Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


1950 után A-F

Utolsó frissítés 2022. 06. 30.

(Új beszerzések - Régebbi beszerzések - Előjegyezhetők - Akciós áruk)

 

Abafi Aigner Lajos: Magyarország lepkéi, tekintettel Európa többi országainak lepke-faunájára. A Berger-féle lepkekönyv képeivel. Kiadja a K. M. Természettudományi Társulat, Bp, 1907. REPRINT! Kiadó: Műszaki, Bp, én. Színes kemény tábla, 137+38+1+1 oldal, 20.5x29 cm, 51 táblán 935 színes és 14 szövegközti képpel, remek állapotú. (82) - 4500 Ft

Al Gore: Mérlegen a Föld. Ökológia és az emberi lélek. Kiadó: Föld Napja Alapítvány, Bp, 1993. Színes puha tábla, 417+1 oldal, 13.5X20.5 cm, számos ff ábra és fényképpel, remek állapotú. A Szerző az USA alelnöke volt. (48)- 1600 Ft

andrassipeter.jpgAndrássy Péter (Szerk.): Huszonöt éves a Kitaibel verseny. Kiadó: a Kitaibel verseny Versenybizottsága, Sopron, 2000. Puha tábla, 84 oldal, 16x24 cm, jó állapotú. Fejezetcímek: Kitaibel Pál a névadó. A verseny 25 éve, Köszöntések, visszaemlékezések, Kitüntetettek, díjazottak, Tanulói kiselőadások az Élet és tudományban és a Természetbúvárban. (14) - 500 Ft 

Andrési Pál: A Homokháti kistérség fokozottan védett értékei.  „A Homokhát természeti értékei füzetek” c. sorozat. Gyönyörű színes fotók! (53-180215) - 600 Ft 

Andrési Pál: A Homokháti kistérség kétéltűi és hüllői. „A Homokhát természeti értékei füzetek” c. sorozat. Gyönyörű színes fotók! (53180215) - 600 Ft

A „Nem védett területek természeti értékeinek feltárása” című pályázat 1992. évi díjnyertes műveinek ismertetése. Kiadó: KTM Természetvédelmi Hivatal, Bp, 1993. Puha tábla, 86 oldal, 14x20 cm, új állapotú. (87-47. láda)- 800 Ft

anghics.jpgAnghi Csaba Dr.: Állatkertről állatkertre. Kiadó: Natura, Bp., 1978. Egész vászon kötésű kemény tábla, 238 oldal, 14x20 cm, 106 ff fotó, jó áll. (D307) - 1000 Ft 

ANP füzetek XI. Kutatások az ANP-ban II. 10 tanulmány. Kiadó: ANP, Jósvafő, 2014. Kemény tábla, 191 oldal, 16.5x24 cm, sok ábra, grafikon, fotó, új állapotú. (12) - 2800 Ft 

ANP füzetek XII. Farkas R. - Huber A. - Gáti E.: Fészkelő és vonuló madárfajok állományainak vizsgálata a Bódva-völgyben. Kiadó: ANP, Jósvafő, 2014. Kemény tábla, 248 oldal, 16.5x24 cm, 210 ábra+15 színes tábla. 

AQUILA a Magyar Madártani Intézet évkönyve: 1975. Szerk.: Sterbetz István. 266 oldal. 

AQUILA Évkönyv: 1979. 139 oldal. 

AQUILA Évkönyv: 2002-2003. 204 oldal, újszerű állapot. (32) - 3000 Ft 

img_20190312_0003.jpgAranyi Lászlóné: Gyógyító nemeskövek. Radiesztézia füzetek. Puha táb la, 156 oldal, 14.5x20.5 cm, új állapotú. (49-170826) - 1200 Ft 

Arszenyev, V. K.: Távol-kelet őserdeiben. 2. kiadás. Világjárók 2. kötet. Gondolat, Bp., 1960. Kemény tábla kopott sarkokkal, 570+1 oldal, 14x21 cm, ff rajzokkal,  jó állapotú. (2) - 1800 Ft Csúnya gerincű és előzéklapú, ex-könyvtári példány (2) - 500 Ft.

Asztalos Sándor: Bíró Lajos a nagy magyar utazó. Kiadó: Művelt Nép, Bp, 1953. Puha tábla, 136+3 oldal, 14x20 cm, néhány ff fényképpel és egy tér- képpel. Gyenge-közepes állapotú. (2)- 2000

A természettudományok zsebkönyve. Második, átdolgozott, bővített kiadás. Kiadó: Gondolat, Bp., 1963. Kemény tábla, 840 oldal, 13x19 cm, rengeteg táblázat, ábra, ff és színes fotó és kép, jó állapot. (51-170207) - 2800 Ft helyett 2500 Ft

Attenborough, D.: Élet a Földön. A természet története. Kiadó: Novotrade, Bp., 1989. Kemény tábla külső borítóval, 326 oldal, 17x24 cm, 116 gyönyörű, egész oldalas színes fotó, újszerű állapot. (3, 40, D307) - 1500 Ft 

Attenborough, D.: Az élő bolygó. A Föld mai arculata. Kiadó: Park, Bp., 1994. 4. kiadás. Színes kemény tábla, 323 oldal, 16.5x24 cm, 133 gyönyörű, egész oldalas színes fotó, újszerű állapotú. (D307) - 1500 Ft 

Attenborough, D.: Az élet erőpróbái. Az állatok viselkedésének természetrajza. Kiadó: Park, Bp., 1991. Színes kemény tábla, 327 oldal, 17x24.5 cm, rengeteg gyönyörű színes fotó, újszerű állapotú. (D307) - 1500 Ft 

Attenborough, D.: Utazás a múltba. Barangolások Új-Guineában, Madagaszkáron és Ausztrália északi területein. Kiadó: Holló és Tsa, Kaposvár, 1994. Színes kemény tábla, 374 oldal, 15.5x23 cm, sok gyönyörű színes fotó, újszerű állapotú. (D307, 118) - 1500 Ft  

attenborough.1k.jpg

amtman.jpgA világ helyzete 2001. A washingtoni Worldwatch Institute jelentése a fenntartható társadalomhoz vezető folyamatról. Kiadó: Föld Napja Alapítvány, Bp, én. Puha színes tábla, 294 oldal, 16.5x24.5 cm, újszerű állapotú. (48-181214) - 1500 Ft

Az állatvilág titkai. Az egysejtűtől az emlősállatig. Kiadó: Móra, Bp., 1982. Kemény tábla, 285 oldal, 12x18.5 cm, rengeteg színes és ff képpel-fotóval, közepes-jó állapot. (50) - 1000 Ft 

Ákos Károly (Szerk.). Kislexikon. Kiadó: Akadémiai, Bp., én (1968). Kemény tábla külső borítóval, 941+2 oldal, 17.5x24.5 cm, több száz ff fénykép és ábra, számos színes térkép és egész oldalas növény, állat, stb képek, az első belső előzék lap hiányzik, egyébként jó állapotú. (6) - 2900 Ft helyett 2400 Ft  

