Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


1950 után A-F

Utolsó frissítés 2020. 05. 23.

(Új beszerzések - Régebbi beszerzések - Előjegyezhetők - Akciós áruk)

 

Abafi Aigner Lajos: Magyarország lepkéi, tekintettel Európa többi országainak lepke-faunájára. A Berger-féle lepkekönyv képeivel. Kiadja a K. M. Természettudományi Társulat, Bp, 1907. REPRINT! Kiadó: Műszaki, Bp, én. Színes kemény tábla, 137+38+1+1 oldal, 20.5x29 cm, 51 táblán 935 színes és 14 szövegközti képpel, remek állapotú. (82) - 4500 Ft

andrassipeter.jpgAndrássy Péter (Szerk.): Huszonöt éves a Kitaibel verseny. Kiadó: a Kitaibel verseny Versenybizottsága, Sopron, 2000. Puha tábla, 84 oldal, 16x24 cm, jó állapotú. Fejezetcímek: Kitaibel Pál a névadó. A verseny 25 éve, Köszöntések, visszaemlékezések, Kitüntetettek, díjazottak, Tanulói kiselőadások az Élet és tudományban és a Természetbúvárban. (14) - 500 Ft 

Andrési Pál: A Homokháti kistérség fokozottan védett értékei.  „A Homokhát természeti értékei füzetek” c. sorozat. Gyönyörű színes fotók! (53-180215) - 600 Ft 

Andrési Pál: A Homokháti kistérség kétéltűi és hüllői. „A Homokhát természeti értékei füzetek” c. sorozat. Gyönyörű színes fotók! (53180215) - 600 Ft

A „Nem védett területek természeti értékeinek feltárása” című pályázat 1992. évi díjnyertes műveinek ismertetése. Kiadó: KTM Természetvédelmi Hivatal, Bp, 1993. Puha tábla, 86 oldal, 14x20 cm, új állapotú. (87-47. láda)- 800 Ft

anghics.jpgAnghi Csaba Dr.: Állatkertről állatkertre. Kiadó: Natura, Bp., 1978. Egész vászon kötésű kemény tábla, 238 oldal, 14x20 cm, 106 ff fotó, jó áll. (D307) - 1000 Ft 

ANP füzetek XI. Kutatások az ANP-ban II. 10 tanulmány. Kiadó: ANP, Jósvafő, 2014. Kemény tábla, 191 oldal, 16.5x24 cm, sok ábra, grafikon, fotó, új állapotú. (12) - 2800 Ft 

ANP füzetek XII. Farkas R. - Huber A. - Gáti E.: Fészkelő és vonuló madárfajok állományainak vizsgálata a Bódva-völgyben. Kiadó: ANP, Jósvafő, 2014. Kemény tábla, 248 oldal, 16.5x24 cm, 210 ábra+15 színes tábla. 

AQUILA a Magyar Madártani Intézet évkönyve: 1975. Szerk.: Sterbetz István. 266 oldal. 

AQUILA Évkönyv: 1979. 139 oldal. 

AQUILA Évkönyv: 2002-2003. 204 oldal, újszerű állapot. (32) - 1000 Ft 

img_20190312_0003.jpgAranyi Lászlóné: Gyógyító nemeskövek. Radiesztézia füzetek. Puha táb la, 156 oldal, 14.5x20.5 cm, új állapotú. (49-170826) - 1200 Ft 

Arszenyev, V. K.: Távol-kelet őserdeiben. 2. kiadás. Világjárók 2. kötet. Gondolat, Bp., 1960. Kemény tábla kopott sarkokkal, 570+1 oldal, 14x21 cm, ff rajzokkal,  jó állapotú. (2) - 1800 Ft Csúnya gerincű és előzéklapú, ex-könyvtári példány (2) - 500 Ft.

Asztalos Sándor: Bíró Lajos a nagy magyar utazó. Kiadó: Művelt Nép, Bp, 1953. Puha tábla, 136+3 oldal, 14x20 cm, néhány ff fényképpel és egy tér- képpel. Gyenge-közepes állapotú. (2)- 2000

A természettudományok zsebkönyve. Második, átdolgozott, bővített kiadás. Kiadó: Gondolat, Bp., 1963. Kemény tábla, 840 oldal, 13x19 cm, rengeteg táblázat, ábra, ff és színes fotó és kép, jó állapot. (51-170207) - 2800 Ft helyett 2500 Ft

Attenborough, D.: Élet a Földön. A természet története. Kiadó: Novotrade, Bp., 1989. Kemény tábla külső borítóval, 326 oldal, 17x24 cm, 116 gyönyörű, egész oldalas színes fotó, újszerű állapot. (3, 40, D307) - 1500 Ft 

Attenborough, D.: Az élő bolygó. A Föld mai arculata. Kiadó: Park, Bp., 1994. 4. kiadás. Színes kemény tábla, 323 oldal, 16.5x24 cm, 133 gyönyörű, egész oldalas színes fotó, újszerű állapotú. (D307) - 1500 Ft 

Attenborough, D.: Az élet erőpróbái. Az állatok viselkedésének természetrajza. Kiadó: Park, Bp., 1991. Színes kemény tábla, 327 oldal, 17x24.5 cm, rengeteg gyönyörű színes fotó, újszerű állapotú. (D307) - 1500 Ft 

Attenborough, D.: Utazás a múltba. Barangolások Új-Guineában, Madagaszkáron és Ausztrália északi területein. Kiadó: Holló és Tsa, Kaposvár, 1994. Színes kemény tábla, 374 oldal, 15.5x23 cm, sok gyönyörű színes fotó, újszerű állapotú. (D307) - 1500 Ft  

attenborough.1k.jpg

amtman.jpgA világ helyzete 2001. A washingtoni Worldwatch Institute jelentése a fenntartható társadalomhoz vezető folyamatról. Kiadó: Föld Napja Alapítvány, Bp, én. Puha színes tábla, 294 oldal, 16.5x24.5 cm, újszerű állapotú. (48-181214) - 1500 Ft

Az állatvilág titkai. Az egysejtűtől az emlősállatig. Kiadó: Móra, Bp., 1982. Kemény tábla, 285 oldal, 12x18.5 cm, rengeteg színes és ff képpel-fotóval, közepes-jó állapot. (50) - 1000 Ft 

Ákos Károly (Szerk.). Kislexikon. Kiadó: Akadémiai, Bp., én (1968). Kemény tábla külső borítóval, 941+2 oldal, 17.5x24.5 cm, több száz ff fénykép és ábra, számos színes térkép és egész oldalas növény, állat, stb képek, az első belső előzék lap hiányzik, egyébként jó állapotú. (6) - 2900 Ft helyett 2400 Ft  

