Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Erdészettörténet

 

Utolsó frissítés 2019. 05. 31.

(Új beszerzések - Régebbi beszerzések – Előjegyezhetők – Akciós áruk)

 

ERDÉSZETTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK

 

img_20190524_0009.jpgETK. II. kötet. 1991. 11 tanulmány: A vadászjegyek bevezetése, fogadta tása és elterjedése Mo-on 1875-1944 között; „Paraszt puskások” Karcagon; A hegyvidéki faanyagok ára a 18-19. századi Karcagon; Töredékek az erdőbirtokossági társulatok történetéből; Pfeiffer Gyula emlékezete; A vadászati statisztikák hitelessége; Iratok a vadászati felügyelet történetéhez. 1945-1949.; Geschwind Rudolf az erdei fák hibridizációjának úttörője; Gondolatok a vadásza ti kultúráról; Egyszer volt kiállítás Bustyaházán; Az államvizsgákról. 41-171122. (181207).

ETK. VIII. kötet. 1993. Nyirádi Lajos - Rácz Józsefné Dr.: Erdészeti vonatkozású magyar érmék és plakettek.(55-150129, 57) - 1500 Ft 

ETK. IX. kötet. 1993. Oroszi Sándor: Kincstári erdőgazdálkodás Erdélyben 1867-től 1918-ig. (55-150129/4, 50, 56) - 1000 Ft 

ETK. XI. kötet. 1993. Kádár Zsombor: Székelyföldi erdészet- és faipar-történeti jegyzetek. (56) - 2000 Ft 

ETK. XII. kötet. 1994. Bartha Dénes - Oroszi Sándor: Itt tó van a Tátra ölén… Vademecum erdészek számára. (55-150129/6) - 1000 Ft helyett 500 Ft 

barthadenes.jpgETK. XV. kötet. 1994. Bartha Dénas: Magyarország faóriásai és famatuzsálemei. (82) - 3000 Ft 

ETK. XVII. kötet. 1995. Oroszi Sándor: Emlékezés a székely közösségek erdőire. (50) - 1000 Ft 

ETK. XVIII. kötet. 1995. Bartha Dénes - Oroszi Sándor: A magyar erdészeti irodalom bibliográfiája 1965 - 1990. (56) - 2000 Ft 

ETK. XX. kötet. 1995. 6 db tanulmány: A táj mező- és erdőgazdasági hasznosítása a Zempléni-hegységben a megtelepedéstől a XIX. szd. közepéig. ; Történetek a vörösfenyőről. ; Máramarosi nosztalgia. ; Az erdők törzskönyvéről. Millenáris emlékfák és emlékültetvények Tolnában. ; Az ETK XI – XX. kötetének bibliográfiája. (50) - 1000 Ft 

ETK. XXIV. kötet. 1996. Az Erdőmérnöki Főiskola jelentése az 1956/57. iskolai év eseményeiről. (55-150129, 50, 12) - 1000 Ft 

ETK. XXV. kötet. 1996. 4 tanulmány, közte Szabó Imre: A Vértes-hegység erdei és szarvasai Lamberg Ferenc múlt századi képein.(XIX szd.).  (50)- 2500 Ft

ETK. XXVII. kötet. 1996. Új. Tompa Károly: Ötven évi jegyzeteimet lapozom. Főként az erdész oktató-nevelő-kutató munkámról írok és kevesebbet magamról. (55-150129) - 1500 Ft 

ETK. XXIX. kötet. 1997. Sopron, 1956. Vancsura Rudolf, Szabó József, Szeberényi Dávid, Kékesi József, Pápa Ferenc, Nagy László, Újvári Ferenc, Varga Ferenc, Illyés Benjamin, André Béla, Borovits Ferenc, Firbás Oszkár, Jereb Ottó, Mészáros Gyula visszaemlékezései. (50-181221-1. 12) - 1000 Ft 