Bakonyi Gábor Dr. - Kiss István Dr. - Veres László: A talaj élővilága. Kiadó: Officina Nova, Bp., 1991. Gyerekeknek szóló ismeretterjesztő képeskönyv. A fajok bemutatása képen és szövegben, majd az élőhely bemutatása kihajtható leporellókon. Jó állapotú ex-könyvtári könyv. (49-170826) - 500 Ft 

img_20190524_0018.jpgBalázs Dénes: A sivatagok világa. Kiadó: Móra, Bp., 1982. Kemény tábla, külső borítóval, 255 oldal, 17x24 cm, rengeteg ff. és 8 oldal színes fotó, sok ábra, térkép. Kiváló állapot. (7) - 1200 Ft 

balazsd.oserok.jpg

 

 

 

 

 

Balázs Dénes: Az őserdők világa. Kiadó: Móra, Bp, 1990. Színes kemény tábla, 180+3 oldal, 16.5x23.5 cm, számtalan ff és 32 oldalnyi színesfénykép. Tulajdonosi aláírás, nagyon jó állapotú. (11, 2) - 1500 Ft 

balazsdenes.jpgBalázs Dénes: Pápua Új-Guinea. Gondolat, Bp., 1976. Kissé javított gerinc, kemény tábla, 303 oldal, 20x25 cm, nagyon sok ff és színes fotó, közepes-jó állapotú. (60) - 1000 Ft 

 

Balázs Dénes: A kenyérfák árnyékában. Kiadó: Kossuth, Bp, 1987. Színes puha tábla, 237+3 oldal, 12.5x21 cm, sok színes és ff fényképpel, jó állapotú. (48-190602)- 600 Ft 

Balázs Dénes: Cikcakkban az Egyenlítőn. Kiadó: Táncsics, Bp, 1971. Útikalandok sorozat 105. Kemény tábla színes külső borítóval, 261+1 oldal, 13x18.5 cm, 32 oldal ff fényképpel, jó állapotú.(48-220429). 500 Ft  

 

baloghj.haldoklo.jpgBalogh János: Haldokló őserdők nyomában. RTV-Minerva, Bp., 1984. Színes kemény tábla, 161+2 oldal, 16.5x24.5 cm, számos színes fényképpel és ff térképpel. Remek állapotú. (2) - 1500 Ft 

Balogh László (Összeállította): Természetföldrajzi fogalmak. Kiadó, kiadás helye, kiadás ideje nincs feltüntetve. Puha tábla, 97 oldal, 14x20 cm, újszerű állapotú. (27) - 500 Ft 

Balogh Márton Dr.: Életföldrajzi album. Kiadó: OPI és OKTH, Bp., 1988. Puha tábla, 59 oldal, 29x20 cm, 15 táblán mutatja be a nagy vegetációzónák (éghajlati övek), ill. a fontosabb hazai élőhelyek növény- és állatvilágát és a többi földrésztől elkülönülten fejlődő Ausztrália ősi élővilágát. Jó állapotú. (47-161030) - 800 Ft 

Baráz Csaba (Szerk.): A Bükki Nemzeti Park. Hegyek, erdők, emberek. Kiadó: BNP Igazgatóság, Eger, 2002. Színes kemény tábla, 627 oldal, 16.5x24 cm, 36 oldalnyi színes és nagyon sok ff fénykép, rajz + a BNP áttekintő térképe és a Bükk hegység földtani térképe.  Új állapotú. (49-170826, 82-53. láda) - 4900 Ft  

Baráz Csaba-Kiss Gábor (Szerk.): A Zempléni Tájvédelmi Körzet Abaúj és Zemplén határán. Kiadó: Bükki Nemzeti Park Igazgatóság, Eger, 2007. Színes kemény tábla, 399+1 oldal, 17x24 cm, 32 oldalnyi színes és nagyon sok ff fénykép, ábra, rajz, térkép+Zempléni és Tokaj-Bodrogzug TK  átnézeti térképe+ Tokaj-hegység földtani térképe. Új állapotú. (82-53. láda) – 3900 Ft

Baráz-Kiss-Gaálova-Judik (Szerk.): A Karancs-Medves és a Cseres-hegység Tájvédelmi Körzet Nógrád és Gömör határán. Kiadó: Bükki Nemzeti Park Igazgatóság, Eger, 2007. Színes kemény tábla, 382+1 oldal, 17x24 cm, 32 oldalnyi színes és  nagyon sok ff fénykép, ábra, rajz, térkép + Karancs-Medves TK és a Choko Cerová vrchovina áttekintő, földtani és vegetáció térképe. Új állapotú. (82-53. láda)3900 Ft

Barcsay László, Dr. - Vitéz András, Dr.: Természetvédelmi útikalauz. Bemutatóhelyek és túraútvonalak Magyarországon. Bp., 1988. Puha tábla, 64 oldal, 14x20 cm, remek állapot. (50) - 400 Ft 

Barótbarotiszabolcs.jpgi Szabolcs: Zöld rapszódia. Gondolatok „zöld” témákban. Kiadó: Aqua, hn, én. Puha tábla, 224 oldal, 14x22 cm, sok ff képpel, újszerű állapot. (15) - 500 Ft 

 

 

Barótfi István Dr. (Szerk.): Energia felhasználói kézikönyv. Kiadó: Környezet-technika szolgáltató KFT, Bp, 1993. Kemény tábla külső színes borítóval, 1003 oldal, 17.5x24.5 cm, többszáz ff ábra, táblázat, új állapotú. HATALMAS MUNKA! A fejezetek: 0. Energiagazdálkodási alapismeretek. 1. Szénfelhasználás és csökkentése. 2. Szénhidrogénfelhasználás és csökkentése. 3. Ipari olaj- és gáztüzelő berendezések. 4. Villamosenergia gazdálkodás. 5. Üzemanyag gazdálkodás. 6. Hőenergiagazdálkodás. 7. Sűrített levegő ellátás. 8. Napenergia hasznosítása. 9. Biomassza energetikai hasznosítása. 10. Geotermikus energia. 11. Szélenergia. 12. Vízenergia. 13. Az energiamegtakarítás támogatási rendszere. (108/1 DEDIKÁLT, 2.)- 8000 Ft

img_20190524_0023.jpg

 

Bartha Dénes: VÖRÖS LISTA: Mo. veszélyeztetett fa- és cserje fajai. KÉK LISTA: Mo-on aktív védelemben részesülő fa- és cserjefajai. FEKETE LISTA: Mo. adventív fa- és cserjefajai. Sopron, 2000. Puha tábla, 31 oldal, 17x24 cm, jó állapot. (24 ) - 1000 Ft 

 

Bartha Dr. - Csapody Dr.: Útmutató védett növényeink ismeretéhez és gyakorlati védelméhez. Oktatási segédlet. Sopron, 1992. EFE. Erdőmérnöki Kar jegyzete. Puha tábla, 70 oldal, 20x29 cm, kitűnő állapot. Ex-könyvtári példány. (67) - 1000 Ft 

Bartha Dénes Dr.: Csapody István (1930-2002) élete és munkássága. Kiadó: NyME Erdőmérnöki Kar, 2002, Sopron. Puha tábla, 34 oldal. („Erdésznagyjaink arcképcsarnoka” sorozat 17. füzete.) 