Bakonyi Gábor Dr. - Kiss István Dr. - Veres László: A talaj élővilága. Kiadó: Officina Nova, Bp., 1991. Gyerekeknek szóló ismeretterjesztő képeskönyv. A fajok bemutatása képen és szövegben, majd az élőhely bemutatása kihajtható leporellókon. Jó állapotú ex-könyvtári könyv. (49-170826) - 500 Ft 

img_20190524_0018.jpgBalázs Dénes: A sivatagok világa. Kiadó: Móra, Bp., 1982. Kemény tábla, külső borítóval, 255 oldal, 17x24 cm, rengeteg ff. és 8 oldal színes fotó, sok ábra, térkép. Kiváló állapot. (7) - 1200 Ft 

balazsd.oserok.jpg

 

 

 

 

 

Balázs Dénes: Az őserdők világa. Kiadó: Móra, Bp, 1990. Színes kemény tábla, 180+3 oldal, 16.5x23.5 cm, számtalan ff és 32 oldalnyi színesfénykép. Tulajdonosi aláírás, nagyon jó állapotú. (11, 2) - 1500 Ft 

balazsdenes.jpgBalázs Dénes: Pápua Új-Guinea. Gondolat, Bp., 1976. Kissé javított gerinc, kemény tábla, 303 oldal, 20x25 cm, nagyon sok ff és színes fotó, közepes-jó állapotú. (60) - 1000 Ft 

 

Balázs Dénes: A kenyérfák árnyékában. Kiadó: Kossuth, Bp, 1987. Színes puha tábla, 237+3 oldal, 12.5x21 cm, sok színes és ff fényképpel, jó állapotú. (48-190602)- 600 Ft 

 

 

baloghj.haldoklo.jpgBalogh János: Haldokló őserdők nyomában. RTV-Minerva, Bp., 1984. Színes kemény tábla, 161+2 oldal, 16.5x24.5 cm, számos színes fényképpel és ff térképpel. Remek állapotú. (2) - 1500 Ft 

Balogh László (Összeállította): Természetföldrajzi fogalmak. Kiadó, kiadás helye, kiadás ideje nincs feltüntetve. Puha tábla, 97 oldal, 14x20 cm, újszerű állapotú. (27) - 500 Ft 

Balogh Márton Dr.: Életföldrajzi album. Kiadó: OPI és OKTH, Bp., 1988. Puha tábla, 59 oldal, 29x20 cm, 15 táblán mutatja be a nagy vegetációzónák (éghajlati övek), ill. a fontosabb hazai élőhelyek növény- és állatvilágát és a többi földrésztől elkülönülten fejlődő Ausztrália ősi élővilágát. Jó állapotú. (47-161030) - 800 Ft 

Baráz Csaba (Szerk.): A Bükki Nemzeti Park. Hegyek, erdők, emberek. Kiadó: BNP Igazgatóság, Eger, 2002. Színes kemény tábla, 627 oldal, 16.5x24 cm, 36 oldalnyi színes és nagyon sok ff fénykép, rajz + a BNP áttekintő térképe és a Bükk hegység földtani térképe.  Új állapotú. (49-170826, 82-53. láda) - 4900 Ft  

Baráz Csaba-Kiss Gábor (Szerk.): A Zempléni Tájvédelmi Körzet Abaúj és Zemplén határán. Kiadó: Bükki Nemzeti Park Igazgatóság, Eger, 2007. Színes kemény tábla, 399+1 oldal, 17x24 cm, 32 oldalnyi színes és nagyon sok ff fénykép, ábra, rajz, térkép+Zempléni és Tokaj-Bodrogzug TK  átnézeti térképe+ Tokaj-hegység földtani térképe. Új állapotú. (82-53. láda) – 3900 Ft

Baráz-Kiss-Gaálova-Judik (Szerk.): A Karancs-Medves és a Cseres-hegység Tájvédelmi Körzet Nógrád és Gömör határán. Kiadó: Bükki Nemzeti Park Igazgatóság, Eger, 2007. Színes kemény tábla, 382+1 oldal, 17x24 cm, 32 oldalnyi színes és  nagyon sok ff fénykép, ábra, rajz, térkép + Karancs-Medves TK és a Choko Cerová vrchovina áttekintő, földtani és vegetáció térképe. Új állapotú. (82-53. láda)3900 Ft

Barcsay László, Dr. - Vitéz András, Dr.: Természetvédelmi útikalauz. Bemutatóhelyek és túraútvonalak Magyarországon. Bp., 1988. Puha tábla, 64 oldal, 14x20 cm, remek állapot. (50) - 400 Ft 

barotiszabolcs.jpgBaróti Szabolcs: Zöld rapszódia. Gondolatok „zöld” témákban. Kiadó: Aqua, hn, én. Puha tábla, 224 oldal, 14x22 cm, sok ff képpel, újszerű állapot. (15) - 500 Ft 

img_20190524_0023.jpg

 

 

 

 

 

 

Bartha Dénes: VÖRÖS LISTA: Mo. veszélyeztetett fa- és cserje fajai. KÉK LISTA: Mo-on aktív védelemben részesülő fa- és cserjefajai. FEKETE LISTA: Mo. adventív fa- és cserjefajai. Sopron, 2000. Puha tábla, 31 oldal, 17x24 cm, jó állapot. (24 ) - 800 Ft 

Bartha Dr. - Csapody Dr.: Útmutató védett növényeink ismeretéhez és gyakorlati védelméhez. Oktatási segédlet. Sopron, 1992. EFE. Erdőmérnöki Kar jegyzete. Puha tábla, 70 oldal, 20x29 cm, kitűnő állapot. Ex-könyvtári példány. (67) - 1000 Ft 

Bartha Dénes Dr.: Csapody István (1930-2002) élete és munkássága. Kiadó: NyME Erdőmérnöki Kar, 2002, Sopron. Puha tábla, 34 oldal. („Erdésznagyjaink arcképcsarnoka” sorozat 17. füzete.) 