ETK. XXX. kötet. 1997. Millecentenárium éve az OEE-ben. 18 előadás: Oroszi S.: A millenniumi erdészgyűlés.; Király P.: Magyar erdészettörténeti nyomok a honfoglalás előtti időkből.; Németh F.: Mo erdőterületének változása 1100 év alatt.; Szodfridt I.: A Kisalföldi Erdőgazdaság területének vegetációja a millennium és a millecentenárium idején.; Fülöp Éva Mária: Az egyházi birtok Mo-on.; Kocsis M.: A ravazdi erdészet története 1802 - 1946-ig.; Trogmayer O.: A ló féktávolsága. Gondolatok a honfoglalásról.; Madas A. : A millecentenárium és az erdészet.; Schmutzenhofer, H.: A IUFRO működése 1936 - 1996 között és a jövőre vonatkozó tervei.; Führer E.: Az ERTI tevékenysége 1936-tól napjainkig és a jövőre vonatkozó tervei.; Schmotzer A.: Megemlékezés a II. Erdészeti Világkongresszus 60 éves évfordulójáról.; Madas A. : Az erdészeti világkongresszusok jelentősége.; Nagy S.: Nyárgazdálkodás a Kisalföldi Erdőgazdaság Rt. területén.; Dupcsik Cs.: Az egyesületek szerepe és jövője a magyar polgári társadalomban. ; Kollwentz Ö.: Az OEE mellett egykor létezett más régi magyar erdészeti egyesületek.; Szikra D.:  Az OEE. megalakulásának előzményei és körülményei.; Szikra D.: Wagner Károly (1830 - 1879). ; Az ETK. XXI-XXX számaiban megjelent tanulmányok bibliográfiája. (35, 37, 38) - 2000 Ft 

ETK. XXXIII. kötet. 1997. A magyar erdészeti irodalom bibliográfiája: Csapody István: Adalékok Gerlai Arnold Gusztáv „A magyar erd. irod. bibliográfiája 1934” c. munkájához.; Balogh Ferencné: Lakatos Károly - bibliográfia. (56-160115. 37) - 1000 Ft 

ETK. XXXIV. kötet. 1998. Nadler Herbert: Vadásznapló 1942. 50-(181212), 74-(190117).

ETK. XXXVII. kötet. 1998.  56-os emlékek. 8 tanulmány: Hahn F.: Egyetemünk két országban.; André B.: Sopron 1956 - Vancouver 1957.; Surminski, A.: Idegen föld.; Mészáros Gy.: Előszó Molnár István írásához.; Molnár I.: A soproni események 1956. nov.1-jétől nov. 4-ig. A történelem meghamisítása.; Köveskuti Gy.: Emlékek 1956-ról. ; Dobay P.: Sopron 1956 - Sopron 1996.; Tóth J.: Lóháton, kerékpáron és gyalog hagytam el az országot Jugoszlávia felé. (50) - 1000 Ft 

ETK. XXXVIII. kötet. 1998. 3 tanulmány: Oroszi S. Dr.: Az Erzsébet királyné emlékerdők, ligetek összeírása és bejelentése Nyitra vármegyében. Hódi István: Gemenc. Marjai Zoltán Dr.: A magyar erdészeti maggazdálkodás első 50 évéről, tapasztalati szemmel. (12) - 1500 Ft 

ETK. XL. kötet. 1999. Nadler Herbert: Vadásznapló 1943. 50-(181212), 74-(190117).       

ETK. XLI. kötet. 1999. 4 tanulmány: Illegális fakitermelés Kézdiszéken a kezdetektől napjainkig.; A városfejlődés és a zöldfelületek formálódása a budai erdők és történeti kertek alapján.; Budakeszi erdészeti jelentősége.; A termelőszövetkezeti erdőgazdálkodás kialakulása, működése.(37) - 1000 Ft 

ETK. XLIV. kötet. 1999. Sopron nem ereszt el. Zsigó L.: „Erdészcsillag”. Egyetemi történetek Sopronból. 1946 - 1950.; Wisnovszky K.: Ötven éve őlték meg az Akadémiát (egy szemtanú vallomása).; Kató F.: Sopron 1956. Visszaemlékezés Nyugat-európából.; André B.: Sopron 1956 - Vancouver, Powell River, Field 1957. 3. rész.; Balsay-Illyés- Nagy: 1958-ban Sopronban végeztünk.; Major R.: „ Mint száműzött, ki vándorol…”.; Peéry R.: Pannon napló és jelentés.; Mészáros Gy: Egyetemista nemzetőrség fegyverszerzése Pápáról.; Egy nyomozati anyag a soproni eseményekről 1957-ben (közzéteszi: Mészáros Gy.).(50) - 1000 Ft 