Bartha Dénes - Mátyás Csaba: Erdei fa- és cserjefajok előfordulása Magyarországon. Kiadó: EFE, Sopron, 1995. Minden faj elterjedése ponttérképes ábrázolásban. Puha tábla, 223 oldal, 16.5x23 cm, újszerű állapot. (24) - 2000 Ft 

Bartha Dénes Dr. - Oroszi Sándor Dr.: Őserdők a Kárpát-medencében. Ekvilibrium, Budakeszi, 2004. Kemény tábla külső borítóval, 204 oldal, 20x29 cm, sok archív ff fotóval, új állapot. (32, 87- 49. káda ) -4000 Ft

Bartucz Ferenc Dr.: Mesél a Szalajkapatak. Kiadó: Bartucz Ferenc Dr., Sátoraljaújhely, 2002. Színes puha tábla, 286 oldal, 14.5x21 cm, sok ff és számos színes fényképpel, a Szerző ajándékozási bejegyzésével, aláírásával. Jó állapotú. (87II.-1, 2.) -3800 Ft

bauerj.jpgBauer - Bouska - Tvrz: Drágakőkalauz. Kiadó: Natura (Mg-i), Bp., 1989. Egészvászon kötésű kemény tábla szép külső borítóval, 225 oldal, 14x20 cm, 79 rajz, 3 ff. és 291 színes fotóval, újszerű állapotú. (D301) - 2800 Ft 

Bauer Norbert - Bajzáth Judit: „Igéző virágok szemlélésében” - Haynald Lajos természetrajzi hagyatéka. (200 éve született Haynald Lajos bíboros, kalocsai érsek.) Kiadó: Magyar Természettudományi Múzeum, Bp, 2016. Kemény tábla színes külső borítóval, 108 oldal, 23x23 cm, nagyon sok színes fényképpel. Igen szép kiadvány, új állapotú. REMEK AJÁNDÉK! (50) - 3900 Ft 

bauerl.jpgBauer - Weinitschke: Tájrendezés. Mezőgazdasági Kiadó, Bp., 1976. Kemény tábla külső borítóval, 254oldal, 18x25 cm, 128 rajzos ábra, 46 táblázat, kitűnő állapot. (29) - 2000 Ft 

Bánhegyi - Bohus - Kalmár - Ubrizsi: Magyarország nagygombái (a kalaposgombák kivételével). Akadémiai Kiadó, Bp, 1953. Kemény tábla, 368 oldal+69 tábla gomba rajz, 14.5x20 cm. 

Benke István: Telkibánya bányászatának története. 1988. Kiskiadvány. (56) - 600 Ft 

besenyei.jovokut.jpgBesenyei Lajos - Gidai Erzsébet - Nováky Erzsébet: Jövőkutatás, előrejelzés a gyakorlatban. Módszertani kézikönyv. Kiadó: Közgazdasági és Jogi, Bp., 1977. Egészvászon kötésű kemény tábla külső borítóval, 290 oldal, 17x24 cm, igen jó állapotú. (5) - 1800 Ft 

becsyl.vertelen.jpg

 

 

 

 

 

Bécsy László: Vértelen vadászat. Kiadó: Mezőgazdasági (Natura), Bp., 1985.  Kemény tábla, 159 oldal, 14x20 cm, 65 ff. fotó. Kiváló állapot. A Szerző az egyik legismertebb természetfotós hazánkban. (11, 15, 17) - 1200 Ft 

img_20190524_0020.jpg

Béldi Miklós: Madarász szemmel a Kárpátokban. Kiadó: Dácia, Kolozsvár, 1970. Kemény tábla, 263+2 oldal, 12x17 cm, a Szerző 84 ff állatrajzával, igen jó állapotú. (15) - 1500 Ft 

Béni Kornél – Viszló Levente (Szerk.): Egy cseppnyi Magyarország. A Vértes hegység és környéke. Kiadó: Pro Vértes Természetvédelmi Közalapítvány, Csákvár, 1996. Színes kemény tábla, 409+1 oldal, 17x24 cm, 121 színes és 249 ff fényképpel-ábrával-térképpel, új állapotú. (82) - 3900 Ft

Biológia I-IV. Kiadó: Akadémiai, Bp., 1994. (I-II.), 1995. (III.), 1996. (IV.). Puha tábla, változó oldalszám, 20x28.5 cm, ex-könyvtári példányok. Középiskolai tankönyvvé nyilvánítva. Új állapot. (13) - 4800 Ft 

I. kötet: Berend Mihály Dr. - Szerényi Gábor Dr.: Növénytan (150 old.).

II. kötet: Berend Mihály Dr. - Szerényi Gábor Dr.: Állattan. Ökológia. (155- 362 old).    

III. kötet: Berend Mihály Dr. - Gömöry András - Kiss János Dr. - Müllner Erzsébet Dr. - Tóth Géza Dr.: A sejtbiológia. Az állati és emberi szövetek. Szaporodás és egyedfejlődés. Öröklődés és változékonyság. (365-613 oldal).

IV. kötet: Berend Mihály Dr. - Gömöry András - Szerényi Gábor Dr.: Az emberi szervezet létfenntartó szervrendszerei és folyamatai. Önszabályozás. Az állatok viselkedése. Populációgenetika és evolúció. Biotechnológia. (617-860. old.).

img_20190904_0055.jpgBiológiai korrepetitor (egyetemi felvételi vizsgákra készülőknek). Tankönyvkiadó, Bp., 1978. IV. kiadás. Puha tábla, 312 oldal, 20x29 cm, jó állapot. (9) - 500 Ft 

bodomihaly.jpgBodó Mihály (Szerk.): Heves megye védett természetiértékei. Tájékoztató iskolai és idegenforgalmi kirándulások tervezéséhez. Kiadó: Heves megyei Idegenforgalmi Hivatal, Eger,1988. Színes puha tábla, 70 oldal, 17x24 cm, 28 színes fényképpel és néhány ff rajzal.  Jó állapotú. (82) - 500 Ft 

Bognár László: Ásványhatározó. Kiadó: Gondolat, Bp, 1987. Kemény tábla, színes külső borító, 477+2 oldal, 12.5x18.5 cm, 240 színes fényképpel, igen jó állapotú. (D416)- 3900 Ft

Bohus – Kalmár: Erdő-mező gombái. 2. kiadás. Kiadó: Mezőgazdasági, Bp, 1961. Egészvászon kötésű kemény tábla, a külső borító a kemény táblára van ragasztva, 223+1 oldal, 14x20 cm, az illusztrációkat és a 48 színes táblát Lakatos Mária és Takács Edit készítette. Újszerű állapotú. (87- 50. láda)- 3000 Ft 

bohus.kalapos.jpgBohus-Kalmár-Ubrizsy: Magyarország kalaposgombái. Kiadó: Akadémiai, Bp, 1951. A rajzokat Lakatos Mária készítette. Kissé kopott kemény tábla, 512 oldal, 15x20.5 cm, jó állapotú. (D340) - 7900 Ft 

borhidi.kubaban.jpg

 

Bondor Antal Dr.: Erdei termékek gyűjtése és feldolgozása. Kiadó: Mezőgazdasági, Bp, 1983. Puha tábla, 227+1 oldal, 14x20 cm, 47 ff ábra. Új állapotú. (19) 2500 Ft

 

 

 

Borhidi Attila Dr.: Kubában térképeztünk. Gondolat, Bp., 1974. Színes kemény tábla, 244+1 oldal, 19x25 cm, 88 oldal ff és 28 oldal színes fényképpel, jó állapotú. (2) - 2200 Ft 

Borhidi Attila Dr. - Horváth Ferenc: A hazai erdőrezervátum-kutatás célja, strtégiája és módszerei. TermészetBÚVÁR Kiadó, 2002.  A KvVM Természetvédelmi Hivatalának tanulmánykötetei 8. Puha tábla, 289 oldal, 14x19.5 cm. 

