló 29/1997. (IV. 30.) FM, valamint az Erdőrendezési Szabályzatról kiadott 88/2000. (XI. 10.) FVM rendelettel. Kemény tábla, egészvászon kötés, 149 oldal, 14.5x20.5 cm, új állapotú. (6) - 1500 Ft 

erdotorveny.jpg1879. évi XXXI. törvénycikk: Erdőtörvény. Utánnyomás az 1879. évi eredeti kiadás alapján. Kiadó: MÉM Erdészeti és Faipari Hivatal, Bp., 1979. Kemény tábla, 48 oldal, 12.5x18.5 cm, új állapotú. (29) - 3000 Ft 

 

Égető Gábor: Erdőhasználattan II. Erdőgazdasági és elsődleges faipari szakközépiskolák tankönyve. Puha tábla, 224 oldal, 17x24 cm, 100 ábra. 14. (181221-3).

Égető Gábor - Medvecz Gábor: Erdőrendezéstan I. (Erdőbecsléstan, Erdészeti műszaki rajz). Technikusképzést folytató szakközépiskolák tankönyve. (8) - 2000 Ft 

Éghajlati és agrometeorológiai tanulmányok 3. Kiadó: Országos Meteorológiai Szolgálat, Bp., 1995. Két tanulmány: 1. Szász Gábor: Főbb termesztett növények természetes vízhasznosulása Mo-on. 2. Kozmáné - Posza-  Tiringer: Szántóföldi növényállományok vízigénye, tényleges párolgása és öntözővíz szükséglete. Puha tábla, 96 oldal, 17x23.5 cm, újszerű állapotú. (6) - 1000 Ft 

Érc- és Ásványbányászati Múzeumi Füzetek 9. sz. Az OMBKE 90 éves fennállásának tiszteletére rendezett jubileumi ülés előadásai. Rudabánya, 1982. Podányi Tibor. A bányászat és erdészet hagyományos kapcsolatai és az együtt-működés távlati feladatai. Patvaros József Dr.: Várható fejlődési irányok a jövő bányászatában. Puha borító, 28 oldal, 14x20 cm, jó állapotú. (56) - 1000 Ft helyett 500 Ft

 

 
 

 


Archívum

Naptár
<< December / 2022 >>


Statisztika

Most: 1
Összes: 61439
30 nap: 928
24 óra: 40