Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


1950 előtt

                      Utolsó frissítés 2020. 11. 20.

 

(Új beszerzések - Régebbi beszerzések - Előjegyezhető - Akciós árú)

 

allatkert.jpgA Budapest Székesfővárosi Állatkert útmutatója. Képes díszkiadás. Kiadó: Magyar Földrajzi Intézet Rt., Bp., 1912. Puha tábla, 39 oldal+7 oldal reklámund, 32 oldal ff fotó+ egy három részes kihajtható térkép, 10.5x15.5 cm, kitűnő állapotú. (D274-160519) - 5900 Ft 

Berg, Bengt: Vándormadarakkal Afrikában. Kiadó: Franklin-Társulat, Bp., én (de 1945 előtti)). Kemény tábla kifakult gerinccel, 127 oldal, 14x20 cm, 32 ff fotó, 2 lap kijár, egyébként jó állapotú. (D298) - 1200 Ft  

bergbendt1.jpg

img_20190524_0114.jpgBetfia László: Tök község földrajza. A Debreceni Tisza István Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karához benyújtott doktori értekezés. (Közlemények a DTI Tud. egyetem Földrajzi Intézetéből 2. szám). Kiadó: Beke Zoltán Könyv- és Lapkiadóvállalat, Debrecen, 1940. Másolat a DTI TE Földrajzi Intézetében készült az eredeti anyagról 100 példányban. Puha tábla, 96 oldal, 19x25 cm, 18 ff ábra, a gerinc kissé megviselt, egyébként jó állapotú. (1) - 1900 Ft

 

 

 

 

Boros István Dr: A szovjet természetvédelem szervezete és működése. Kiadó: Országos Természetvédelmi Tanács titkársága, Bp, 1950. OTT kiskönyvtára sorozat. Puha tábla, 25+1 oldal, 15x20.5 cm, néhány ff kép, jó állapotú. (124)- 400 Ft

Botanikai közlemények 28. 1-4. és 5-6. füzet. Szerkeszti: Dégen Árpád közreműködésével Szabó Zoltán. Kiadó: a kir. m. Természettudományi Társulat, Bp, 1928. Tartalom: Mágocsy-Dietz S.: Beköszöntő. Gombocz E.: Vizsgálatok hazai nyárfákon. Foriss F.: Adatok a Kudzsiri havasok zuzmóflórájának ismeretéhez. Szabó Z.: Az V

dalmi ismertető. Növénytani repertórium. Szakosztályi ügyek. Hollós L.: Új gombák Szekszárd vidékéről. Soó R.: Kritikai megjegyzések III. 13. Mo. új Orchideái. 14. Új adatok Kolozsvár flórájához. 15. Érdekes Menthák Kolozsvár flórájából. Fleischmann R.: A  gabonaszemek megérés előtti csírázása. Irodalmi ismertető. Apró közlemények: Primula auricula L. a Bakonyban. Növénytani repertórium. Szakosztály ügyek. Hírek. Puha tábla. 

Botanikai Közlemények. XXVI. kötet. 1929. 1-4. és 5-6. füzet. Szerkesz-ti: Dégen Árpád közreműködésével Szabó Zoltán. Kiadó: a kir. m. Természettu- dományi Társulat, Bp, 1929. Tartalom: Kiss F.: Az akác másodvirágzása. Soó R.: A magyar puszták mása az Alpok tövében. Greguss P.: A Bryonia dioica virágpor szemeinek nagysága. Margittai A.: Szomotor homokjának flórája. Jávorka S.: Az Eragrostis mexicana Mo-on. Irodalmi ismertető. Szakosztályi ügyek. Apró közlemények: A fajhybridek cytológiai értelmezése a chromosomaadditios elmélet alapján. A növények nyugalmi időszakának megrövidítése. A Ginkgo biloba terméséről. Maghéjuktól megfosztott magvak csírázása. Az Amorphallus Konjak K. Koch gumóinak tartalék tápanyaga. Zuzmóktól tönkretett templomablakok. Pénz es A.: A Crypsisek mammillosus sejtjeiről. Varga F.: A paprika tracheomy-kosisa. Margittai A.: Királyhelmec és környékének flórája. Soó R.: Az V. Nemzetközi Növényföldrajzi Excursio. Apró közlemények: A táplálkozás hatása a len és a csalán rostjainak kifejlődésére. A cukornád cukortartalma. A különböző tápoldatok hatása a gyapot növekedésére. Csokoládé bonbonok szétrobbanása. Koriandrum és ánizsolaj. A pikrinsav mérgező hatása a növényekre. Asperula odorata. Csírázó növények vitamintartalma. Növényi porok mikroszkópos vizsgálata. Hírek. Puha tábla.