Borhidi Attila Dr. – Horváth Ferenc: Az erdőrezervátumkutatás eredményei. Kiadó: MTA-ÖBKI, Vácrátót, 2001. (1. évf. 1. szám.). Öt tanulmány. Zöld puha tábla,  52 oldal, 15x23 cm. Újszerű állapotú. (82-49. láda)500 Ft

Borhidi Attila Dr.: Növényvilág az Egyenlítőtől a Sarkokig. Kiadó: Mg-i, Bp. 1983. Puha tábla, sérült külső borítóval, 217+3 oldal, 14X20 cm, 104 ff fényképpel, 35 ff rajzzal, közepes-jó állapotú. (112). 1500 Ft

img_20190524_0019.jpgBorhidi Attila: Gaia zöld ruhája. Magyarország az ezredfordulón. Stratégiai kutatások a MTA-án. Kiadó: MTA, Bp., 2002. Színes puha tábla, 331 oldal, 16.5x23.5 cm, 46 ábra, 55 ff fotó, 32 színes tábla, újszerű állapotú. (15) - 2000 Ft 

Boros István Dr.: A szovjet természetvédelem szervezete és működése. Az Országos Természetvédelmi Tanács Kiskönyvtára sorozat. Kiadó: Országos Természetvédelmi Tanács titkársága, Bp, 1950. Puha tábla, 26 oldal, 14.5x20.5 cm, 2 db ff fénykép, jó állapotú. (124)- 1000 Ft

Botta - Jándy - Mesterházi - Selmeczy: A mezőgazdasági települések rendezése, vízgazdálkodása, zöldfelületeinek kialakítása. Mezőgazdasági Kiadó, Bp., 1979. Puha tábla, 212 oldal, 17x23 cm, 80 ábra, jó állapot. (8) - 900 Ft 

Bökönyi Sándor: A Przewalski-ló. Kiadó: Archaeolingua, Bp., 2006. Színes képpel borított kemény tábla, 146 oldal, 16.5x23.5 cm,  sok fotóval, új állapotú. (D291) - 3500 Ft 

Brehm, A. E.: Az Északi Sarktól az Egyenlítőig. Válogatta, bevezetővel és jegyzetekkel ellátta Patkó Ferenc. Kriterion Könyvkiadó, Bukarest, 1988. TÉKA sorozat. Kemény tábla, 324 oldal, 10x17 cm, nagyon jó állapot. (51) - 800 Ft 

Brehm, A. E.: Az állatok világa I-IV. (I. Gerinctelenek. II. Halak, kétéltűek hüllők. III. Madarak. IV. Emlősök.). Kemény tábla külső borító nélkül, 456+360+ 495+431 oldal, 18x26 cm, rengeteg ff és színes képpel, ajándékozási bejegyzésekkel, 2 kötet kifakult, jó állapotú. (51-170207) - 8000 Ft helyett 6900 Ft 

brehm.jpg

Brehm, A. E.: Az állatok világa egy kötetben. (Átdolgozta: Rapaics Raymund.) Kiadó: ÁKV-Maecenas , Bp, 1989. Kemény tábla színes külső borítóval, 949+2 oldal, 17x24.5 cm, a Szerző arcképével, 10 színes műmelléklettel, 44 egészoldalas és 268 szövegközti képpel, újszerű állapotú.  (6) – 2500 Ft   

Bright, M.: Esőerdők. Kiadó: Reader’s Digest Kft, Bp., 2011. Kemény tábla, 160 oldal, 23x28.5 cm, gyönyörű színes fotók sokasága, új. NAGYON SZÉP AJÁNDÉK ALBUM! (50) - 3800 Ft 

Budai-hegység füzetek. Kiadó: Duna-Ipoly NP Igazgatóság és a WWF. Puha tábla, 60 oldal, 21x21 cm, sok fotóval, új állapot.

1.  füzet: Bartha D. - Gadó Gy. P. - Szabó G. - Tímár G.: Így is lehet fát vágni! Az erdőgazdálkodás jövője a budai erdőkben. Sok színes fotóval-rajzzal. Bp, 2004. (24) - 1000 Ft/füzet 

Budapest helyi jelentőségű természetvédelmi területei TÉRKÉPEN (97x67 cm) és a hátoldalon mind a 27 objektumról szöveges leírás, sok színes fotóval. Kiadó: Pro Vértes Természetvédelmi Közalapítvány, Vidékfejlesztési Minisztérium, 2013. (77 ) - 1500 Ft 

Bulla Miklós - Kerekes Sándor: Környezetügy 2004. Tanulmányok Láng István tiszteletére. 23 tanulmány. Országos Környezetvédelmi Tanács, 2004. Kemény tábla, 326 oldal, 17x24 cm, új állapot. 300 példány!!! (32) - 1800 Ft 

Bustarret, Nicole – Appelé-Mertiny, Héléne (rajz): Erdők, mezők gombái. Kis  temészetbúvár sorozat. Kiadó: Passage, hn, 1996. Puha tábla, 39+1 oldal, 12x19 cm, minden fajról színes rajzok. Újszerű. (D340) – 1500 Ft     

butterfield.jpgButterfield, B. G. - Meylan, B. A. - Peszlen Ilona M.: A fatest háromdimenziós szerkezete. Kiadó: Faipari Tudományos Alapítvány, Bp., 1997. Puha tábla, 148 oldal, 21x29.5 cm, 226 fantasztikus mikrofelvétel és magyarázó szöveg a fatest szerkezetéről. Újszerű állapotú. SZÉP AJÁNDÉK! (47-180609, 47-180420) - 4100 Ft 

img_20190524_0016.jpg

 

 

 

 

Buzás Kálmán: Víz a városban: alkalmazkodás a klímaváltozáshoz. Kiadó: Bp-i Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Vízi Közmű és Környezetmérnöki Tanszék, Bp., 2015. Puha tábla, 152 oldal, 15x21 cm, új állapotú. (48180109) - 1000 Ft 

 

Búvár Zsebkönyvek, Móra Kiadó, Bp.: 

Debreczy Zsolt - Bíró Krisztina: Fák, bokrok. Kiváló állapot. 107 faj leírása és képi ábrázolása. (60) - 500 Ft 

Debreczy Zs.-Huller Ágoston: Fák, bokrok. 1973. Remek állapotú. (47)- 500  Ft

Emberek (60) - 400 Ft  

buvar.fakbokrok.jpg

Hably Lilla Dr. - Bíró Krisztina: Ősnövények. (1983). Kiváló állapotú. A különböző földtörténeti korok tájképei, jellegzetes növényekkel (15 db), cca. 50 növényfaj részletes leírása és képi ábrázolása, sok helyütt a kövületek képével. (58-170817) - 500 Ft 

Farkas H.-Lupták M.: Ősállatok. 1977-1. kiadás 1978-2. kiadás. 53 faj részletes leírása és képi ábrázolása. (47, 47)- 500 Ft.  