Bartha Dénes - Mátyás Csaba: Erdei fa- és cserjefajok előfordulása Magyarországon. Kiadó: EFE, Sopron, 1995. Minden faj elterjedése ponttérképes ábrázolásban. Puha tábla, 223 oldal, 16.5x23 cm, újszerű állapot. (24) - 2000 Ft 

Bartha Dénes Dr. - Oroszi Sándor Dr.: Őserdők a Kárpát-medencében. Ekvilibrium, Budakeszi, 2004. Kemény tábla külső borítóval, 204 oldal, 20x29 cm, sok archív ff fotóval, új állapot. (32, 87- 49. káda ) -4000 Ft

Bartucz Ferenc Dr.: Mesél a Szalajkapatak. Kiadó: Bartucz Ferenc Dr., sátoraljaújhely, 2002. Színes puha tábla, 286 oldal, 14.5x21 cm, sok ff és számos színes fényképpel, a Szerző ajándékozási bejegyzésével, aláírásával. Jó állapotú. (87II.-1, 2.) -3800 Ft

bauerj.jpgBauer - Bouska - Tvrz: Drágakőkalauz. Kiadó: Natura (Mg-i), Bp., 1989. Egészvászon kötésű kemény tábla szép külső borítóval, 225 oldal, 14x20 cm, 79 rajz, 3 ff. és 291 színes fotóval, újszerű állapotú. (D301) - 2800 Ft 

Bauer Norbert - Bajzáth Judit: „Igéző virágok szemlélésében” - Haynald Lajos természetrajzi hagyatéka. (200 éve született Haynald Lajos bíboros, kalocsai érsek.) Kiadó: Magyar Természettudományi Múzeum, Bp, 2016. Kemény tábla színes külső borítóval, 108 oldal, 23x23 cm, nagyon sok színes fényképpel. Igen szép kiadvány, új állapotú. REMEK AJÁNDÉK! (50) - 3900 Ft 

bauerl.jpgBauer - Weinitschke: Tájrendezés. Mezőgazdasági Kiadó, Bp., 1976. Kemény tábla külső borítóval, 254oldal, 18x25 cm, 128 rajzos ábra, 46 táblázat, kitűnő állapot. (29) - 2000 Ft 

Bánhegyi - Bohus - Kalmár - Ubrizsi: Magyarország nagygombái (a kalaposgombák kivételével). Akadémiai Kiadó, Bp, 1953. Kemény tábla, 368 oldal+69 tábla gomba rajz, 14.5x20 cm. 

Benke István: Telkibánya bányászatának története. 1988. Kiskiadvány. (56) - 600 Ft 

besenyei.jovokut.jpgBesenyei Lajos - Gidai Erzsébet - Nováky Erzsébet: Jövőkutatás, előrejelzés a gyakorlatban. Módszertani kézikönyv. Kiadó: Közgazdasági és Jogi, Bp., 1977. Egészvászon kötésű kemény tábla külső borítóval, 290 oldal, 17x24 cm, igen jó állapotú. (5) - 1800 Ft 

becsyl.vertelen.jpg

 

 

 

 

 

Bécsy László: Vértelen vadászat. Kiadó: Mezőgazdasági (Natura), Bp., 1985.  Kemény tábla, 159 oldal, 14x20 cm, 65 ff. fotó. Kiváló állapot. A Szerző az egyik legismertebb természetfotós hazánkban. (11, 15, 17) - 1200 Ft 

img_20190524_0020.jpg

Béldi Miklós: Madarász szemmel a Kárpátokban. Kiadó: Dácia, Kolozsvár, 1970. Kemény tábla, 263+2 oldal, 12x17 cm, a Szerző 84 ff állatrajzával, igen jó állapotú. (15) - 1500 Ft 

Béni Kornél – Viszló Levente (Szerk.): Egy cseppnyi Magyarország. A Vértes hegység és környéke. Kiadó: Pro Vértes Természetvédelmi Közalapítvány, Csákvár, 1996. Színes kemény tábla, 409+1 oldal, 17x24 cm, 121 színes és 249 ff fényképpel-ábrával-térképpel, új állapotú. (82) - 3900 Ft

Biológia I-IV. Kiadó: Akadémiai, Bp., 1994. (I-II.), 1995. (III.), 1996. (IV.). Puha tábla, változó oldalszám, 20x28.5 cm, ex-könyvtári példányok. Középiskolai tankönyvvé nyilvánítva. Új állapot. (13) - 4800 Ft 

I. kötet: Berend Mihály Dr. - Szerényi Gábor Dr.: Növénytan (150 old.).

II. kötet: Berend Mihály Dr. - Szerényi Gábor Dr.: Állattan. Ökológia. (155- 362 old).    

III. kötet: Berend Mihály Dr. - Gömöry András - Kiss János Dr. - Müllner Erzsébet Dr. - Tóth Géza Dr.: A sejtbiológia. Az állati és emberi szövetek. Szaporodás és egyedfejlődés. Öröklődés és változékonyság. (365-613 oldal).

IV. kötet: Berend Mihály Dr. - Gömöry András - Szerényi Gábor Dr.: Az emberi szervezet létfenntartó szervrendszerei és folyamatai. Önszabályozás. Az állatok viselkedése. Populációgenetika és evolúció. Biotechnológia. (617-860. old.).

img_20190904_0055.jpgBiológiai korrepetitor (egyetemi felvételi vizsgákra készülőknek). Tankönyvkiadó, Bp., 1978. IV. kiadás. Puha tábla, 312 oldal, 20x29 cm, jó állapot. (9) - 500 Ft 

 

Baráz Csaba (Szerk.): A Bükki Nemzeti Park. Hegyek, erdők, emberek. Kiadó: BNP Igazgatóság, Eger, 2002. Színes kemény tábla, 627 oldal, 16.5x24 cm, számos ff fénykép, rajz + a BNP áttekintő térképe és a Bükk hegység földtani térképe.  Új állapotú. (49-170826) - 3900 Ft 

bodomihaly.jpgBodó Mihály (Szerk.): Heves megye védett természetiértékei. Tájékoztató iskolai és idegenforgalmi kirándulások tervezéséhez. Kiadó: Heves megyei Idegenforgalmi Hivatal, Eger,1988. Színes puha tábla, 70 oldal, 17x24 cm, 28 színes fényképpel és néhány ff rajzal.  Jó állapotú. (82) - 500 Ft 

 

Bohus – Kalmár: Erdő-mező gombái. 2. kiadás. Kiadó: Mezőgazdasági, Bp, 1961. Egészvászon kötésű kemény tábla, a külső borító a kemény táblára van ragasztva, 223+1 oldal, 14x20 cm, az illusztrációkat és a 48 színes táblát Lakatos Mária és Takács Edit készítette. Újszerű állapotú. (87- 50. láda)- 3000 Ft 

bohus.kalapos.jpgBohus-Kalmár-Ubrizsy: Magyarország kalaposgombái. Kiadó: Akadémiai, Bp, 1951. A rajzokat Lakatos Mária készítette. Kissé kopott kemény tábla, 512 oldal, 15x20.5 cm, jó állapotú. (D340) - 7900 Ft 

borhidi.kubaban.jpg

 