Botanikai Közlemények. XXVII. kötet. 1930. 1-4. és az 5-6. füzet. Szerkeszti: Dégen Árpád közreműködésével Szabó Zoltán. Kiadó: a kir. m. Természettudományi Társulat, Bp., 1930. Tartalom: Szatala Ö.: Adatok Hercegovina zuzmóflórájának ismeretéhez. Szepesfalvy J.: Adatok Északmagyarország mohaflórájához. Fehér J.: A Calystegia sepium és a Pharbitis pupurea kleistoptáliája. Cholnoky B.: A Pennatae csoport kovamoszatainak ivaros szaporodása. Degen A.: Onosma austriaca Beck Bp flórájában. Pillich F.: A Satureja Pillichiana J. Wagn. jellemzése. Irodalmi ismertető. Növénytani repertórium. Szakosztály ügyek. Apró közlemények: A páfrányok alföldi előfordulásához. Fenyőfák frissen tartása. Na-foszfátoldatban tenyésző algák. Növényi lecithin. A tápszerek Zn-tar talma. Konzervek vitamin tartalma a sterilizálás után. Gyors baktériumfestés mikroszkópos tejvizsgálatnál. A fény és a baktériumok hatása a vitaminok képződésére. Botanikai társasjáték. Irodalmi ismertető. Növénytani repertórium. Szakosztályi ügyek. Hírek. Puha tábla. 

Botanikai Közlemények. XXVIII. kötet. 1931. 1-4., 5., és 6. füzet. Szerkeszti: Dégen Árpád közreműködésével Szabó Zoltán. Kiadó: a kir. m. Természettudományi Társulat, Bp, 1931. Tartalom: Miltényi L.: Szövetfejlődéstani vizsgála tok gabonaféléken. Szabó Z.: A Bp-i Egyetem Közgazdaságtudományi Kar  mező-gazdasági növénytani intézetének bemutatása. Degen-Ballenegger-Paál: Az V. Nemzetközi Botanikai Kongresszus. Tamássy G.: Florisztikai közlemények. Zólyo mi B.: A Bükkhegység környékének Sphagnumlápjai. Rapaics R.: Pécsi Lukács Ko szorújának forrásműve. Soó R.: Kritikai megjegyzések és újabb adatok a magyar flóra ismeretéhez IV. 16. A Symphytum uliginosum ismeretéhez. 17. Adatok Erdély flórájához Entz Margit gyűjtéséből. 18. Aranyosvidék flórájához. 19. Az Északi Kárpátok flórájához. 20. Hajdú megye flórájához. Moesz G.: Mikológiai közlemények VIII. Soó R.: Adatok a Lápos-Radnai havasok flórájához. Foriss F.: Heves község zuzmói. Apró közlemények: Degen A. pótló megjegyzések Symphy tum tanaicense Stev. előfordulásához. Soó R. Zárszó a Symphytum uliginosum= naicense kérdéséhez. Zólyomi B. A Kis-Alföld páfrányairól. Zólyomi B. Adatok a Hanság flórájához.  Irodalmi ismertető. Növénytani repertórium. Szakosztály ügyek. Hírek. Puha tábla,

Botanikai Közlemények. XXIX. kötet. 1932. 1-4. és az 5-6. füzet. Szerkeszti: Dégen Árpád közreműködésével Szabó Zoltán. Kiadó: a kir. m. Természet- tudományi Társulat, Bp, 1932. Tartalom: Mágocsy-Dietz S.: Csíkmádéfalvi Ist-vánffy Gyula emlékezete. Degrn Á.: Megemlékezés Istvánffy Gyuláról. Barra I.: A szőlőfajták levegő nyílásának fluktuációja. Ernyei J.: Benkő József természettudományi hagyatéka. Göllner J.: A Colletotrichum lagenarium egyik új alakjáról. Fehér J.: Az utcai világítás hatása a vadgesztenyefák korai lombhullására. Rapa- ics R.: Az általános növénytan kezdetei Mo-on. Trautmann R.: A bolgár menták. Soó R.: Kritikai megjegyzések. 21. Pulsatilla(Anemone) hungarica Soó. 22. Mo. Pulsatilláinak áttekintése. 23. Bulbocodium vernum L. 24. Ritka növényfajok a Nyírségen. Margittai A.: Az északkeleti Kárpátok Centaureái. Beke Ö.: Néhány magyar növénynév származása. Fehér J.: Bp. télen virító és zölden kitelelő növényei. Hollendonner F.: Az aradi vértanúk bitófáinak xilotomiai vizsgálata. Zólyomi B.: Adatok a Hanság flórájához II. Jávorka S.: Apró közlemények a magyar flóra köréből I-II. Tóth E.: A fehér és fekete eperfa morintartalmáról. Hruby J.: A Gyrocephalus rufus morvaországi előfordulása. Örösi Pál Z.: A fenyő-méz keletkezése. Soó R.: Újabb adatok Hajdú megye flórájához.   Irodalmi ismertető. Növénytani repertórium. Szakosztály ügyek. Hírek. Puha tábla. 