ETK. XLV. kötet. 1999. Erdőrendezés-történet. 1. Márkus László: A magyar erdőrendezés története. 2. Király László: Új eljárások a hazai erdőrendezésben. (33, 6- 1, 2, 5.) - 1500 Ft helyett 1000 Ft 

ETK.  XLVI. kötet. 2000. Nadler Herbert: Vadásznapló 1937. 50-(181212), 74-(190117).

ETK.  XLVIII. kötet.  2001. Nadler Herbert: Vadásznapló 1936. 50-(181212), 74-(190117).

ETK. XLIX. kötet. 2001. Rögös utak (erdészek belső és külső száműzetése az 50-es években). 9 tanulmány, visszaemlékezés. Zsigó L.: Emlékeim a Bánya-, Kohó- és Erdőmérnök-hallgatók Ifjúsági köre végnapjairól és megszűnéséről.; Németh F.: Az 1950. évi áprilisi valétálásunkhoz vezető rögös út. Egy erősen érdekelt vallomása.; Vancsura R.: A rögös utak végzésünk után is tovább folytatódtak - Egykori pályakezdő erdőmérnök emlékei a 1950-es évekről.; Frey A.: Az 1956-os és az azokat megelőző események.; Csaba J.: Az 1956-os eseményekkel kapcsolatos emlékeim.; Molnár G.: 56-ra emlékezem.; Adamovich L. - Sziklai O.: Erdészek száműzetésben. A soproni erdészeti fakultás Kanaban.; Adamovich László 1990. nov. 4-én Sopronban elhangzott beszéde (felolvasott levele).; Magyar J. 1990 nov. 4-én Sopronban elhangzott beszéde.; Tóth J.: Epilógus (8, 50, 56, 11- 1, 2.) - 2000 Ft helyett 1500 Ft

ETK. LI. kötet. 2001. Fuchs Frigyes: Magyarország őserdei. Fordította: Dr. Madas László. Kemény tábla. (65-130322, 37, 56, 12-1, 2). Két példányt a fordító ajándékozási bejegyzéssel látott el (3000 Ft/db) - 2000 Ft 

ETK. LII. kötet. 2002. Nadler Herbert: Vadásznapló 1935. 50-(181212), 74-(190117).

ETK. LIII. kötet. 2002. Halász Aladár: Albániai expedíciónk története, 1956. (37, 56, 5) - 2000 Ft 

ETK. LIV. kötet. 2002. Barthos Gyula: Erdészüdv, vadászüdv! Kemény tábla, 800 oldal+egy kétoldalas hatalmas Lőjegyzék, 17x24 cm, új állapotú. Dr. Barthos Éva (a Szerző unokája) ajándékozási bejegyzésével. ( 21) - 14900 Ft 

ETK. LVI. kötet. 2003. Oroszi Sándor: Selmec kérdés. (33) - 1000 Ft 

ETK. LIX. kötet. 2003. Halász Aladár: Faárrendszerünk és az erdőművelés finanszírozási rendszerének történeti áttekintése 1945-1990. (33, 56, 12) - 1500 Ft helyett 1000 Ft

ETK. LXI. kötet. 2004. Tarsoly Kiadó, kemény tábla, 527 oldal, új állapot Szerk.: Kollega Tarsoly István: A leghosszabb fél évszázad. Erdészetünk a kormányjelentések tükrében 1899-1941. (37, Op Ant140310). 2500 Ft 

ETK. LXIII. kötet. 2004. Oroszi Sándor: Az erdélyi szászok erdőgazdálkodása. (37, 50) - 1000 Ft 

ETK. LXVIII. kötet. Oroszi Sándor (Szerk.): Bakonyi erdők, bakonyi évszázadok. Válogatás két évszázad írásaiból. (33-2) - 2000 Ft 