 

 

 

 

Borhidi Attila Dr.: Kubában térképeztünk. Gondolat, Bp., 1974. Színes kemény tábla, 244+1 oldal, 19x25 cm, 88 oldal ff és 28 oldal színes fényképpel, jó állapotú. (2) - 2200 Ft 

Borhidi Attila Dr. - Horváth Ferenc: A hazai erdőrezervátum-kutatás célja, strtégiája és módszerei. TermészetBÚVÁR Kiadó, 2002.  A KvVM Természetvédelmi Hivatalának tanulmánykötetei 8. Puha tábla, 289 oldal, 14x19.5 cm. 

Borhidi Attila Dr. – Horváth Ferenc: Az erdőrezervátumkutatás eredményei. Kiadó: MTA-ÖBKI, Vácrátót, 2001. (1. évf. 1. szám.). Öt tanulmány. Zöld puha tábla,  52 oldal, 15x23 cm. Újszerű állapotú. (82-49. láda)500 Ft

img_20190524_0019.jpgBorhidi Attila: Gaia zöld ruhája. Magyarország az ezredfordulón. Stratégiai kutatások a MTA-án. Kiadó: MTA, Bp., 2002. Színes puha tábla, 331 oldal, 16.5x23.5 cm, 46 ábra, 55 ff fotó, 32 színes tábla, újszerű állapotú. (15) - 2000 Ft 

Botta - Jándy - Mesterházi - Selmeczy: A mezőgazdasági települések rendezése, vízgazdálkodása, zöldfelületeinek kialakítása. Mezőgazdasági Kiadó, Bp., 1979. Puha tábla, 212 oldal, 17x23 cm, 80 ábra, jó állapot. (8) - 900 Ft 

Bökönyi Sándor: A Przewalski-ló. Kiadó: Archaeolingua, Bp., 2006. Színes képpel borított kemény tábla, 146 oldal, 16.5x23.5 cm,  sok fotóval, új állapotú. (D291) - 3500 Ft 

Brehm, A. E.: Az Északi Sarktól az Egyenlítőig. Válogatta, bevezetővel és jegyzetekkel ellátta Patkó Ferenc. Kriterion Könyvkiadó, Bukarest, 1988. TÉKA sorozat. Kemény tábla, 324 oldal, 10x17 cm, nagyon jó állapot. (51) - 800 Ft 

Brehm, A. E.: Az állatok világa I-IV. (I. Gerinctelenek. II. Halak, kétéltűek hüllők. III. Madarak. IV. Emlősök.). Kemény tábla külső borító nélkül, 456+360+ 495+431 oldal, 18x26 cm, rengeteg ff és színes képpel, ajándékozási bejegyzésekkel, 2 kötet kifakult, jó állapotú. (51-170207) - 8000 Ft helyett 6900 Ft 

brehm.jpg

Brehm, A. E.: Az állatok világa egy kötetben. (Átdolgozta: Rapaics Raymund.) Kiadó: ÁKV-Maecenas , Bp, 1989. Kemény tábla színes külső borítóval, 949+2 oldal, 17x24.5 cm, a Szerző arcképével, 10 színes műmelléklettel, 44 egészoldalas és 268 szövegközti képpel, újszerű állapotú.  (6) – 2500 Ft   

Bright, M.: Esőerdők. Kiadó: Reader’s Digest Kft, Bp., 2011. Kemény tábla, 160 oldal, 23x28.5 cm, gyönyörű színes fotók sokasága, új. NAGYON SZÉP AJÁNDÉK ALBUM! (50) - 3800 Ft 

Budai-hegység füzetek. Kiadó: Duna-Ipoly NP Igazgatóság és a WWF. Puha tábla, 60 oldal, 21x21 cm, sok fotóval, új állapot.

1.  füzet: Bartha D. - Gadó Gy. P. - Szabó G. - Tímár G.: Így is lehet fát vágni! Az erdőgazdálkodás jövője a budai erdőkben. Sok színes fotóval-rajzzal. Bp, 2004. (24) - 1000 Ft/füzet 

Budapest helyi jelentőségű természetvédelmi területei TÉRKÉPEN (97x67 cm) és a hátoldalon mind a 27 objektumról szöveges leírás, sok színes fotóval. Kiadó: Pro Vértes Természetvédelmi Közalapítvány, Vidékfejlesztési Minisztérium, 2013. (77 ) - 1500 Ft 

Bulla Miklós - Kerekes Sándor: Környezetügy 2004. Tanulmányok Láng István tiszteletére. 23 tanulmány. Országos Környezetvédelmi Tanács, 2004. Kemény tábla, 326 oldal, 17x24 cm, új állapot. 300 példány!!! (32) - 1800 Ft 

Bustarret, Nicole – Appelé-Mertiny, Héléne (rajz): Erdők, mezők gombái. Kis  temészetbúvár sorozat. Kiadó: Passage, hn, 1996. Puha tábla, 39+1 oldal, 12x19 cm, minden fajról színes rajzok. Újszerű. (D340) – 1500 Ft     

butterfield.jpgButterfield, B. G. - Meylan, B. A. - Peszlen Ilona M.: A fatest háromdimenziós szerkezete. Kiadó: Faipari Tudományos Alapítvány, Bp., 1997. Puha tábla, 148 oldal, 21x29.5 cm, 226 fantasztikus mikrofelvétel és magyarázó szöveg a fatest szerkezetéről. Újszerű állapotú. SZÉP AJÁNDÉK! (47-180609, 47-180420) - 4100 Ft 

img_20190524_0016.jpg

 

 

 

 

Buzás Kálmán: Víz a városban: alkalmazkodás a klímaváltozáshoz. Kiadó: Bp-i Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Vízi Közmű és Környezetmérnöki Tanszék, Bp., 2015. Puha tábla, 152 oldal, 15x21 cm, új állapotú. (48180109) - 1000 Ft 

 

Búvár Zsebkönyvek, Móra Kiadó, Bp.: 

Debreczy Zsolt - Bíró Krisztina: Fák, bokrok. Kiváló állapot. 107 faj leírása és képi ábrázolása. (60) - 500 Ft 