Botanikai közlemények. XXX. kötet. 1933. 1-4., 5. és a 6. füzet. Szerkeszti: Dégen Árpád közreműködésével Szabó Zoltán. Kiadó: a kir. m. Természettudományi Társulat, Bp, 1933-(34). Tartalom: Moesz G.: Kümmerle Jenő Béla emlékezete. Trautmann R.: A Mentha nemorosa Wild. és alakköre. Polgár S.: A bakonyi Tobánhegy vegetációja. Margittai A.: Ladmóc és környéke flórája. Soó R.: Összehasonlító növényszociológiai tanulmányok I. Aczél M.: A Cercidoth rix és Calycocyitis subgenusokba tartozó hazai Astragalus fajok anatomiája. Pillich F.- Winkler L.: Új növénykonzerválási eljárás. Szilády Z.: Az ősdiófa nálunk és a Balkánon. Krausz F.: Gyakoribb keresztesvirágú gyomok csíranövényei. Haraszty Á.: A gyöngyösi és rózsaszentmártoni lignitek mikroszkópos vizsgálata. Mágocsy- Dietz S.: Visszapillantás. I. Előadások 1891-1901.években. II. Előadások és közlemények 1902-1933. években. Zárószó. Apró közlemények: Boros Á.: A Primula auricula a Vértes hegységben. Fehér J.: Kleistogamia új esetei pipacs-fajokon. Örösi Pál Z.: Növénymetszet festőkocsonyával.  Irodalmi ismertető. Növénytani repertórium. Szakosztály ügyek. Hírek. Puha tábla. 

Böckh Hugó Dr.: Geológia. Tankönyv főiskolai hallgatók számára. Stratigrafia (zoopaleontológiai áttekintéssel). 853 ábrával és 49 táblával. Kiadó: Joerges Ágost özvegye és fia, Selmecbánya, 1909. Kemény tábla, 897 (449+448) oldal két kötetbe kötve, 16x24 cm.

brehm.vilaga.jpgBrehm, A. E.: Az állatok világa. IV. kötet (Ormányos emlősök - Cetek - Ragadozó emlősök). Gutenberg Könyvkiadóvállalat, Bp., én. (De 1945 előtti!). Kemény tábla, 448 oldal, 17x25 cm, 9 színes és 56 ff műmelléklettel, 114 képpel, gyenge-közepes állapot. (D267, 3) - 1000 Ft 

Brehm, A. E.: Az állatok világa. VI. kötet (Rágcsálók). Gutenberg Könyvkiadóvállalat, Bp., én. (De 1945 előtti!). Kemény tábla, 364 oldal, 17x25 cm, 9 színes és 61 ff műmelléklettel, 120 képpel, jó állapotú. (D267) - 1500 Ft 

Cholnoky Jenő: Meteorológia. (Csillagoktól a tengerfenékig sorozat II. kötete). Kiadó: Franklin-Társulat, Bp, én. Kemény tábla, 431+3 oldal, 18x26.5 cm, 198 ff képpel, a gerinc elvált a könyvtesttől, de a hátsó tábla egyben tartja a könyvet. A könyvtest jó állapotú. (1)- 2500 Ft

Csörgey Titus: Madárvédelem a kertben. 3. bővített kiadás. A M. kir. Madártani Intézet kiadványa, Bp., 1929. Puha tábla, 20 oldal, 32 ábrával. Új állapotú. (50) - 4900 Ft 