Scholz G.- Breznay Lívia: Kövületek. 1975. 73 faj leírása és képi ábrázolása. (47)- 500 Ft

Simon Tibor-Huller Ágoston: Mohák, zuzmók, harasztok. 1975. XXIX színes tábla. (47)- 500 Ft

Endrődi Sebő-Csépe Magdolna: Bogarak. 1975. XXIX színes tábla. (47)- 500 Ft

Szalkay József-Pál János: Pókok, skorpiók. 1977. XXIX színes tábla. (47)- 500 Ft

Móczár László-Csépe Magdolna: Legyek, hangyák, méhek, darazsak. 1974. XXIX színes tábla. (47)- 500 Ft

Patay László- Muray Róbert: Háziállatok. 1977. XXIX színes tábla. (47)- 500 Ft

Vargha Béla-Muray Róbert: Állatkerti madarak. 1979. XXIX színes tábla. (47)- 500 Ft

Vargha Béla-Muray Róbert: Díszmadarak. 1976. XXIX színes tábla. (47)- 500 Ft

Wiesinger Márton-Z. Szabó János: Halak.1973. XXIX színes tábla. (47)- 500 Ft

Janisch Miklós-Breznay Lívia: Kígyók, békák. 1976. XXIX színes tábla. (47)- 500 Ft

             Horánszky-Csapody: Vadvirágok. 1972. Jó állapotú. (M-200103.- 49. láda)- 500 Ft

 

buvarzsebk.jpgPatay László - Balogh Péter: Vadak. (1978, második kiadás). Jó állapotú. (2)- 500 Ft 

 

buvarszebko.jpg

 

Podani János - Lexa Klára (rajz): Tengeri állatok 1. Második kiadás. Móra, Bp, 1986. XXIX színes tábla, jó állapotú. (48-190215)- 500 Ft

- - - - - - - - - - -

img_20190524_0008.jpgBüchner, Gisela és Erik: A csau-csau. Minden tudnivaló a csau-csau származásáról, vásárlásáról, tenyésztéséről, táplálásáról, tartásáról, ápolásáról, kiállításáról és neveléséről. Kiadó: Elektra Kiadóház, 1999. Puha tábla, 68 oldal, 16x21 cm, sok ff és színes fotóval. Új állapotú. (48-150811) - 400 Ft 

A Bükki Nemzeti Park. Nationalpark im Bükk-Gebirge. Prospektus. Kiadó: BNP Igazgatóság, Eger, én. Színes puha tábla, 12 oldal, 14.5x19.5 cm, sok színes fényképpel, jó állapotú. (82) – 200 Ft

Cristescu Lucian: Kezdj el ÉLNI! Túlélési kalauz a 21. századra. Kiadó: Viata Sanatate, Bukarest, 2016. Puha tábla, 221 oldal. A Szerző tanár és lelkész. Néhány fejezet címe: S.O.S. Eltűnünk a semmiben. „Isten létezel?” „Állj fel, szabad vagy!” Boldogságra ítélve? A „százévesek” földjén. Kézen fog a Mester. Fényes apokalipszis. Jó állapotú. (4) - 800 Ft 

czeizele.2.jpgCzeizel Endre Dr.: Az orvos-genetikus szemével. Kiadó: Minerva, Bp., 1980. Kemény tábla, 352 oldal, 14x20 cm, 92 ff fotó és rajz, jó állapot. (48-170521) - 1000 Ft 

czeizele.jpg

 

 

 

 

 

 

 

Czeizel Endre Dr.: Jövőnk titkai. Kiadó: RTV-Minerva, Bp., 1984. Puha tábla, 189 oldal, 14x20 cm, sok ff fotó, rajz, ábra, jó állapot. (48-170521) - 500 Ft 

Czeizel Endre Dr.: Az öröklődés titkai. Kiadó: RTV-Minerva, Bp.,1976. Puha borító, 215 oldal, 14x19.5 cm, 103 ábra, fotó, új állapotú. (12) - 800 Ft 

Czeizel Endre Dr: „Az élet él és élni akar”. Egészséget mindenkinek! Kiadó: RTV-Minerva, Bp, 1987. Puha tábla, 208 oldal, 12x21 cm, 34 ff ábra, ceruzás kijelölések, aláhúzások, az oldalsó élen barna  folt, közepes-jó állapotú. (48-220429)- 500 Ft

Csanády R. András - Kovács Eszter Dr. (Szerk.): A biológiai sokféleség ösztönzése és közgazdasági értékelése. Útmutató döntéshozók számára. (Szemelvények az OECD környezetpolitikájából). Kiadó: Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium, Bp., 2003. Puha tábla, 196 oldal, 16x23 cm, új állapotú. (52) - 1000 Ft 

csaplinav.jpgCsaplina, V.: Négylábú barátaim. Kiadó: Ifjúsági, hn, én (az 1950-es évek). Kemény tábla, 184 oldal, 17x23 cm, Nikolszka sok-sok szép rajzával, nagyon jó állapot. (51) - 1500 Ft helyett 1200 Ft

Csaplina, V.: Négylábú barataim. Móra, Bp., 1975. Kemény tábla külső borítóval, 220 oldal, 17x24 cm, Szecskó Péter illusztrációival, kissé megviselt külső borító, egyébként jó állapotú. (48-170721) - 1400 Ft helyett 1000 Ft

Csapody István: Új növény-előfordulások Sopron környékén és Baranyában. 1952.  Különnyomat. 5 oldal. Dedikált! (14) - 500 Ft 

Csapody I. - Csapody V. - Jávorka S.: Erdő-mező növényei. 2. kiadás. Kiadó: Mezőgazda, Bp., 1993. Színes kemény tábla, 201 oldal+120 színes tábla növény rajzokkal, 14x20 cm, újszerű állapotú. (50) - 2800 Ft 

Csapody István - Csapody Vera - Rott Ferenc: Erdei fák és cserjék. Kiadó: OEF, Bp, 1966. Kemény tábla, 327+1 oldal, 14.5x20.5 cm, 113 színes tábla a fajok csíranövényeivel, rügy-hajtásaival, leveleivel, virágaival, tobozaival-terméseivel és magvaival, kiváló állapotú. (19) - 6000 Ft

Csapody Vera Dr. - Priszter Szaniszló Dr.: Magyar növénynevek szótára. Kiadó: Mg-i, Bp., 1966. Kemény tábla, 301+3 oldal, 12x17 cm. 

Csapóné Felleg Ágota: Önkormányzati környezetvédelmi kézikönyv. Kiadó: Magyarországi Zöld Kereszt, Bp, 2001. Színes puha tábla, 62 oldal, 14.5x21 cm, új állapotú. (87-47. láda)-1500 Ft

Csányi Vilmos: Az állatok tanulása a természetben. Kiadó: Natura, Bp., 1987. Puha tábla, 185 oldal 78 ábrával, 14x20 cm, remek állapot. (50) - 800 Ft 

csehova.gyereke.jpgCsehov, Anton: Gyerekek, kutyák, farkasok. Kiadó: Móra - Kárpáti, Bp. - Uzsgorod, 1984. Színes kemény tábla, 96+3 oldal, Hegyi Márta rajzaival, 14.5x20 cm, jó állapot. (48) - 800 Ft 

 

 

Csép Lajos: A selyemtermelés újrahonosítása Mo-on. Szerzői kiadás, Bp., 2015. Puha tábla, spirál kötés, 79 oldal, 15x21 cm, számozott ábrák száma: 9. Képek száma: 20. Új állapotú. (D317) - 2200 Ft  

Csiszár Ágnes-Korda Márton (Szerk.): Özönnövények visszaszorításának gyakorlati tapasztalatai. Második, bővített kiadás. Rozália kézikönyvek 3. Kiadó: Duna-Ipoly NP Igazgatóság, Bp, 2017. Színes puha tábla, 247 oldal, 20x29.5 cm, nagyon sok színes fényképpel, gyakorlatias, jól használható szakkönyv. Új állapotú.  (4-190926-54. láda)- 3000 Ft