Emberek (60) - 400 Ft  

buvar.fakbokrok.jpg

Hably Lilla Dr. - Bíró Krisztina: Ősnövények. (1983). Kiváló állapotú. A különböző földtörténeti korok tájképei, jellegzetes növényekkel (15 db), cca. 50 növényfaj részletes leírása és képi ábrázolása, sok helyütt a kövületek képével. (58-170817) - 500 Ft  

Horánszky-Csapody: Vadvirágok. 1972. Jó állapotú. (M-200103.- 49. láda)- 500 Ft

buvarzsebk.jpgPatay László - Balogh Péter: Vadak. (1978, második kiadás). Jó állapotú. (2)- 500 Ft 

buvarszebko.jpg

 

Podani János - Lexa Klára (rajz): Tengeri állatok 1. Második kiadás. Móra, Bp, 1986. XXIX színes tábla, jó állapotú. (48-190215)- 500 Ft

- - - - - - - - - - -

img_20190524_0008.jpgBüchner, Gisela és Erik: A csau-csau. Minden tudnivaló a csau-csau származásáról, vásárlásáról, tenyésztéséről, táplálásáról, tartásáról, ápolásáról, kiállításáról és neveléséről. Kiadó: Elektra Kiadóház, 1999. Puha tábla, 68 oldal, 16x21 cm, sok ff és színes fotóval. Új állapotú. (48-150811) - 400 Ft 

A Bükki Nemzeti Park. Nationalpark im Bükk-Gebirge. Prospektus. Kiadó: BNP Igazgatóság, Eger, én. Színes puha tábla, 12 oldal, 14.5x19.5 cm, sok színes fényképpel, jó állapotú. (82) – 200 Ft

Cristescu Lucian: Kezdj el ÉLNI! Túlélési kalauz a 21. századra. Kiadó: Viata Sanatate, Bukarest, 2016. Puha tábla, 221 oldal. A Szerző tanár és lelkész. Néhány fejezet címe: S.O.S. Eltűnünk a semmiben. „Isten létezel?” „Állj fel, szabad vagy!” Boldogságra ítélve? A „százévesek” földjén. Kézen fog a Mester. Fényes apokalipszis. Jó állapotú. (4) - 800 Ft 

czeizele.2.jpgCzeizel Endre Dr.: Az orvos-genetikus szemével. Kiadó: Minerva, Bp., 1980. Kemény tábla, 352 oldal, 14x20 cm, 92 ff fotó és rajz, jó állapot. (48-170521) - 1000 Ft 

czeizele.jpg

 

 

 

 

 

 

 

Czeizel Endre Dr.: Jövőnk titkai. Kiadó: RTV-Minerva, Bp., 1984. Puha tábla, 189 oldal, 14x20 cm, sok ff fotó, rajz, ábra, jó állapot. (48-170521) - 500 Ft 

Czeizel Endre Dr.: Az öröklődés titkai. Kiadó: RTV-Minerva, Bp.,1976. Puha borító, 215 oldal, 14x19.5 cm, 103 ábra, fotó, új állapotú. (12) - 800 Ft 

Csanády R. András - Kovács Eszter Dr. (Szerk.): A biológiai sokféleség ösztönzése és közgazdasági értékelése. Útmutató döntéshozók számára. (Szemelvények az OECD környezetpolitikájából). Kiadó: Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium, Bp., 2003. Puha tábla, 196 oldal, 16x23 cm, új állapotú. (52) - 1000 Ft 

csaplinav.jpgCsaplina, V.: Négylábú barátaim. Kiadó: Ifjúsági, hn, én (az 1950-es évek). Kemény tábla, 184 oldal, 17x23 cm, Nikolszka sok-sok szép rajzával, nagyon jó állapot. (51) - 1500 Ft helyett 1200 Ft

Csaplina, V.: Négylábú barataim. Móra, Bp., 1975. Kemény tábla külső borítóval, 220 oldal, 17x24 cm, Szecskó Péter illusztrációival, kissé megviselt külső borító, egyébként jó állapotú. (48-170721) - 1400 Ft helyett 1000 Ft

Csapody István: Új növény-előfordulások Sopron környékén és Baranyában. 1952.  Különnyomat. 5 oldal. Dedikált! (14) - 500 Ft 

Csapody I. - Csapody V. - Jávorka S.: Erdő-mező növényei. 2. kiadás. Kiadó: Mezőgazda, Bp., 1993. Színes kemény tábla, 201 oldal+120 színes tábla növény rajzokkal, 14x20 cm, újszerű állapotú. (50) - 2800 Ft 

Csapody István - Csapody Vera - Rott Ferenc: Erdei fák és cserjék. Kiadó: OEF, Bp, 1966. Kemény tábla, 327+1 oldal, 14.5x20.5 cm, 113 színes tábla a fajok csíranövényeivel, rügy-hajtásaival, leveleivel, virágaival, tobozaival-terméseivel és magvaival, kiváló állapotú. (19) - 6000 Ft

Csapody Vera Dr. - Priszter Szaniszló Dr.: Magyar növénynevek szótára. Kiadó: Mg-i, Bp., 1966. Kemény tábla, 301+3 oldal, 12x17 cm. 

Csapóné Felleg Ágota: Önkormányzati környezetvédelmi kézikönyv. Kiadó: Magyarországi Zöld Kereszt, Bp, 2001. Színes puha tábla, 62 oldal, 14.5x21 cm, új állapotú. (87-47. láda)-1500 Ft

Csányi Vilmos: Az állatok tanulása a természetben. Kiadó: Natura, Bp., 1987. Puha tábla, 185 oldal 78 ábrával, 14x20 cm, remek állapot. (50) - 800 Ft 

csehova.gyereke.jpgCsehov, Anton: Gyerekek, kutyák, farkasok. Kiadó: Móra - Kárpáti, Bp. - Uzsgorod, 1984. Színes kemény tábla, 96+3 oldal, Hegyi Márta rajzaival, 14.5x20 cm, jó állapot. (48) - 800 Ft 

 

 

Csép Lajos: A selyemtermelés újrahonosítása Mo-on. Szerzői kiadás, Bp., 2015. Puha tábla, spirál kötés, 79 oldal, 15x21 cm, számozott ábrák száma: 9. Képek száma: 20. Új állapotú. (D317) - 2200 Ft  