Csörgey Titus Dr.: Madárvédelem a kertben. 10. kiadás. A Magyar Madártani Intézet kiadványa, Bp., 1948. Félkemény papír kötés, 16 oldal, 21 ábrával. Új állapotú. (50) - 3900 Ft 

demeterg.jpgDemeter Géza: Kalandos utazás Abessziniában. Kiadó: Tolnai Nyomdai Műintézet, Bp., én (háború előtti). Kemény és szép tábla, 320 oldal, 14x20 cm, sok fotó, jó állapot. (51-151203) - 2500 Ft 

Emery, H.: A növények élete. A növényvilág leírása. Kiadó: A Kir. Magy Természettudományi Társulat, Bp., 1883. Kissé kopott bőrkötés, kopott sarkok, kemény tábla, 784 oldal, 18x24 cm, 432 ábra és műlap, szolid tulajdonosi pecsét, jó állapotú. (51-170207) - 11900 Ft 

Entz Géza - Mágocsy-Dietz Sándor (Szerk.): Az élők világa. Növény- és állatország. II. rész (Állatország). A műveltség könyvtára sorozat része Kiadó: Athenaeum, Bp., én. Félbőr kötésű kemény tábla, 410-736 oldal, 20x28 cm, 289 szövegközti képpel és 14 műmelléklettel. Jó állapot. (13) - 2900 Ft helyett 2500 Ft

entz.magocsy.1.jpg

Éhik Gyula Dr.: Prémek és prémes állatok. Szent István könyvek sorozat 94. szám. Kiadó: Szent István Társulat, Bp, 1931. Puha tábla, 152 oldal, 12x17 cm, tulajdonosi bejegyzés, igen jó állapotú. (D253150702, D308) - 2900 Ft helyett 2500 Ft.

francer.jpgFrance, Raoul: A növények élete. Dante Könyvkiadó, Bp., én (1942). Kemény tábla, 332 oldal, 17x24 cm, 32 képtábla és számos szövegközti kép, közepes-jó állapotú. (D271-2200 Ft, D295- 3000 Ft, 86- 56. láda 3000 Ft)

 

 

 

 

lambrechtk.1.jpg

Gaál István: Amit rosszul tudunk. Természettudományi koholmányok és balítéletek. Kiadó: Kir. Magyar Egyetemi Nyomda, Bp., én. Tartalomból: Állat- ország, Növényország, Földtörténet, Földrajz és egyebek. Kemény tábla, 438 oldal, 15x23 cm, jó állapot. (51-151203) - 2900 Ft helyett 2500 Ft

Gaál István: Természettudományi koholmányok. Kiadó: a Kir. Magy. E-gyetemi Nyomda, Bp., én. Színes kemény tábla, 438 oldal, 16.5x24 cm, számos ff rajzzal. REPRINT! Kiadó: Terra-Maecenas, Bp., 1987. Remek állapotú ex-könyvtári példány. (49-170826) - 1500 Ft 

Garin Ny. G.: Utazás a Távolkeleten. Művelt nép kiadó, 1951. Kopottas külső, sárguló lapok, egyébként jó állapotú. Kemény tábla, 344 oldal. (72-110124) - 800 Ft 

Gatti, Attilio: Musungu. A világjárás hősei sorozat. Utazási könyvek Kiadóhivatala, Bp., én, 1945 előtti. Eredeti kemény tábla, 204 oldal, 15x23 cm, a Szerző eredeti fotóival, jó állapotú. (51-170207) - 2000 Ft 

goldziherignacz.jpgGoldziher Ignácz: Vámbéry Ármin tiszteleti tag emlékezete (Az MTA elhunyt tagjai fölött tartott emlékbeszédek sorozat). Kiadó: MTA, Bp., 1915. Puhatábla, 18 oldal, 16x24 cm, jó állapot. (Antikkönyv.hu-150116) - 1600 Ft 

 Gönczi Pál: Pest megye és tájéka viránya. Vezérfonal az e megyében vadon termő növények könnyű és biztos meghatározására. A tanuló ifjuság és a füvészet kedvelők számára. Kiadó: Ráth Mór, Pest, 1864. Kemény tábla, 370+1 oldal, 12x18 cm, néhány oldal barna foltos (az olvasást nem zavarja), jó állapotú. (90)- 9900 Ft