ETK. LXXI. kötet. 2006.  1956 - 2006: 12 tanulmány. Oroszi S.: Az én ötvenhatjaim. Személyes emléktöredékek előszóként.; Jacsman J.: Sopron 1956 - Zürich 2006. Beszámoló az Erdőmérnöki Főiskola Svájcba került hallgatóiról.; Jákóy Endre: Önéletrajz.; Ötvös I.I.: Visszaemlékezéseim 1956-ra.; Halupa L. - Halupáné: Emlékeink, gondolataink 1956-ról.; Pintér L.: 56-os emlékeim. ; Kassai I.: Három töredék a 13 napból.; Homoky I: Életutam 1951-től 1956-ig.; Dobay P.: Ötvenéves levél a forradalmi Sopronból.; Barcsay L.: 1956-os soproni emlékeim.; Takáts I.: Szépítés nélkül, ahogy megtörtént. ; Tóth J.: Gyakorlati munkáim Európában és Afrikában. (37, 56, 56, 57, 57, 21) - 1000 Ft  helyett 600 Ft

ETK. LXXI. kötet. 2007. Halász Aladár: Erdészettörténet a visszacsatolt országrészekről 1938 - 1944. 368 oldal sok képpel. (35, 56, 41). (66-171025)- 2000 Ft 

ETK. LXXV. kötet. 2008. Szerk. Bartha D: A növénytan oktatásának 200 éve (1808-2008). Selmec-Sopron. (16 tanulmány illetve visszaemlékezés.) (50) - 1000 Ft 

ETK. LXXVI. kötet. 2008. Leipold Árpád: Zöld peregrinációban. Magyarországi diákok erdészeti tanulmányai Ausztria, Németország és Svájc felsőoktatási intézeteiben 1811-1919. (56) - 2000 Ft 

ETK. LXXVII. kötet. 2008. 3 nagylélegzetű tanulmány. Jablánczy Sándor: A szálalóerdő jelentősége Mo-on. ; Fuják József: Erdei út, 1948-54.; Papp Tivadar: Kárpátaljától a Mecsek aljáig. (50, 57) - 2000 Ft 

ETK. LXXXVII. kötet. 2012. Szakács László: A zalaegerszegi erdők és erdőgazdálkodás története a kezdetektől 2010-ig. Kiadó: Millecentenáriumi Közalapítvány, Zalaegerszeg, 2012. Puha tábla, 384 oldal + 1 CD lemezen a kép-mellékletek, 17x24 cm. Új. (56) - 2900 Ft 

 

ERDÉSZETTÖRTÉNETI SZAKOSZTÁLY KÖZLEMÉNYEI:

 

XVI. szám. 1988.  14 tanulmány: „Debrecenbe kéne menni” Szemelvények a debreceni vándorgyűlések történetéből; Egy adat a debreceni erdők történetéhez (XVI. szd.); Adatok a Debreceni Ref. Koll. tócóskerti faiskolájának történetéhez; Történeti adatok az északi Partium XVIII- XIX. szd-i erdőgazdálkodásához; Visszaemlékezés A Debreceni Magy. Kir. Erdőigazgatóságnál az Alföldfásítás szolgálatában eltöltött négy évemről (1935-1939); Emlékezés a debreceni „Zsuzsi” vasútra és krónikására levél- és irattári források alapján; A debreceni erdők és a Hortobágy szerelmese. Tikos Béla élete és munkássága. ; Az elpusztult Árpád kori falvak kutatásának újabb eredményei a debreceni Erdőspusztán; Az Ördög árka; Az erdőspusztai tavak létesítésének története; Gazdálkodás a kisújszállási Redemptus Közbirtokosság Tisza menti erdeiben; Az Erti Tiszántúli Kisérleti Állomásának története és munkájának hatása az erdőgazdálkodásra; A püspökladányi arborétum; Az erdészeti növényföldrajzi megfigyelések kezdetei Mo-on. (37, 1501) - 2000 Ft 

 

 

 
 

 


Archívum

Naptár
<< Január / 2020 >>


Statisztika

Most: 1
Összes: 14414
30 nap: 1761
24 óra: 44