Csiszár Ágnes-Korda Márton (Szerk.): Özönnövények visszaszorításának gyakorlati tapasztalatai. Második, bővített kiadás. Rozália kézikönyvek 3. Kiadó: Duna-Ipoly NP Igazgatóság, Bp, 2017. Színes puha tábla, 247 oldal, 20x29.5 cm, nagyon sok színes fényképpel, gyakorlatias, jól használható szakkönyv. Új állapotú.  (4-190926-54. láda)- 3000 Ft

Csizmadia László – Rácz József: Gomba és bor. (D363)- 2240 Ft

csontosp.magb.jpgCsontos Péter: A természetes magbank kutatásának módszerei. Kiadó: Scientia, Bp., 2001. Puha tábla, 155 oldal, 16x22.5 cm, új állapotú. (15) - 1000 Ft 

Csűrös István: A Nyugati-Szigethegység élővilágáról. Kiadó: Tudományos és Enciklopédiai, Bukarest, 1981. Kemény tábla külső borítóval, 304 oldal 3 táblázattal, 38 ábrával, XV táblával + 12 oldal 20 ff fotóval, jó állapot. (13) - 1500 Ft 

dasmann.ovjuk.jpg

 

 

Dasmann, R. F.: Óvjuk meg bolygónkat! Gondolat, Bp., 1975. Puha tábla, 149 oldal, 12.5x18.5 cm, újszerű állapotú. (5l) - 500 Ft 

 

Debreczy Zsolt - Rácz István: Fenyők a Föld körül. Kiadó: Dendrológiai Alapítvány, Bp., 2000. Kemény tábla, 552 oldal, 16.5x23.5 cm, minden fajról remek színes fotók (habitus, termés). Új állapotú. (6- 1, 2) - 9900 Ft 

 

demeter.horvath.kovacs.termved.jpgDemeter Iván - Horváth Márton - Kovács András (Összeállították): PARLAGISAS-védelem a Kárpát-medencében 2002-2005. A LIFE02Nat/H/8627 projekt összefoglaló jelentése. Kiadó: MME, Bp., én. Puha tábla, 14 oldal, 21x29 cm, sok színes fényképpel, nagyon jó állapotú. (61) - 1800 Ft 

demetera.jpg

 

 

 

 

Demeter András: Natura 2000 - Európai hálózat a természati értékek megőrzősőre. Kiadó: ÖKO Rt., Bp., 2002. Színes puha tábla, 159 oldal, 16.5x23.5 cm, 16 oldalnyi színes fényképpel + 18 színes térkép, ábra, új állapotú. (82) - 2500 Ft 

Dékány András: Afrikából jöttek. Kiadó: Móra, Bp., 1958. Kermény tábla, 233+3 oldal, 14.5 x20.5 cm, Reich Károly rajzaival, Közepes - jó állapotú. (48) - 800 Ft 

dekanya.afrikab.jpg

dobiildiko.jpgDobi Ildikó: Magyarországi szél- és napenergia kutatás eredményei. Kiadó: Országos Meteorológiai Szolgálat, Bp., 2006. Színes puha tábla, 148 oldal, 16 x 22.5 cm, 107 színes ábra, új állapotú. (48) - 2000 Ft 

 

 

Dobos Tibor: Az erdei fenyő csemete vízgazdálkodása és telepítés technológiája. 1965. Különnyomat. Kandidátusi értekezés tézisei. 10 oldal. (14) - 400 Ft  

Dobos Tibor Dr.: A természet, védelme és vadászat. Kiadó: MARKET-TRADE, Sopron, 2001. Színes puha tábla, 163 oldal, 14x20 cm, új állapotú. (87)- 2500 Ft

dobost.jpgDobos Tibor Dr.: A környezetgazdálkodás az emberi lét alapja. Puha tábla, 186 oldal, 14x20 cm, új állapot. (3) - 1200 Ft 

dudas.fintha.jpg

 

 

 

 

 

 

 

Dudás Miklós - Fintha István: A ragadozó madarak oltalmáért! Kiadó: Dél-Nyírség Bihari Tájvédelmi Egesület, - Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság, Debrecen - 1997. Színes puha tábla, 22 oldal, 15x21 cm, sok színes fényképpel, új állapot. (82) - 1800 Ft 

img_20190524_0017.jpgDudits Dénes - Heszky László: Növénybiotechnológia. Kiadó: Mezőgazda sági, Bp., 1990. Puha tábla, 310 oldal, 17x23.5 cm, sok ff és színes fotó, rajz. Újszerű állapot. (24) - 2500 Ft 

img_20190524_0029.jpg

 

 

 

 

 

 

Durrell, Lee és Gerald: Durrel a Szovjetunióban. Kiadó: Gondolat, Bp., 1989. Kemény tábla, külső borítóval, 216 oldal, 20x26 cm, sok színes fotó, szinte új. (18) - 1500 Ft 

Durrell, Gerald: Madarak, vadak, rokonok. Európa, Bp., 1974. Puha tábla, 270 oldal, 12x19 cm. RÉBER LÁSZLÓ illusztrálta.

Durrell, Gerald: A halak jelleme. Kiadó: Európa, Bp., 1978. Puha tábla, 12x19 cm, 221 oldal, kiváló állapot. RÉBER LÁSZLÓ illusztrálta. (40) - 1000 Ft helyett 700 Ft

Durrell, Gerald: Istenek kertje. Kiadó: Európa, Bp., 1986. Puha tábla, 12x19 cm, 260 oldal, kiváló állapot. RÉBER LÁSZLÓ illusztrálta. (40) - 1000 Ft helyett 700 Ft

durell2.jpg

Durrell, Gerald: A hahagáj. Kiadó: Európa, Bp., 1987. Puha tábla, 12x19 cm, 256 oldal, kiváló állapot. RÉBER LÁSZLÓ illusztrálta. (40) - 1000 Ft helyett 700 Ft

Durrell, Gerald: A részeg erdő. Kiadó: Európa, Bp., 1988. Puha tábla, 12x19 cm, 234 oldal, kiváló állapot. RÉBER LÁSZLÓ illusztrálta. (40) - 1000 Ft helyett 700 Ft

durell1.jpg

durallgerard.jpgDurrell, Gerald: Állatkert a poggyászomban. Gondolat, Bp., 1985.Puha tábla, 12x21 cm, 213 oldal. Illusztrálta: Kónya Katalin.

durell4.jpg

 

 

 

 

 

 

 