Graff, F. W. Up De: Az Amazonasz őserdeiben. A Magyar Földrajzi Társaság Könyvtára sorozat kötete. Kiadó: Lamper R. (Wodianer F. és Fiai), Bp., én. Kemény tábla, bordó kötés, 167 oldal, 16x22 cm, 58 képpel, térképpel. 

gregory.raven.jpgGregory,W - Raven, H: Gorillák nyomában. Kiadja: A Kir. Magyar Természettudományi Társulat, Bp., 1940. Kemény tábla, 319 oldal, 15x21 cm, 32 képtábla és 2 térkép. Jó állapot. (D256) - 2500 Ft 

halaszgy.jpg

 

 

 

Halász Gyula: Öt világrész magyar vándorai. Magyar felfedezők Benyovszkytól napjainkig. Kiadó: Grill Károly, Bp., 1936. Egészvászon kötésű kemény tábla, 191 oldal, 13x20 cm, jó állapotú. (2) - 2800 Ft 

 

 

Heer, Oszvald Dr.: Pécs vidékén előforduló permi növényekről. Légrády Testvérek, Bp., 1877. Puha tábla, 16 oldal+4 tábla kép, 17x25 cm, jó állapot. (Antikkönyv.hu-150826) - 2900 Ft 

img_20190525_0277-masolata.jpg

 

 

Honti Jenő: Kis séták a nagy természetben. Kiadó: Magyar Könyvbarátok, Bp., én (1938). Egészvászon kötésű kemény tábla, 285+1 oldal, 12.5x19.5 cm. 22 fejezet, néhány cím: Magyar búza - magyar sors. A tea útja a termelőtől a fogyasztóig. Rizsföldek és rizstermelők. A kókuszpálma. A földkéreg sebesülései. Honfoglalás a növények világában. Csodálatos utazás a tölgyfában. Vándormadaraink védelme. A drágagyöngyök. Stb. Jó állapotú. (D327 - 1500 Ft; 11 - Gyenge-közepes áll.- 500 Ft;  2 - Közepes állapotú - 1000 Ft)

Kadic Ottokár: A magyar barlangkutatás ősrégészeti eredményei. Szent István Akadémia, székfoglaló. Felolvasva: 1929. dec.13-án. Kiadva: Stephaneum Nyomda és Könyvkiadó Rt., Bp., 1930. Puha tábla, 12 oldal, 7 ábra, jó állapot. (D299) - 1000 Ft  

kadicottokar.jpg

 

Károli János Dr: Kalauz a MNM halgyűjteményében. 1879, Bp. (D364)- 4900 Ft

 

 

k.nagysandor.jpgK. Nagy Sándor: Állatvédők törvénykönyve. Az állatvédelemre vonatkozó összes törvények és rendeletek gyűjteménye. IV. kiadás. Kiadó: Franklin-Társulat, Bp., én.(1909). Újrakötött, (de az eredeti puha borító is benne van), 168 oldal, 14x20 cm, nagyon szép állapot. (51-151203) - 5000 Ft helyett 4200 Ft  

img_20190524_0115.jpg

 

 

 

 

Kogutowicz Károly Dr.: Dunántúl és Kisalföld írásban és képben. II. kötet. Kiadó: M. Kir. Ferencz József Tudományegyetem Földrajzi Intézete, Szeged, 1936. Eredeti aranyozott kemény tábla, 352 oldal, 96 képtábla, 80 ff rajz, néhány színes néprajzi festmény, jó állapotú. (1) - 3500 Ft

Különnyomatok 

Baditz - Varga - Vámos: Újabb festőanyagok alkalmazása a mikrobiológiában. 1950. 8 oldal. (14) - 400 Ft 

Manninger G. Adolf - Fehér Dániel - Frank Melanie: Őszi vetések alá különböző műveléssel előkészített talajok biológiai vizsgálata. 1946. 28 oldal, 4 táblázat + 12 ábra. (14) - 1000 Ft 

zolyomibalint.jpgZólyomi Bálint: A Szigetköz növénytani kutatásának eredményei. A Botanikai Közlemények különlenyomata, Bp., 1937. 20 oldalból 4 oldal hiányzik, jó állapot. (8) - 200 Ft 

--------------

 Lakatos Károly: Magyarország orvmadárfaunája.  (Nappali és éjjeli ragadozók). Vadászati résszel. Kiadó: Ifj. Nagel Ottó bizománya. Kiadja: Engel lajos Szegeden, 1910. Kemény tábla megerősített gerinccel, 315 oldal, 19x26.5 cm, sok kép és ábra, számos név aláhúzás és névbeírás, jó állapotú. (50)-59000 Ft