Csizmadia László – Rácz József: Gomba és bor. (D363)- 2240 Ft

csontosp.magb.jpgCsontos Péter: A természetes magbank kutatásának módszerei. Kiadó: Scientia, Bp., 2001. Puha tábla, 155 oldal, 16x22.5 cm, új állapotú. (15) - 1000 Ft 

Csűrös István: A Nyugati-Szigethegység élővilágáról. Kiadó: Tudományos és Enciklopédiai, Bukarest, 1981. Kemény tábla külső borítóval, 304 oldal 3 táblázattal, 38 ábrával, XV táblával + 12 oldal 20 ff fotóval, jó állapot. (13) - 1500 Ft 

dasmann.ovjuk.jpg

 

 

Dasmann, R. F.: Óvjuk meg bolygónkat! Gondolat, Bp., 1975. Puha tábla, 149 oldal, 12.5x18.5 cm, újszerű állapotú. (5l) - 500 Ft 

 

Debreczy Zsolt - Rácz István: Fenyők a Föld körül. Kiadó: Dendrológiai Alapítvány, Bp., 2000. Kemény tábla, 552 oldal, 16.5x23.5 cm, minden fajról remek színes fotók (habitus, termés). Új állapotú. (6- 1, 2) - 9900 Ft 

 

demeter.horvath.kovacs.termved.jpgDemeter Iván - Horváth Márton - Kovács András (Összeállították): PARLAGISAS-védelem a Kárpát-medencében 2002-2005. A LIFE02Nat/H/8627 projekt összefoglaló jelentése. Kiadó: MME, Bp., én. Puha tábla, 14 oldal, 21x29 cm, sok színes fényképpel, nagyon jó állapotú. (61) - 1800 Ft 

demetera.jpg

 

 

 

 

Demeter András: Natura 2000 - Európai hálózat a természati értékek megőrzősőre. Kiadó: ÖKO Rt., Bp., 2002. Színes puha tábla, 159 oldal, 16.5x23.5 cm, 16 oldalnyi színes fényképpel + 18 színes térkép, ábra, új állapotú. (82) - 2500 Ft 

 Dezsériné Bíró Mária - Nagyné Ács Mónika: Óvodások az állatkertben. Kiadó: Fővárosi Állat- és Növénykert, Bp, 1999. Puha tábla, 88 oldal, 21x29.5 cm, új állapotú. (57)- 1000 Ft 

Dékány András: Afrikából jöttek. Kiadó: Móra, Bp., 1958. Kermény tábla, 233+3 oldal, 14.5 x20.5 cm, Reich Károly rajzaival, Közepes - jó állapotú. (48) - 800 Ft 

dekanya.afrikab.jpg

dobiildiko.jpgDobi Ildikó: Magyarországi szél- és napenergia kutatás eredményei. Kiadó: Országos Meteorológiai Szolgálat, Bp., 2006. Színes puha tábla, 148 oldal, 16 x 22.5 cm, 107 színes ábra, új állapotú. (48) - 2000 Ft 

 

 

Dobos Tibor: Az erdei fenyő csemete vízgazdálkodása és telepítés technológiája. 1965. Különnyomat. Kandidátusi értekezés tézisei. 10 oldal. (14) - 400 Ft  

Dobos Tibor Dr.: A természet, védelme és vadászat. Kiadó: MARKET-TRADE, Sopron, 2001. Színes puha tábla, 163 oldal, 14x20 cm, új állapotú. (87)- 2500 Ft

dobost.jpgDobos Tibor Dr.: A környezetgazdálkodás az emberi lét alapja. Puha tábla, 186 oldal, 14x20 cm, új állapot. (3) - 1200 Ft 

dudas.fintha.jpg

 

 

 

 

 

 

 

Dudás Miklós - Fintha István: A ragadozó madarak oltalmáért! Kiadó: Dél-Nyírség Bihari Tájvédelmi Egesület, - Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság, Debrecen - 1997. Színes puha tábla, 22 oldal, 15x21 cm, sok színes fényképpel, új állapot. (82) - 1800 Ft 

img_20190524_0017.jpgDudits Dénes - Heszky László: Növénybiotechnológia. Kiadó: Mezőgazda sági, Bp., 1990. Puha tábla, 310 oldal, 17x23.5 cm, sok ff és színes fotó, rajz. Újszerű állapot. (24) - 2500 Ft 

img_20190524_0029.jpg

 

 

 

 

 

 

Durrell, Lee és Gerald: Durrel a Szovjetunióban. Kiadó: Gondolat, Bp., 1989. Kemény tábla, külső borítóval, 216 oldal, 20x26 cm, sok színes fotó, szinte új. (18) - 1500 Ft 

Durrell, Gerald és Lee: Az amatőr természetbúvár. (Útmutató az élő természet tanulmányozásához.) Kiadó: Gondolat, Bp, 1987. Kemény tábla színes külső borítóval, 320 oldal, 20x26 cm, színes fényképek és rajzok sokaságával, remek állapotú könyv. (87II. D384) -3000 Ft

Durrell, Lee: Durrell a javából (Lee Durrell válogatásában). Kiadó: Európa, Bp, 1998. Kemény tábla színes külső borítóval, 268+1 oldal, 15x24 cm, 10 oldal ff és 8 oldal színes fényképpel,  újszerű állapotú. (D384)- 2000 Ft

Durrell, Gerald: Madarak, vadak, rokonok. Európa, Bp., 1974. Puha tábla, 270 oldal, 12x19 cm. RÉBER LÁSZLÓ illusztrálta.

Durrell, Gerald: A halak jelleme. Kiadó: Európa, Bp., 1978. Puha tábla, 12x19 cm, 221 oldal, kiváló állapot. RÉBER LÁSZLÓ illusztrálta. (40) - 1000 Ft helyett 700 Ft

Durrell, Gerald: Istenek kertje. Kiadó: Európa, Bp., 1986. Puha tábla, 12x19 cm, 260 oldal, kiváló állapot. RÉBER LÁSZLÓ illusztrálta. (40) - 1000 Ft helyett 700 Ft

durell2.jpg

Durrell, Gerald: A hahagáj. Kiadó: Európa, Bp., 1987. Puha tábla, 12x19 cm, 256 oldal, kiváló állapot. RÉBER LÁSZLÓ illusztrálta. (40) - 1000 Ft helyett 700 Ft

Durrell, Gerald: A részeg erdő. Kiadó: Európa, Bp., 1988. Puha tábla, 12x19 cm, 234 oldal, kiváló állapot. RÉBER LÁSZLÓ illusztrálta. (40) - 1000 Ft helyett 700 Ft

durell1.jpg

durallgerard.jpgDurrell, Gerald: Állatkert a poggyászomban. Gondolat, Bp., 1985.Puha tábla, 12x21 cm, 213 oldal. Illusztrálta: Kónya Katalin.

durell4.jpg

 

 

 

 

 

 

 