Durrell, Gerald: Aranydenevérek, rózsaszín galambok. Gondolat, Bp., 1986. Puha tábla, 12x21 cm, 159 oldal, kiváló állapot. Kónya K. rajzai. (40) - 1000 Ft helyett 700 Ft

durell3.jpg

Durrell, Gerald: Vadak a vadonban. Kiadó: Mg-i, Bp., 1988. Kemény tábla, 11x18 cm, 175 oldal, kiváló állapot. Illusztrálta: Dózsa Tamás. (40) - 1300 Ft helyett 1000 Ft

durellg.legszebb.jpg

 

 

 

 

 

 

Durrell, Gerald: A legszebb kutyatörténetek G. D. válogatásában. Kiadó: Pesti Szalon, Bp, 1993. Színes puha tábla, 327+1 oldal, 13.5x20 cm, nagyon jó állapotú. (84) – 1000 Ft

durellj.jpg

Durrell, Jacquire: Állatok az ágyamban. Kiadó: Európa, Bp., 1985. Puha tábla, 243 oldal, 12x19 cm, kiváló állapot. RÉBER LÁSZLÓ illusztrálta. (40) - 1000 Ft helyett 700 Ft

Eisenreich, W. - Handel, A. - Zimmer, E.: Állat- és növényhatározó természetjáróknak. Kiadó: Magyar Könyvklub, Bp., 2002. Kemény tábla, 560 oldal, 10x20 cm, minden második oldalon remek 3-3 színes fotó, új állapot. (3) - 3800 Ft 

Elphick, Jonathan: A madárvonulás atlasza. Kiadó: Cser, Bp., 1996. Kemény tábla, 180 oldal, 23.5x29.5 cm, színes ábrák, képek, fotó sokasága. Nagyon érdekes új állapotú könyv. (5) - 3900 Ft 

EMLÉKKÖNYV a Székely Nemzeti Múzeum 50 éves jubileumára. I-II. kötet. Kiadó: SzNM, Kolozsvár, 1929. Szerk.: Csutak Vilmos. Ebből a könyvből 300 számozott példány készült. Ez a 213. sz. példány. ENNEK REPRINT VÁLTOZATA E KIADVÁNY. Puha tábla, 350+430+4 oldal, 17x24 cm, számos ff fényképpel és rajzzal. A reprint kiadványt kiegészíti „Kisérő sorok” felirattal egy 22 oldalas öszszefoglaló és az 1929-et követő idők története. A két kötet 70 tanulmányt tartalmaz. Az I. kötetben ajándékozási bejegyzés. A II. kötetből 2 pld van )(49-1708 26. (49-171004) - 1800 Ft, 500 Ft

Entz Béla: Változó Balaton. Élet a vízben és a parton. Kiadó: NATURA, Bp., 1983. Színes kemény tábla, 165+2 oldal, 16.5x16.5 cm, Tóth Pál illusztrációival, 16 oldal ff fényképpel, újszerű állapotú. (6) - 1000 Ft   

erdelyi.sugar.jpgErdélyi - Sugár - Zsebeházy: Vulkánok tövében, vulkánok tetején. Kiadó: Móra, Bp., 1977. Egészvászon kötésű kemény tábla, 158+2 oldal, 16.5x23.5 cm, anulmányt tartalmaz a tudomány széles nagyon sok ff fotó, jó állapotú. (48-171005. 6) - 800 Ft 

ERDÉSZETI FÜZETEK (Bedő Albert Középiskola, Erdészeti Szakiskola és Kollégium, Ásotthalom kiadványai 2009-2010.) 1-9. Teljes sorozat. Csak egyben vásárolható meg! Puha tábla, 23-40 oldal, 14.5x20.5 cm, új állapotú. Címek: Alföldi erdeink lágyszárú növényei I. Az alföldi erdőkben előforduló fafajok és cserjefajok I-II. Erdeink rovarvilága. Az alföldi erdők madárvilága. Az Alföld emlősállatai I-II. Erdeink gombái. Gyógynövények. (53) - 6300 Ft 

Éghajlati és agrometeorológiai tanulmányok 3. Kiadó: Országos Meteorológiai Szolgálat, Bp., 1995. Két tanulmány: 1. Szász Gábor: Főbb termesztett növények természetes vízhasznosulása Mo-on. 2. Kozmáné - Posza - Tiringer: Szán tóföldi növényállományok vízigénye, tényleges párolgása és öntözővíz szükséglete. Puha tábla, 96 oldal, 17x23.5 cm, újszerű állapotú. (6) - 1000 Ft 

Fancsik János (Szerk.): Nógrád megye védett természeti értékei. Kiadó: Nógrád Megyei Tanács, hn, 1989. Kemény tábla, 134 oldal, 17x24 cm, 76 oldal színes melléklet a védett területekről. 

Farkas Henrik: Érdekes állatvilág. Minerva zsebkönyvek. Puha tábla, 222 oldal, 10.5x18 cm, számos ff fotó, újszerű állapot. (50) - 400 Ft 

farkashenrik.jpgFarkas Henrik: Kataklizmák és más biológiai tévelygések. Kiadó: Natura, Bp., 1984. Puha tábla, 218 oldal, 14x19.5 cm, illusztráció Balázs-Piri Balázs, új állapot. (50, 48-181005.) - 800 Ft 

img_20190524_0120-masolata.jpg

 

 

 

 

 

 

Farkas Henrik: Legendák állatvilága. Kiadó: NATURA, Bp., 1982. Egészvászon kötésű kemény tábla külső borítóval, 217+4 oldal, 17.5x19.5 cm, illusztráció: Gyulai Líviusz. Remek állapotú. (1) - 1500 Ft 

Farkas Henrik: Fantasztikus természetrajz. Kiadó: Kossuth, Bp., 1983. Kemény tábla külső borítóval, 221+3 oldal, 19x25 cm, Závodszky Ferenc illusz-trációival, remek állapotú. (6) - 1500 Ft 

fawcet.matogro.jpgFawcett, P. H.: A Mato Grosso titka. Világjárók. Gondolat, Bp., 1959. Kemény tábla, 376+3 oldal, 14x21 cm, sok ff fényképpel. Jó állapotú. (2) - 800 Ft 

fazekas.lenard.jpg

 

 

 

 

 

 

Fazekas - Lénárd - Tóth: Biológiai album a gimnáziumok II., III. és IV. osztály számára. Tankönyvkiadó, Bp., 1983. 3. kiadás. Színes puha tábla, 110 színes tábla, jó állapotú. (47-180609) - 500 Ft 