Lambrecht Kálmán: Ősvilágok élete. Az ősember. Kiadó: Dante, Bp., 1926. Aranyozott gerinc és címtábla, kemény tábla, 380 oldal, 18.5x26.5 cm, 76 tábla ff rajz és fotó, nagyon sok szövegközti ff ábra, igen jó állapotú. (D309) - 3900 Ft 

Lambrecht Kálmán: Herman Ottó élete. Kiadó: Magyar Könyvbarátok, Bp, én. Egészvászon kötésű kemény tábla, 207+1 oldal, 13x19.5 cm, sok ff rajz-ábra, jó állapotú. (87-47. láda)-2500 Ft  

lampertkurt.jpgLampert, Kurt: Az édesvizek élete. Fordította: Entz Margit. Az eredetivel összehasonlította és a magyar viszonyoknak megfelelően kiegészítette: Entz Géza egyetemi tanár. Kiadó: A M. Kir. Természettudományi Társulat, Bp., 1904. Dekoratív kemény tábla, 588 oldal, 17x25.5 cm, 223 szövegközti kép, 8 színes és 4 fénynyomatú táblával, nagyon jó állapot. (13) - 11500 Ft 

Méhes Gyula Dr - Karl János Dr.: A biológia magyar úttörői. (Természet-história sorozat I.). Kiadó: Athenaeum, Bp., én. Az arcképeket Vezényi Elemér rajzolta. Puha tábla, 236 oldal, 12x18.5 cm. 20 jeles személyiség (Apáczai Csere János, Kitaibel Pál, Brassai Sámuel, Xantus János, Herman Ottó, stb.) szerepel a könyvben. Közepes-jó állapot. (13) - 1800 Ft 

Moesz Gusztáv: A gombák. Kiadó: A Magyar Szemle Társaság, Bp, 1943. Kincsestár sorozat 90. kötet. Puha tábla, 80 oldal, 10.5x15.5 cm, újszerű állapotú. (7 II.-50. láda)- 2900 Ft

Munnecke, W.: Hagenbeck munkában. A Világjárás hősei, Kalandos utazások sorozat. A Szerző eredeti fotóival. Kiadó: Dante, Bp., én (de háború előtti). Kemény tábla, 209 oldal, 16x23 cm, nagyon jó állapotú. (D283) - 2200 Ft 

ormandym.nove.jpgOrmándy Miklós Dr:  Növénytan a gimnáziumok IV. osztálya számára. Kiadó: Franklin-Társulat,  Bp, 1910. Második kiadás. Félvászon-kötésű, újrakötött kemény tábla, 222 oldal, 15x22.5 cm, 270 db ff szövegközti ábra, XXII db színes tábla (növény és gomba ábrázolásokkal), igen jó állapotú. (D340) - 3300 Ft

Pisko Ferencz József Dr.: Természettan algymnasiumok számára. Ötödik kiadása után magyarítva. Ötödik teljesen átdolgozott kiadás. Franklin-Társulat, Bp., 1877. Kemény tábla, félbőr kötés, 240 oldal, 14x20 cm, 320 ábrával, kitűnő állapot. (51) - 3900 Ft helyett 3500 Ft

pisko1.jpg

Prinz Gyula Dr.: Utazásaim Belső-ázsiában. Kiadó: Kertész József könyvnyomdája, Bp., 1911. Kemény tábla, 346 oldal, +1 eredeti térkép + 2 háromszín-nyomású műmelléklet, +78 fénynyomású tábla,+81 szövegközti kép a Szerző eredeti felvételei után, 16x24 cm. 

Schenk Jakab: A madarak világának tanulmányozása. Kincsestár. Kiadó: Magyar Szemle Társaság, Bp., 1931. Kemény tábla, 79+1 oldal, 10.5x16 cm, nagyon jó állapotú. Tulajdonosi pecsétekkel. (D310) - 3900 Ft 

schenkj.1.jpg

Schenk Jakab: A madárvonulás. Szerzői kiadás, Bp., én. 35 oldal. 

Schenk Jakab: Régi híres erdélyi madárgyűjtemények. Magyar Királyi Ornithologiai Központ 1917. 34 oldal. FÉNYMÁSOLAT! (50) - 3000 Ft. 