Durrell, Gerald: Aranydenevérek, rózsaszín galambok. Gondolat, Bp., 1986. Puha tábla, 12x21 cm, 159 oldal, kiváló állapot. Kónya K. rajzai. (40) - 1000 Ft helyett 700 Ft

durell3.jpg

Durrell, Gerald: Vadak a vadonban. Kiadó: Mg-i, Bp., 1988. Kemény tábla, 11x18 cm, 175 oldal, kiváló állapot. Illusztrálta: Dózsa Tamás. (40) - 1300 Ft helyett 1000 Ft

durellg.legszebb.jpg

 

 

 

 

 

 

Durrell, Gerald: A legszebb kutyatörténetek G. D. válogatásában. Kiadó: Pesti Szalon, Bp, 1993. Színes puha tábla, 327+1 oldal, 13.5x20 cm, nagyon jó állapotú. (84) – 1000 Ft

durellj.jpg

Durrell, Jacquire: Állatok az ágyamban. Kiadó: Európa, Bp., 1985. Puha tábla, 243 oldal, 12x19 cm, kiváló állapot. RÉBER LÁSZLÓ illusztrálta. (40) - 1000 Ft helyett 700 Ft

Eisenreich, W. - Handel, A. - Zimmer, E.: Állat- és növényhatározó természetjáróknak. Kiadó: Magyar Könyvklub, Bp., 2002. Kemény tábla, 560 oldal, 10x20 cm, minden második oldalon remek 3-3 színes fotó, új állapot. (3) - 3800 Ft 

Elphick, Jonathan: A madárvonulás atlasza. Kiadó: Cser, Bp., 1996. Kemény tábla, 180 oldal, 23.5x29.5 cm, színes ábrák, képek, fotó sokasága. Nagyon érdekes új állapotú könyv. (5) - 3900 Ft 

Emich Gusztáv ifj.: A kis lepkegyűjtő. A lepkészet rövid kézikönyve különös tekintettel a Magyarországon s főleg Buda-Pest környékén előforduló lepkefajokra és gyűjtésökre. Szerzői Kiadás, Pest, 1868/2008. REPRINT. Kiadó: Kossuth, Bp, 2008. Színes kemény tábla, 214+2 oldal, 10X15.5 cm, 17 színezett és 2 ff kőmetszésű táblával, új állapotú. (112). 3000 Ft  

EMLÉKKÖNYV a Székely Nemzeti Múzeum 50 éves jubileumára. I-II. kötet. Kiadó: SzNM, Kolozsvár, 1929. Szerk.: Csutak Vilmos. Ebből a könyvből 300 számozott példány készült. Ez a 213. sz. példány. ENNEK REPRINT VÁLTOZATA E KIADVÁNY. Puha tábla, 350+430+4 oldal, 17x24 cm, számos ff fényképpel és rajzzal. A reprint kiadványt kiegészíti „Kisérő sorok” felirattal egy 22 oldalas öszszefoglaló és az 1929-et követő idők története. A két kötet 70 tanulmányt tartalmaz. Az I. kötetben ajándékozási bejegyzés. A II. kötetből 2 pld van )(49-1708 26. (49-171004) - 1800 Ft, 500 Ft

Entz Béla: Változó Balaton. Élet a vízben és a parton. Kiadó: NATURA, Bp., 1983. Színes kemény tábla, 165+2 oldal, 16.5x16.5 cm, Tóth Pál illusztrációival, 16 oldal ff fényképpel, újszerű állapotú. (6) - 1000 Ft   

erdelyi.sugar.jpgErdélyi - Sugár - Zsebeházy: Vulkánok tövében, vulkánok tetején. Kiadó: Móra, Bp., 1977. Egészvászon kötésű kemény tábla, 158+2 oldal, 16.5x23.5 cm, anulmányt tartalmaz a tudomány széles nagyon sok ff fotó, jó állapotú. (48-171005. 6) - 800 Ft 

ERDÉSZETI FÜZETEK (Bedő Albert Középiskola, Erdészeti Szakiskola és Kollégium, Ásotthalom kiadványai 2009-2010.) 1-9. Teljes sorozat. Csak egyben vásárolható meg! Puha tábla, 23-40 oldal, 14.5x20.5 cm, új állapotú. Címek: Alföldi erdeink lágyszárú növényei I. Az alföldi erdőkben előforduló fafajok és cserjefajok I-II. Erdeink rovarvilága. Az alföldi erdők madárvilága. Az Alföld emlősállatai I-II. Erdeink gombái. Gyógynövények. (53) - 6300 Ft 

Éghajlati és agrometeorológiai tanulmányok 3. Kiadó: Országos Meteorológiai Szolgálat, Bp., 1995. Két tanulmány: 1. Szász Gábor: Főbb termesztett növények természetes vízhasznosulása Mo-on. 2. Kozmáné - Posza - Tiringer: Szán tóföldi növényállományok vízigénye, tényleges párolgása és öntözővíz szükséglete. Puha tábla, 96 oldal, 17x23.5 cm, újszerű állapotú. (6) - 1000 Ft 

Fancsik János (Szerk.): Nógrád megye védett természeti értékei. Kiadó: Nógrád Megyei Tanács, hn, 1989. Kemény tábla, 134 oldal, 17x24 cm, 76 oldal színes melléklet a védett területekről. 

Farkas Henrik: Érdekes állatvilág. Minerva zsebkönyvek. Puha tábla, 222 oldal, 10.5x18 cm, számos ff fotó, újszerű állapot. (50) - 400 Ft 

farkashenrik.jpgFarkas Henrik: Kataklizmák és más biológiai tévelygések. Kiadó: Natura, Bp., 1984. Puha tábla, 218 oldal, 14x19.5 cm, illusztráció Balázs-Piri Balázs, új állapot. (50, 48-181005.) - 800 Ft 

img_20190524_0120-masolata.jpg

 

 

 

 

 

 

Farkas Henrik: Legendák állatvilága. Kiadó: NATURA, Bp., 1982. Egészvászon kötésű kemény tábla külső borítóval, 217+4 oldal, 17.5x19.5 cm, illusztráció: Gyulai Líviusz. Remek állapotú. (1) - 1500 Ft 

Farkas Henrik: Fantasztikus természetrajz. Kiadó: Kossuth, Bp., 1983. Kemény tábla külső borítóval, 221+3 oldal, 19x25 cm, Závodszky Ferenc illusz-trációival, remek állapotú. (6) - 1500 Ft 

fawcet.matogro.jpgFawcett, P. H.: A Mato Grosso titka. Világjárók. Gondolat, Bp., 1959. Kemény tábla, 376+3 oldal, 14x21 cm, sok ff fényképpel. Jó állapotú. (2) - 800 Ft 

fazekas.lenard.jpg

 

 

 

 

 

 

Fazekas - Lénárd - Tóth: Biológiai album a gimnáziumok II., III. és IV. osztály számára. Tankönyvkiadó, Bp., 1983. 3. kiadás. Színes puha tábla, 110 színes tábla, jó állapotú. (47-180609) - 500 Ft 

Fábián Gyula Dr.: Ökológiai rendező elvek a környezet- és természetvédelemben. Kiadó: OKTvH, Bp., 1986. (Jegyzetek a környezetvédelmi szakmérnök képzéshez) Puha tábla, 178 oldal, 17x24 cm, jó állapot. (50) - 1000 Ft 