Fábián Gyula Dr.: Ökológiai rendező elvek a környezet- és természetvédelemben. Kiadó: OKTvH, Bp., 1986. (Jegyzetek a környezetvédelmi szakmérnök képzéshez) Puha tábla, 178 oldal, 17x24 cm, jó állapot. (50) - 1000 Ft 

feher.allatprepar.jpgFehér György Dr.: Állatpreparátumok készítése. Kiadó: Mezőgazdasági, Bp., 1961. Puha tábla külső borítóval, 193 oldal, 14.5x20 cm, 56 ábra, rajz, ff. fotó, jó állapotú. (5) - 1800 Ft 

 

 

Fehér György Dr.: Uaz. Harmadik kiadás. 1975. 259 oldal, 110 ábra, jó állapotú ex-könyvtári példány. (49-170826) - 1500 Ft  

Fehér Klára: Oxygénia. Sci-fi regény. Kiadó: Táncsics, Bp, 1974. Kemény tábla külső borítóval, 233+7 oldal, 12x18.5 cm, Feledy Gyula rajzaival, jó állapotú. DEDIKÁLT. (48-191028-49. láda)- 800 Ft

fekete.pepikert.jpgFekete István: Pepi-kert. A Szarvasi Arborétum története és leírása. Kiadó: F.I. Irodalmi Társaság, Ajka, 1989. Kemény tábla színes külső borítóval, 144 oldal, 19x24.5 cm, számtalan ff fényképpel, jó állapotú. (2)- 2000 Ft

Felföldy Lajos Dr: A vizek környezettana. Általános hidrobiológia. Kiadó: Mezőgazdasági, Bp, 1981. Színes, kemény tábla, 289+2 oldal, 16.5x24 cm, 67 ff ábra, 40 táblázat. Igen jó állapotú. (87- 47. láda)- 2800 Ft

Felix, Jiri: Kígyók. Kiadó: Natura (Mezőgazdasági), Bp., 1983. Színes kemény tábla, 123 oldal, 14x20.5 cm, 47 ff rajz és 32 oldalnyi színes fénykép kígyó fajokról. Közepes-jó állapotú ex-könyvtári példány. (49-170826) - 600 Ft 

fewr.vadrege.jpgFew, Roger: Vadregényes tájakon. Földünk még létező vadonjai. Kiadó: Magyar Könyvklub, Bp., 1995. Kemény tábla egészvászon kötéssel, gyönyörű külső borítóval, 239 oldal, 23x29.5 cm, pazar színes fotók sokaságával. Valamennyi földrész még érintetlen területeit mutatja be a könyv. Néhány példa: Sarki területek- Vrangel sziget, É. és Közép Amerika- a Banff és a Jasper NP, Dél-Amerika- a Manu bioszféra rezervátum, Afrika-az Okavangó deltája, Európa a Bialowiezai-erdő, Ázsia-a Királyi Chitwan NP,  Délkelet-Ázsia és Ausztrál-Ázsia-a Krakatau. Új állapot. NAGYON SZÉP AJÁNDÉK! (50, Régi könyvek-180124, 87- 52.láda) - 2800 Ft 

Fintha István-Dudás Miklós: A ragadozó madarak oltalmáért! Kiadó: HNP Igazgatósága Dél-Nyírség- Bihari Tájvédelmi Egyesület, Debrecen, 1997. Színes puha tábla, 20 oldal, sok színes fényképpel. Új állapotú. (82-1, 2.-49. láda) - 400 Ft      

fleuryg.jpgFleury, Georges: Kutyatörténetek. Pesti Szalon Kiadó. Puha tábla, 296 oldal, kiváló állapot. (60) - 400 Ft 

Flos, Frantisek: Orchideavadászok. Kiadó: Szlovákiai Szépirodalmi, Bratislava, 1957. Kopott, kemény tábla, 248 oldal, 17x24.5 cm, sok ff illusztráció, közepes-jó állapot. (51-170207.) - 800 Ft 

fosseyd.gorillak.jpg

 

 

 

Fodor László Dr. (Szerkesztő): A környezeti adatokhoz való hozzáférés lehetőségei a magyar közigazgatásban című konferencia előadásai. Kiadó: Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Debrecen, 2004. Puha tábla, 183 oldal, 14x20 cm, 12 előadás szövege, új állapotú. (6) - 1500 Ft 

Folyógazdálkodási Tárcaközi Bizottság: Folyóinkkal való gazdálkodásról 2002… Színes puha tábla, 70 oldal, 18x23.5 cm, 20 színes ábra és számos színes fénykép, új állapotú. (87- 47. láda)- 1000 Ft

                                                                    -------                                                                                          Folyóiratok:

 

Fekete Gyémánt IV. évf. 4. szám.

 

Karszt és Barlang. 1990. II. Kiadja a Magyar Karszt- és Barlangkutató Társulat, Bp. 89-184 olda

                                                 -----------

Fossey, D.: Gorillák a ködben. Park Kiadó, Bp., 1990. Puha tábla, 207 oldal, 16x23 cm, 8 oldal színes fotó. Új állapotú. (15, 16, 78) - 1800 Ft 

Frenyó Vilmos: Rejtelmes-e a növényi élet? Móra Kiadó. 1970. Kemény tábla külső borítóval, 179+2 oldal, 17x23.5 cm, rengeteg ff rajz és fotó, négy színes tábla, remek állapotú. (50, 15) - 1000 Ft  

frenyov2.jpg

werner.farkasem.jpg

Freund, Werner: Farkasember. Kiadó: Hungaprint Nyomda és Kiadó, Bp., én (de 1988 után). Színes kemény tábla, 180 oldal, 16.5x23 cm, Nagyon sok ff és számos színes, helyenként lélegzetelállító fénykép. Közepes-jó állapotú ex-könyvtári példány. (49-170826) - 800 Ft 

futojozsef.jpg

 

 

 

 

Futó József: Afrika. 2. kiadás. Kiadó: Gondolat, Bp., 1965. Egészvászon kötésű kemény tábla, 321+1 oldal, 16.5x24.5 cm, 64 oldal ff fotó+8 oldal színes fotó+91 ff ábra és térkép, remek állapotú. (72-171102) - 1200 Ft  

 

Fűköh Levente (Szerk.): Mátra múzeum. Kiadó: Mátra Múzeum, Gyöngyös, én. Színes puha tábla, 28 oldal, 11x22 cm, nagyon sok színes fényképpel. Új állapotú. (82- 56. láda) – 400 Ft

 
 

 


Archívum

Naptár
<< Szeptember / 2020 >>


Statisztika

Most: 2
Összes: 31618
30 nap: 1808
24 óra: 34