Schrenzel: Abesszínia Afrika kánaánja. Kiadó: Athenaeum, Bp, én. Egészvászon kötésű kemény tábla, 254+1 oldal, 18x25 cm, sok ff fényképpel és számos ff térképpel, jó állapotú. (87-47. láda)-2000 Ft

Simonkai Lajos Dr.: Növényhatározó a Mo-on honos virágos növények meghatározására. (2. kiadás). Kiadó: Nágel Bernát, Bp., 1895. Kemény tábla, 189+1 oldal, 12x17 cm. 

Szalay László: Barátunk és ellenségünk az állat. Kiadó: A Kir. M. Egyetemi Nyomda, Bp., 1943. Kemény tábla, 252 oldal, 14.5x21 cm, 122 ábra + XLVIII tábla ff fotó, tulajdonosi bejegyzés, újszerű állapot. (50) - 1500 Ft 

Szemere László: A Magyarországon előforduló ragadozó madarak meghatározója. Szerzői kiadás, Bp, 1930. Kemény táblába átkötve (az eredeti első puha tábla a kemény táblára ragasztva, a hátsó puha tábla mellékelve), 78 +1 oldal+ I-VIII tábla (a VII. színes) madárábrázolás+ 12 szövegközti ff rajz. Remek állapotú. (50)- 49000 Ft

Szívos Béla: A természet csodái. Vasárnapi Könyvtár sorozat 10. kötete. Kiadó: Franklin-társulat, Bp., 1904. Óriás és különös alakú fák. Földünk változásai. Csodás sziklák, lengő kövek. Orkánok, viharok. Hulló csillagok, légköri tünemények. Puha tábla, gyenge fűzésű, 104 oldal, 11x16 cm, közepes állapot. (D239) - 1500 Ft 

 

TERMÉSZETTUDOMÁNYOS KISKÖNYVTÁR


9. szám. Oparin, A.I.: Az élet eredete. Kiadó: Szikra, Bp, 1949. Puha borító, 59+1 oldal, 14.5x20 cm, 31 ff ábra, közepes állapotú. (14II.)- 1500 Ft
11. szám. Bluket, N.A.: A növény élete. Kiadó: Szikra, Bp, 1949. Puha borító, 45+3 oldal, 14.5x20 cm, 25 ff ábra, nagyon jó állapotú. (14II.)- 1500 Ft
13. szám. Schmidt, G. A.: Az ember származása. Kiadó: Szikra, Bp, 1949. Puha borító, 36 oldal, 14.5x20 cm, 7 ff ábra, jó állapotú. (14II.)- 1500 Ft
                                    ---------------

 

Vízügyi Közlemények. XXV. évf. 1943. 1-2. szám. Műszaki folyóirat. Szer kesztő: Pataky Béla. Kiadó: a M. Kir. Földmivelésügyi Minisztérium Vízügyi Műszaki Osztálya, Bp., 1944. Puha tábla, 142 oldal, 19x26.5 cm, 40 tábla ff. fénykép + Mo. térképe. Jó állapotú. Tartalom: Beszámoló az Orsz. Árvízvédelmi Kormánybiztos 1942-43 évi működéséről. Szádfalak grafikus méretezése. Sűrített levegő alkalmazása a víz alatti alagútépítésben. (5) - 1500 Ft 

Wassermann, Jakob: Bula Matari (Stanley élete). A Világjárás hősei sorozat. Kiadó: Utazási könyvek kiadóhivatala, Bp, én. Kemény tábla, 213+1 oldal, 15.5x23 cm, számos képpel, igen jó állapotú. (87-48. láda)- 2500 Ft

Zboray Ernő: Tizenöt év Jáva szigetén. Kiadó: Kir. Magyar Természettudományi Társulat, Bp., 1936. Kemény tábla, 315 oldal, 96 műmellékleten 106 legnagyobbrészt eredeti kép, 15x22 cm. 

Zsebatlasz naptárral és statisztikai adatokkal az 1915 évre. Szerkesztették: Kogutowicz Károly Dr. és Bátky Zsigmond. Kiadó: Magyar Földrajzi Intézet Rt., Bp., 2014. Puha tábla, 64 oldal, 12x15 cm, 6 kihajtható nagyméretű térképpel. Széteső, gyenge-közepes állapotú. (11) - 1800 Ft helyett 1500 Ft

 
 

 


Archívum

Naptár
<< Augusztus / 2022 >>


Statisztika

Most: 1
Összes: 57721
30 nap: 705
24 óra: 70