Fábián Gyula Dr. (Szerk.): Állattan mezőgazdasági mérnökök számára. Mezőgazdasági Kiadó, Bp, 1965. Egészvászon kötésű kemény tábla gyenge állapotú külső borítóval, 551+1 oldal, 18x24 cm, a vászon kötésen penész foltok, 420 ff ábra és fénykép+20 színes tábla, jó állapotú könyv. (118)- 2800 Ft

feher.allatprepar.jpgFehér György Dr.: Állatpreparátumok készítése. Kiadó: Mezőgazdasági, Bp., 1961. Puha tábla külső borítóval, 193 oldal, 14.5x20 cm, 56 ábra, rajz, ff. fotó, jó állapotú. (5) - 1800 Ft 

Fehér György Dr.: Uaz. Harmadik kiadás. 1975. 259 oldal, 110 ábra, jó állapotú ex-könyvtári példány. (49-170826) - 1500 Ft  

Fehér Klára: Oxygénia. Sci-fi regény. Kiadó: Táncsics, Bp, 1974. Kemény tábla külső borítóval, 233+7 oldal, 12x18.5 cm, Feledy Gyula rajzaival, jó állapotú. DEDIKÁLT. (48-191028-49. láda)- 800 Ft

fekete.pepikert.jpgFekete István: Pepi-kert. A Szarvasi Arborétum története és leírása. Kiadó: F.I. Irodalmi Társaság, Ajka, 1989. Kemény tábla színes külső borítóval, 144 oldal, 19x24.5 cm, számtalan ff fényképpel, jó állapotú. (2)- 2000 Ft

Felföldy Lajos Dr: A vizek környezettana. Általános hidrobiológia. Kiadó: Mezőgazdasági, Bp, 1981. Színes, kemény tábla, 289+2 oldal, 16.5x24 cm, 67 ff ábra, 40 táblázat. Igen jó állapotú. (87- 47. láda)- 2800 Ft

Felix, Jiri: Kígyók. Kiadó: Natura (Mezőgazdasági), Bp., 1983. Színes kemény tábla, 123 oldal, 14x20.5 cm, 47 ff rajz és 32 oldalnyi színes fénykép kígyó fajokról. Közepes-jó állapotú ex-könyvtári példány. (49-170826) - 600 Ft 

fewr.vadrege.jpgFew, Roger: Vadregényes tájakon. Földünk még létező vadonjai. Kiadó: Magyar Könyvklub, Bp., 1995. Kemény tábla egészvászon kötéssel, gyönyörű külső borítóval, 239 oldal, 23x29.5 cm, pazar színes fotók sokaságával. Valamennyi földrész még érintetlen területeit mutatja be a könyv. Néhány példa: Sarki területek- Vrangel sziget, É. és Közép Amerika- a Banff és a Jasper NP, Dél-Amerika- a Manu bioszféra rezervátum, Afrika-az Okavangó deltája, Európa a Bialowiezai-erdő, Ázsia-a Királyi Chitwan NP,  Délkelet-Ázsia és Ausztrál-Ázsia-a Krakatau. Új állapot. NAGYON SZÉP AJÁNDÉK! (50, Régi könyvek-180124, 87- 52.láda) - 2800 Ft 

Fink-Henseler, Roland: Naturrezepte aus der Hausapotheke. Kiadó: Gondrom, Bindlach, 1996. Kemény tábla, 576 oldal, 13x21.5 cm, mit über 240 Illustrationen vieler bekannter und unbekannter Künstler, nagyon jó állapotú. (118)- 3000 Ft

Fintha István-Dudás Miklós: A ragadozó madarak oltalmáért! Kiadó: HNP Igazgatósága Dél-Nyírség- Bihari Tájvédelmi Egyesület, Debrecen, 1997. Színes puha tábla, 20 oldal, sok színes fényképpel. Új állapotú. (82-1, 2.-49. láda) - 400 Ft      

fleuryg.jpgFleury, Georges: Kutyatörténetek. Pesti Szalon Kiadó. Puha tábla, 296 oldal, kiváló állapot. (60) - 400 Ft 

Flos, Frantisek: Orchideavadászok. Kiadó: Szlovákiai Szépirodalmi, Bratislava, 1957. Kopott, kemény tábla, 248 oldal, 17x24.5 cm, sok ff illusztráció, közepes-jó állapot. (51-170207.) - 800 Ft 

fosseyd.gorillak.jpg

Fossey, D.: Gorillák a ködben. Park Kiadó, Bp., 1990. Puha tábla, 207 oldal, 16x23 cm, 8 oldal színes fotó. Új állapotú. (15, 16, 78) - 1800 Ft 

 

 

Fodor László Dr. (Szerkesztő): A környezeti adatokhoz való hozzáférés lehetőségei a magyar közigazgatásban című konferencia előadásai. Kiadó: Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Debrecen, 2004. Puha tábla, 183 oldal, 14x20 cm, 12 előadás szövege, új állapotú. (6) - 1500 Ft 

Folyógazdálkodási Tárcaközi Bizottság: Folyóinkkal való gazdálkodásról 2002… Színes puha tábla, 70 oldal, 18x23.5 cm, 20 színes ábra és számos színes fénykép, új állapotú. (87- 47. láda)- 1000 Ft

                                                                    -------                                                                                          Folyóiratok:

 

Fekete Gyémánt IV. évf. 4. szám.

 

Karszt és Barlang. 1990. II. Kiadja a Magyar Karszt- és Barlangkutató Társulat, Bp. 89-184 olda

                                                 -----------

Fossey, D.: Gorillák a ködben. Park Kiadó, Bp., 1990. Puha tábla, 207 oldal, 16x23 cm, 8 oldal színes fotó. Új állapotú. (15, 16, 78) - 1800 Ft 

Frenyó Vilmos: Rejtelmes-e a növényi élet? Móra Kiadó. 1970. Kemény tábla külső borítóval, 179+2 oldal, 17x23.5 cm, rengeteg ff rajz és fotó, négy színes tábla, remek állapotú. (50, 15) - 1000 Ft  

frenyov2.jpg

werner.farkasem.jpg

Freund, Werner: Farkasember. Kiadó: Hungaprint Nyomda és Kiadó, Bp., én (de 1988 után). Színes kemény tábla, 180 oldal, 16.5x23 cm, Nagyon sok ff és számos színes, helyenként lélegzetelállító fénykép. Közepes-jó állapotú ex-könyvtári példány. (49-170826) - 800 Ft 

futojozsef.jpg

 

Friedl: Kutyabetegségek. (D373)- Aj.

 

 

Futó József: Afrika. 2. kiadás. Kiadó: Gondolat, Bp., 1965. Egészvászon kötésű kemény tábla, 321+1 oldal, 16.5x24.5 cm, 64 oldal ff fotó+8 oldal színes fotó+91 ff ábra és térkép, remek állapotú. (72-171102) - 1200 Ft  

 

Fűköh Levente (Szerk.): Mátra múzeum. Kiadó: Mátra Múzeum, Gyöngyös, én. Színes puha tábla, 28 oldal, 11x22 cm, nagyon sok színes fényképpel. Új állapotú. (82- 56. láda) – 400 Ft

Fűköh Levente (Szerk.): A Bükk természeti képe. Kiadó: Heves megyei Múzeumok Igazgatósága, Eger, 1982. Puha színes tábla, 64 oldal, 16.5x19 cm, 35 oldal ff fényképpel. Újszerű állapotú. (108- 1, 2.)- 1000 Ft  

 

 

 

 

 

 
 

 


Archívum

Naptár
<< Augusztus / 2022 >>


Statisztika

Most: 1
Összes: 57722
30 nap: 704
24 óra: 71